Jönköping – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Jönköping fick sina stadsprivilegier på 1200-talet, vilka förnyades 1284 – det äldsta bevarande privilegiebrevet i landet! Genom kommunreformen 1971 upphörde det juridiska begreppet stad, men i dagligt tal används det om tätorter som tidigare haft stadsrättigheter. Statistiska Centralbyråns (SCB) definition av en stad är en tätort med mer än 10 000 invånare. År 2020 hade Jönköping drygt 100 000, och i hela kommunen närmare 150 000 invånare.

Litteratur om Jönköping:
Jönköpings historia. 1917-1919.
Jönköpings stads historia. 1963-1984.
Jönköpings kommuns historia. 2007.
Stormaktsstaden Jönköping. 2014.

Back to top