Om oss – Arkiv Jönköpings län

Arkiv Jönköpings län, tidigare Jönköpings läns folkrörelsearkiv, är en ideell förening som tillsammans med sina medlemmar tar hand om länets förenings- och företagshistoria. Vi ordnar och förtecknar föreningarnas och företagens handlingar och gör dem forskningsbara för allmänheten samt bevarar dem åt eftervärlden. Våra arkiv inkluderar både aktiva och sedan länge avslutade föreningar. Handlingar från 1880-talet delar hyllor med sådant från 2020-talet. Arkivet har idag närmare 3 hyllkilometer material från hela Jönköpings län.

I arkivhuset på Dag Hammarskjölds plats 1 tar vi emot besökare i den gemensamma forskarsalen. Vid arkivleveranser kontakta arkivet först!

Tidningsklipp med texten "Arkivet som är till för alla!" och "Det här är viktigt - Inte minst för demokratin".
Fd arkivchefen Per Ericsson står mellan två arkivhyllor och visar upp en låda med arkivalier.

Historik

Vid mitten av 1960-talet togs initiativ till bildandet av ett länsarkiv, och den 15 maj 1972 bildades Jönköpings läns folkrörelsearkiv av ett tjugotal distriktsorganisationer. I maj 2023 gick Jönköpings läns folkrörelsearkiv samman med Jönköpings läns arkivförbund och blev Arkiv Jönköpings län.
Verksamheten finansieras genom bidrag från Region Jönköpings län, länets kommuner samt av medlemsavgifter.

Vårt uppdrag

Våra medlemmar består främst av läns- och distriktsorganisationer samt länets kulturnämnder. Medlemmarna representerar ett brett ideologiskt spektrum, förenade av ett intresse att bevara kunskapen om historiska händelser.

Länsarkivets huvuduppgifter är att:

  • Samla in, bevara och tillgängliggöra handlingar, trycksaker, fotografier från länets föreningar och företag.
  • Ordna och förteckna insamlat material,
  • Inventera förenings- och företagsarkiv i länet.
  • Stimulera forskning om länets förenings- och företagshistoria.
  • Samt ge råd i arkivfrågor till länets organisationer.
Back to top