Norrahammars folkrörelsearkiv (FRAN) – Arkiv Jönköpings län

Aktuellt för Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar

Arkivet är öppet mellan klockan 15 – 18 varje onsdag under månaderna februari – maj och september – november.

Historik

1939 beslutade föreningen Folkets Hus i Norrahammar att ordna ett brandsäkert rum för förvaring av protokoll och andra handlingar som ansågs värda att bevara åt framtiden.

Sigurd Lindgren hette den man som var mest drivande i att samla in arkivhandlingar från föreningslivet i Norrahammar.

1950 tilldelades han en lokal på åtta kvadratmeter i Folkets Hus källare.

1964 kunde lokalen fördubblas i storlek och hade därmed plats för 57 hyllmeter arkivhandlingar.

1971 tillsattes en kommitté för att utreda arkivets framtid. Kommittén föreslog att en arkivförening skulle bildas. Föreningsstadgar antogs vid ett möte 24 maj 1972.

1981 flyttade arkivet till nya lokaler där det fanns plats för cirka 400 hyllmeter arkivhandlingar.

1995 utökades lokalerna till att rymma cirka 600 hyllmeter arkivhandlingar.

Norrahammars folkrörelsearkivs styrelse en gång i tiden. Längst fram från vänster Åke Svensson och Göte Fredriksson. Längst bak från vänster Kennert Karlsson och Harald Ousbäck.

Runt 50 föreningar i Norrahammar, Taberg, Hovslätt, Månsarp och Barnarp är medlemmar i Norrahammars folkrörelsearkiv. Medlemmarna representerar ett brett spektrum ur föreningslivet. Det är politiska föreningar, fackföreningar, nykterhetsföreningar, pensionärsföreningar, idrottsföreningar, frireligiösa föreningar, hembygdsföreningar och humanitära föreningar.

I arkivet finns även material från ett stort antal nedlagda föreningar, bland annat: Svinförsäkringsföreningen, Antitobaksföreningen, Sjuk- och begravningskassan, Hundramannaföreningen, Esperantoklubben, De Arbetslösas Förening.

1 maj 1902. Foto: Holm, Jönköping. Norrahammars arbetare brukade fram till 1906 resa till Jönköping för att deltaga i förstamajdemonstrationerna. Bland deltagarna fanns, bland många andra, ingenjörerna Johan och Sven Spånberg, kamrer Engdahl, kassör Forsström, folkskoleläraren Knut Svensson och Edvard Lundqvist.

Besöka arkivet

Arkivet är öppet mellan klockan 15 – 18 varje onsdag under månaderna februari till och med maj och september till och med november.

Besöksadress: Hammarvägen 50, 562 32  Norrahammar

Interiör
Exteriör

Vill du ställa frågor om Folkrörelsearkivets arkiv i Norrahammar och de handlingar som finns där så kontakta Jönköpings läns folkrörelsearkiv på telefonnummer 0708 – 38 31 84 eller skicka ett mail till info@lansarkivet.se eller folkarkivet@gmail.com.

Film på FRAN

Plåtverkstaden 1978. Arkiv Jönköpings läns ID: JFA-2012-176-001
Back to top