Vetlanda – Arkiv Jönköpings län

Förr som nu fanns ett behov av att organisera sig för att påverka levnadsvillkoren. Pensionärerna är inget undantag från detta.

PRO:s officiella historia börjar 1942 i Malmö, som var riksorganisationens hemvist fram till 1977 då kansliet flyttade till Stockholm. Dock bör nämnas att pensionärsföreningar funnits längre än så. SPF Seniorerna bildades redan 1939 i Göteborg och …

Read more Månadens dokument augusti 2022: Vetlanda PRO

På själva vårfrudagen 1889 samlades en grupp nykterhetsförespråkare i Vetlandas missionshus för att dryfta frågan om bildandet av en NGTO-loge i Vetlanda. Som talare på mötet hade man kallat in dåvarande komministern i Lannaskede, Sven Johan Norrlin. Han höll sitt föredrag inför en ganska liten, men nog så entusiastisk skara människor.

Initiativtagare till mötet hade i …

Read more Månadens dokument juni 2020: Logen 306 Fridsam av NTO (Vetlanda)

Den 12 juni 2019 höll Frälsningsarmén i Vetlanda sitt sista möte. Deras första möte hade hållits på dagen 129 år tidigare.

I det arkivmaterial som lämnats till Folkrörelsearkivet finns historien om hur kapten Mina Malmkvist och kadett Fagergren kom till Vetlanda den 12 juni 1890 och ”öppnade eld” i en lokal på Armégatan. Omkring 150 personer …

Read more Månadens dokument augusti 2019: Frälsningsarmén Vetlanda

Nedanför denna text finns bilder på några av de handlingar ur den dokumentlåda som murades in den 10 juni 1927 vid en offentlig grundinvigningshögtid i samband med att Frälsningsarmén i Vetlanda byggde nya lokaler.

I dokumentet ”Dokumentslådans innehåll och historik” kan man bland annat läsa att:

”…grundinvigningsceremonin leddes av Brigadör Gustaf Friberg, D.O. i Smålands Div., i …

Read more Månadens dokument december 2017: Frälsningsarmén i Vetlanda

Back to top