Aneby – Arkiv Jönköpings län

Aneby kommun är en kommun i Jönköpings län där Aneby är centralort.

Kommunen består av korsande dalstråk med mellanliggande höjder, varav majoriteten är täckt av barrskog. De geografiska förutsättningarna har påverkat näringslivet där träindustrin har dominerat, även om dess betydelse minskat. Kommunen har 6 809 invånare (31 mars 2023). På Arkiv Jönköpings län finns 145 olika arkivbildare från kommunen. Nedan följer ett axplock av fotografier ur dessa arkiv.

Jazzmusiker på scen.
Foto ur arkiv tillhörande Aneby Jazzklubb. Fotograf: Göran Engström.
Fasad på vitt tegelhus.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 sektion Aneby. Målkvists snickerifabrik.
Ett tiotal människor fikar i en soldränkt trädgård.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 sektion Aneby. Kafferast vid Simon Målkvists snickerifabrik. Fr. vänster Karl Johansson, Matias Lantz, Elna Målkvist, verkmästare Gösta Svensson, Rubin ”Rulle” Karlsson, Holger Lindgren (skymd), Oskar Janefur, Gunnar Walfridsson, Knut Karlsson och Greta Lindgren.
En man vid en snickarbänk.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 sektion Aneby. Matias Lantz arbetare med fönsterbeslagning.
Ett tiotal barn och äldre män vid en trävägg.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 299 Aneby. Vidéns såg. Fr vänster: Tor Björkman, Gustaf Svensson, Frank Jönsson, ? Svensson, Erik Björkman, Emil Forsberg, Gösta Svensson, ? , Weimar Fransson, Ernst Nööjd, David Lind, August Karlsson.
Äldre kvinnor i möte, Vita bandet.
Foto ur arkiv tillhörande Vita Bandet Aneby. Möte hos Maria Nilsson.
Två äldre kvinnor
Foto ur arkiv tillhörande Vita Bandet Aneby. 85-årskalas 1958.
Frälsningsarmén Aneby
Foto ur arkiv tillhörande Frälsningsarmén Aneby.
Tre män i en soffa.
Foto ur arkiv tillhörande Aneby Jazzklubb. Från vänster: Karl-Olof Johansson, Bo Hjelmquist och Janne Westerberg. Fotograf: Göran Engström.
Kvinna bär träbitar. I bakgrunden ett trälager.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 sektion Aneby. På bild Maj Målkvist ägare av företaget.
En äldre man vid en såg.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 sektion Aneby. Gösta Svensson vid sågen.
Ett tjugotal människor i ett rum poserande vid en fana.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 299 Aneby. Den 4 november 1939 samlades sågverksarbetarna på Turistgården för att fira avdelningens 10-årsjubileum. Samtidigt invigdes avdelningens nya fana.
Ett tiotal unga och äldre män vid ett stockupplag.
Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 299 Aneby. Danska sågen.
Parad med folkdräkter och svenska flaggor
Foto ur arkiv tillhörande Vita Bandet Aneby. Riksårsmötet i Östersund 1987.
Midsommarfirande
Foto ur arkiv tillhörande Kronbergsmissionen Aneby.

Senaste från Aneby kommun

 • Månadens dokument oktober 2023: Aneby Jazzklubb

  Att musik kan väcka starka känslor, det är svårt att diskutera mot. Ett tydligt exempel på detta är den lilla konflikt som ägde rum i Smålandstidningen i januari 1968. I en insändare skrev signaturen Jan Hellgren att kunskapen inom Sveriges Jazzklubbars Riksförbund var för honom bristande och han beklagade sig över att standarden sjunkit så pass lågt att det enbart krävdes att ”någon moster eller så sagt, att trumpeteraren Dizzy Gillespie ledde ett utmärkt storband 1947–1948, torde ni kunna kvalificera er för posten som styrelseledamot i nämnda organisation.” Angreppet på SJR irriterade flera och svaret blev att den sortens elitism inte var uppskattad inom riksförbundet. Responsen fick dock Hellgren att fortsätta reta upp Smålands jazzintresserade tills att Smålandstidningens redaktion till slut satte en definitiv punkt på debatten.

  1968 var Jazzen i stor del utkonkurrerat av nyare musikgenrer och storhetstiden må visserligen ha varit över. Men det engagemang som debatten i Smålandstidningen orsakade bekräftade att det fortfarande fanns eldsjälar som brann för jazzen. Två av dessa fantaster som gav Jan Hellgren svar på tal var Anebyborna Sivert Holmström och Göran Engström som vid den här tiden var verksamma i Aneby Jazzklubb som ordförande och sekreterare.

  Jazzklubben bildades 1961 av en grupp jazzintresserade i staden och de första åren samlade man sig hemma hos Holmström för att lyssna på skivor och äta tillsammans. Men i med SJR:s medlemsantal sjönk under 60-talet fick Aneby Jazzklubb en alltmer betydande och aktiv roll för jazzen i Sverige. När andra föreningar ville varva ner, arbetade Aneby Jazzklubb hårt med att värva nya medlemmar och sprida kännedom om SJR. Bland annat gav man på egen hand ut ett litet informationsblad, ”Till dig som tycker om jazz” för att upplysa om förmånerna med att vara medlem i riksförbundet.

  Tidningsurklipp från jazzdebatten mellan klubbens Göran Engström och Sivert Holmström mot Jan Hellgren. 
  Framsida till programblad.
  SJR:s Informationsblad ”Till dig som tycker om Jazz”
  Handskrivet första utkast till programbladet.
  Tidig version av bladet

  Slutet av 60-talet var hektiska år för klubben och en rad milstolpar genomfördes. 1967 skrev man kontrakt till klubbens första egna lokal på Köpmansgatan 5 i Aneby. Efter SJR:s årsmöte 1968 tog Aneby Jazzklubb ansvaret för medlemregistrering och distribution av förbundets tidning Jazz-Nytt och året efter kom även det egna månadsbladet JAM. I bladet skickade man bland annat ut kallelser till kommande klubbmöten samt recensioner och reportage om nyutkomna skivor och turnerande artister. Man skrev även om tips på kommande jazzevent, både på TV, radio och på scen och allmänna jazznyheter.

  Kanske det viktigaste för Jazzklubben dessa år var att man ordnade den första konserten i ett samarbete med SSU 30 september 1968. Uppträdde gjorde soulgruppen King George Discovery med sångaren George Clemons i spetsen. Året därefter ordnade man ännu en konsert med gruppen Modern Sounds Quartet som blev den första riktiga jazzkonserten som klubben ansvarade för.

  Efter att SJR tog över lokalen på Köpmansgatan 1970 höll man till i Sparbankens källare på Konserthusgatan tills att man tvingades säga upp lokalen följande år. Det skulle därefter dröja till 1974 tills man fick en ny lokal på Köpmansgatan 1 där klubben blev kvar i flera år. 

  Framsida till månadstidningen nr 1 1969.
  Första numret av JAM’ där man bland annat kunde läsa om Hi Fi och stereoljud samt viktiga jazzbegrepp.

  Konsertverksamheten i Aneby fortsatte med ett flertal konserter varje år och utöver svenska akter som Arne Domnérus och Merit Hemmingson hade man även besök av flera internationellt kända jazzmusiker. Bland annat av gruppen Peanuts Hucko & Armstrong All Stars 1982, pianisten Horace Parlan samma år och Ser Roland Hanna som gästade Aneby två gånger åren 1979 och 1980.

  Handskrivet tackbrev.
  Tackbrev från Horace Parlan, 17 juli 1982.
  Man vid piano.
  Horace Parlan med Claes Engwall 1982.

   Kanske den finaste beröm som jazzklubben kunde få kom från den amerikanske saxofonisten och dirigenten Ernie Wilkins. Wilkins som bodde i Köpenhamn bjöds in av Aneby Jazzklubb 1980 för att dirigera Tranås storband i en konsert. Han verkade ha blivit mycket nöjd med samarbetet och beskrev vistelsen så här.

  ”Det finns områden i USA där man inte vet något om jazz. Så kommer man till Aneby och Tranås där den behandlas med samma respekt som klassisk musik.”

  Primus Hallgren

  Maskinskrivet brev med signatur.
  Kanske det mest värdefulla i Jazzklubbens arkiv. Signerat av storbandslegenden Benny Goodman som tackar för jazzklubbens brev men beklagar över att han inte har några planerade konserter i Sverige 1967. Jazzklubben åkte till Köpenhamn för att se Goodman uppträda 1972.
 • Leverans 2022/043: Askeryds Baptistförsamling

  En församlingsbok över de första 20 åren (1885-1905) från Askeryds baptistförsamling (Aneby kommun) har i dagarna via Equmeniakyrkan i Bromma funnit sin väg till Folkrörelsearkivet. Gåvan blir en komplettering till det församlingsmaterial omfattande 8 arkivkartonger som finns på arkivet sedan tidigare.

  Brun gammal bok med texten Församlingsbok för Askeryd Baptistförsamling.
  Uppslagen bok med församlingsmedlemmar, inklusive flera datum för olika livshändelser.
Back to top