Östra Vätterbranterna – Arkiv Jönköpings län

Om Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranterna är en unik del av Sverige. Så unik att Östra Vätterbranterna blivit utsett till biosfärområde.

Landskapet består av djupa sjöar, ljusa naturbetesmarker och branta berg gör att området har höga biologiska, kulturhistoriska och estetiska värden. På flera håll ligger platser med storslagna utsikter över Vättern bara ett stenkast från ett småskaligt kulturlandskap. På Visingsö susar historiens vingslag. Den varierande topografin, olika klimatzoner och människans odlande erbjuder många olika naturtyper.

Storslaget och småskaligt

Lokalklimat och topografin ligger till grund för variationen och värdena i landskapet. Ovanpå detta har människan under årtusenden format biosfären – den levande delen av jordskorpan– och gör så än idag. Genom slåtter, bete och lövtäkt har brukare inom området utvecklat ett ”mulens marker” med en stor artrikedom kopplad till gräsmarker, buskar och träd. Det är ett biologiskt kulturarv från tidigare generationers arbete och som vi har ett gemensamt ansvar att föra vidare.

Vi är alla en del av biosfären!

Östra Vätterbranternas hemsida

Östra Vätterbranterna har en väldigt fin hemsida. Vill du besöka den följer du denna länk:
Biosfärområde Östra Vätterbranterna, nytt fönster

Östra Vätterbranternas bilddatabas

I bilddatabasen finns cirka 1000 fotografier från ett trettiotal fotografer som är engagerade i Östra Vätterbranterna. Sök i bilddatabasen genom att följa länken nederst i detta stycke. Observera att ett begränsat antal personer kan vara inne samtidigt i de databaser som JFA publicerar på webben, därför är vi tacksamma om du loggar ut efter dig när du är klar med din sökning. Logga in som gäst i databasen som heter OVB.

VI HAR FÖR TILLFÄLLET PROBLEM MED DATABASEN PGA SERVERUNDERHÅLL

Östra Vätterbranternas bilddatabas på Jönköpings läns folkrörelsearkiv (ny flik)

Back to top