Eksjö – Arkiv Jönköpings län

Den 19 maj 1909 skriver kinamissionär Hanna Dahlberg hem till medlemmarna och vännerna i Vita bandet i Eksjö. Hon inleder med att be om ursäkt för att brevet dröjt något, men förklarar att hon helt enkelt haft många brev att skriva, att hon inte orkat. Hon återger ett möte hon haft med en kvinna i …

Read more Månadens dokument september 2021 – Brev från kinamissionär till Vita bandet i Eksjö

I en intervju med Knut Nordin (Smålandstidningen, odat.) berättar han om sitt engagemang i Eksjö Frisksportklubb med anledning av att föreningen kan fira 50 år. Knut var en av dem som var med från allra första början. Inspiration till att bilda en frisksportklubb kom i mångt och mycket från tidningen Frisksport med Swing, berättar han …

Read more Månadens dokument februari 2021 – Eksjö Frisksportklubb

Jan Engdahl skickade in ett medborgarförslag om en minnesskylt vid platsen där Eksjö Folkets Park låg åren 1920-1971. ”Min pappa var med i styrelsen från 1951 och jag växte upp här intill. Under åren var det många som jobbade ideellt i parken. Även vi barn var med och räfsade på våren och fick en fribiljett …

Read more Minnesskylt över Eksjö Folkets Park

Fotografierna är tagna den 8 april 1972, då Eksjö Socialdemokratiska Arbetarekommun firade 70-årsjubileum på Eksjö Stadshotell. Fotografierna finns i arkivet tillhörande Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (2) (ID 2710) som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

/ Richard Fransson, arkivarie

1

2

3

4

5

6
1. Ett tack till redaktionskommittén för minnesskriften överlämnades till (fr v) Olof Nilsson, Hjalmar Gustafsson, Einar Karlén, Lennart Palmér och …

Read more Månadens dokument april 2020 – Eksjö Socialdemokratiska Arbetarekommun

Logen Ragnar Kämpe uppförde i början av 1900-talet ett ordenshus vid Vattentorget (Västerlånggatan 1-3), Vattentorget 1; Folkets Hus.Bilderna är tagna över trädgården mot norr. Året är sannolikt 1906.

Anteckning på kortens baksida: ”Godtemplarträdgården i Eksjö öppnades för servering av alkoholfria drycker den 15 maj 1905 har under sommaren varit besökt av 6.000 personer. Bruttoinkomsten har uppgått …

Read more Månadens dokument mars 2020 – Godtemplarträdgården i Eksjö

Månadens dokument är två vinterbilder ur arkivet tillhörande SSU Enighet, Norrboda (ID 3009). Föreningen bildades 1929 som Norrboda SDUK Enighet. Namnbytet till SSU Enighet skedde 1959. Tyvärr har vi knapphändig information kring bilderna. Att döma av det tjugotalet bilder som ingår i Enighets bildarkiv verkar de haft roligt tillsammans och företagit sig en hel del …

Read more Månadens dokument december 2019 – SSU Enighet, Norrboda

Back to top