GDPR och juridik – Arkiv Jönköpings län


Integritetspolicy (privacy policy)

Arkiv Jönköpings län (org.nr. 826000-7995) behandlar personuppgifter för att kunna genomföra sin verksamhet, fullfölja avtal, och utföra administration. Arkiv Jönköpings län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Här förklaras vilken typ av personuppgifter vi lagrar och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för:

  • Vår hemsida, arkivjonkopingslan.se
  • Vår verksamhet (medlemmar, arkivbildare och leveranser)
  • Vårt arkivmaterial

Användande av personuppgifter sker enbart i enlighet med vad som står specificerat i denna integritetspolicy. Arkiv Jönköpings län sprider inte vidare några personuppgifter till tredje part med undantag av försäkringsbolag, som behöver uppgifter om våra anställdas. Inga personuppgifter utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Denna hemsida innehåller länkar till externa webbplatser som vi inte ansvarar för. Notera att denna integritetspolicy endast gäller på arkivjonkopingslan.se.

1.    Personuppgifter hos Arkiv Jönköpings län

Nedan följer sammanställningar över personuppgifter från olika källor.

1a. Arkivjonkopingslan.se
Namn och e-postadress vid användande av kontaktformulär, samt annan information du väljer att delge vid kontakt med oss.
Cookies: Vissa cookies används för att identifiera dig vid återbesök för att behålla dina preferenser. Se vår information om cookies nedanför denna policy för mer information. Längst ner på sidan finns även möjlighet att ändra dina cookie-preferenser efter att du angett dem.
Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig. Cookies genereras i samband med att du använder vår hemsida och dess funktioner.

1b. Medlemmar och arkivbildare
Namn och kontaktuppgifter för föreningens kontaktperson.
Personuppgifterna samlas in direkt från medlem vid medlemskapets början och uppdateras därefter löpande när det finns behov. Personuppgifter från arkivbildare samlas in vid leverans av arkivmaterial.

1c. Arkivmaterial
Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, och adress.
De personuppgifter som finns i arkivmaterialet kan variera beroende på föreningstypen, materialtyp, och andra variabler. Personuppgifterna samlas in av arkivbildare (oftast en förening) och bevaras av Arkiv Jönköpings län enligt överenskommelse. Notera att arkivmaterial är skyddat enligt artiklarna 5 och 89 i Dataskyddsförordningen.

1d. Personal, styrelse, och förtroendevalda
Namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, adress, kontaktuppgifter till anhöriga, samt bankkontonummer.
Personuppgifterna samlas in direkt från anställd vid tidpunkt för anställningen.

2.    Hur vi använder personuppgifter

2a. Arkiv och leveranser
Vi använder personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när vi tar emot arkivleveranser och hanterar arkiv. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i detta syfte är att behandlingen sker i arkivändamål samt att den är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

2b. Medlemmar och kontakter
Vi använder personuppgifter för att hantera vår relation med medlemmar och kontakter, samt besvara förfrågningar och ge råd vid arkivfrågor, och annan kontakt med externa parter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i detta syfte är intresseavvägning, samt att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

2c. Besökare till arkivet eller vår hemsida
Vi samlar statistisk information om besökare till både arkivet och vår webbplats. Cookies används för att föra statistik över besökare till vår hemsida. Mer information om cookies återfinns längre ner på sidan. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Rättslig grund för att behandla personuppgifter i detta syfte är samtycke och vårt berättigade intresse.

2d. Personal, styrelse, och förtroendevalda
Vi använder personuppgifter om anställda och förtroendevalda för att det är nödvändigt för vår administration och att driva verksamheten. Dessa uppgifter delas med försäkringsbolag. Jobbansökan som inte leder till anställning gallras efter 2 år. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter i detta syfte är att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

2e. Publicering av material på hemsida eller sociala medier
Vi använder personuppgifter i form av bild och film för publicering på vår hemsida. Den rättsliga grunden är intresseavvägning, samt samtycke.

3.    Dina rättigheter

Kontakta oss på info@lansarkivet.se om du vill åberopa någon av rättigheterna nedan.

3a. Begränsning av rättigheter
De nedan listade rättigheterna kan komma att begränsas av artikel 89 i Dataskyddsförordningen beroende på var personuppgifterna finns. Artikel 89 tillskriver arkiv och sådant av vetenskapligt eller historiskt värde ett visst skydd samt anger dessa som undantag för olika typer av behandling enligt nedan listade rättigheter. Arkivmaterial är helt undantaget artiklarna 15, 16, 17, 18, och 21. Dessa rättigheter kan alltså endast tillgodoses om det gäller personuppgifter i annat än arkivmaterial.

3b. Rätt till insyn i egna uppgifter
Du har enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen rätt att få information om att dina personuppgifter behandlas av oss och i vilken utsträckning. Du kan kontakta e-postadressen ovan för att utnyttja din insynsrätt.

3c. Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är felaktiga eller vilseledande.

3d. Rätt till radering av personuppgifter
Du har enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få dina personuppgifter raderade. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

3e. Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen också begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

3f. Meddelande av ändring eller radering av personuppgifter
Enligt artikel 19 i Dataskyddsförordningen har du rätt att bli meddelad om personuppgifter rörande dig genomgår ändring eller radering som specificerat i artiklarna 16, 17, och 18.

3g. Dataportabilitet
Du har enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få ut dina personuppgifter.

3h. Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i vårt uppdrag eller på grundval av en intresseavvägning har du enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen rätt att protestera mot vår behandling av uppgifter om dig.

4.    Klagomål eller frågor

Informera oss om du anser att vi bryter mot någon lag eller förordning angående behandling av personuppgifter. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för klagomål om felaktig behandling av personuppgifter.

Du är även välkommen att skriva till oss om du har några frågor eller funderingar. Se kontaktuppgifter.

Integritetspolicy senast uppdaterad fredagen den 2 januari 2024.

Denna integritetspolicy är delvis baserad på en mall för integritetspolicy (ny flik) från gdprcontrol.se


Om cookies/kakor

Vad är cookies?

En cookie är en enkel textfil som webbplatsen skickar till din webbläsare av olika anledningar. Cookies är mycket små filer på endast några byte; en enhet vars storlek motsvarar en miljondels mb (megabyte). Var därför inte orolig att cookies kan komma att sakta ner din webbläsare, utan de har i de allra flesta fall en hastighetsökande effekt.

Cookies kan sparas i väldigt olika tidsrymder; alltifrån en enda session (tills du stänger din webbläsare nästa gång), till flera år. Detta beror på vilken funktion den har.

Cookies går att rensa manuellt från din webbläsare genom att radera historik. Notera att webbläsaren i de flesta fall även raderar mycket annan information samtidigt, vilket kan skapa problem för dig som att exempelvis göra det svårt att återfinna en hemsida eller rensa bort dina sparade lösenord. Var därför särskilt försiktig så att du inte raderar mer än du skulle vilja. De flesta webbläsare låter dig välja exakt vilken historik som ska tas bort.

Funktion

De cookies som är viktigast används för att webbplatsen ska fungera normalt och/eller ge besökaren en smidigare upplevelse. Dessa kallas ofta nödvändiga cookies och går inte att bortse från. Det finns också cookies vars funktion inte är oumbärlig, men som på olika sätt ändå förbättrar hemsidan och gör den både enklare och snabbare att använda. Exempelvis kan hemsidan avgöra om besökaren är en bot och sedan spara denna information för framtida referens. På så vis behöver samma analys inte genomföras gång på gång. Icke nödvändiga cookies används för att exempelvis samla statistik om antal besökare och vilken typ av enhet som besöker hemsidan.

Cookies på Arkiv Jönköpings läns hemsida

Cookies brukar delas upp i första- och tredjepart. Tredjepartscookies är de som inte härrör från hemsidan, utan ifrån en annan domän. I många fall, såsom syns nedan under Upphovsman, är det Google det är fråga om. Googles tjänster nyttjas på Arkiv Jönköpings läns hemsida för att undvika bottar, använda Google Maps, och för att föra statistik. Spelning av inbäddade Youtube-videor innebär att besökaren också mottar cookies från Youtube, som Google och Youtube använder i marknadsföringssyfte. Alla cookies används inte samtidigt eller på alla sidor. Tredjepartscookies används bara när besökaren tar del av vissa tjänster, med undantag av statistikförande cookies.

Följande cookies används av denna hemsida. Här framgår namnet, vilken domän som är upphovet, vad den används till, samt hur länge den lagras i din webbläsare.

NamnUpphovsmanSyfteVaraktighet
_gaarkivjonkopingslan.seGDPR, cookieförfrågan2 år
_ga_<container-id>arkivjonkopingslan.seGDPR, cookieförfrågan2 år
moove_gdpr_popuparkivjonkopingslan.seGDPR, cookieförfråganSession
_GRECAPTCHAwww.google.comRecaptcha funktionalitet6 månader
AECgoogle.comMotverka bottar6 månader
CONSENTgoogle.comCookie medgivande2 år
DVwww.google.comReCaptcha: motverka bottar1 dag
NIDgoogle.comReCaptcha: motverka bottar6 månader
SOCSgoogle.comCookies medgivande      13 månader
*wordpress_logged_in_[hash]arkivjonkopingslan.seWordPress funktionalitetSession
*wordpress_sec_[hash]arkivjonkopingslan.seWordPress funktionalitetSession
*wp-settings-1arkivjonkopingslan.seWordPress funktionalitet1 år
*wp-settings-time-1arkivjonkopingslan.seWordPress funktionalitet1 år
*wordpress_test_cookiearkivjonkopingslan.seWordPress funktionalitetSession
OTZwww.google.comSpara besöksstatistik1 månad
1P_JARgoogle.comReCaptch: motverka bottar30 dagar
*Wpforo_read_forumsarkivjonkopingslan.seForum: funktionalitet3 månader
*Wpforo_read_topicsarkivjonkopingslan.seForum: funktionalitet3 månader
SEARCH_SAMESITEgoogle.comGoogle: data, funktionalitet5 månader
OGPCgoogle.comGoogle: data, funktionalitet1 månad
__Secure-1PSIDCCgoogle.comYoutube: Förbättring1 år
__Secure-3PSIDTSgoogle.comYoutube: Förbättring2 år
__Secure-1PSIDTSgoogle.comYoutube: Förbättring1 år
__Secure-3PAPISIDgoogle.comYoutube: Förbättring2 år
__Secure-1PAPISIDgoogle.comYoutube: Förbättring2 år
__Secure-3PSIDgoogle.comYoutube: Förbättring2 år
__Secure-3PSIDCCgoogle.comYoutube: Förbättring1 år
__Secure-1PSIDgoogle.comYoutube: Förbättring2 år
SIDCCgoogle.comGoogle: diverse funktionalitet1 år
HSIDgoogle.comGoogle: diverse funktionalitet2 år
SSIDgoogle.comGoogle: diverse funktionalitet2 år
SAPISIDgoogle.comGoogle: diverse funktionalitet2 år
APISIDgoogle.comGoogle: diverse funktionalitet2 år
SIDgoogle.comGoogle: diverse funktionalitet2 år
redux_current_tabarkivjonkopingslan.seWordPress: funktionalitetSession
redux_current_tab_getarkivjonkopingslan.seWordPress: funktionalitetSession
redux_current_tab_pe_reduxarkivjonkopingslan.seWordPress: funktionalitetSession

*Används bara för forumanvändare
Back to top