Genomför leverans – Arkiv Jönköpings län

Hur ni gör en leverans

För varje arkivleverans till Länsarkivet upprättas en reversal (kvitto), i vilket de inlämnade arkivhandlingarna beskrivs översiktligt. Därefter sker sortering (och eventuell gallring), ordning och förteckning, samt arkivplacering. Räkenskaper som lämnas för arkivering ska vara äldre än 7 år. Verifikationer gallras om inget annat avtalats.

Om inte särskilda skäl föreligger så förutsätts det inlämnade arkivet vara tillgängligt för allmänheten: fysiskt hos Arkiv Jönköpings län och i Arkivhusets forskarsal, samt eventuellt även digitalt via Länsarkivets hemsida. Materialet kan komma att användas i arkivets övriga utåtriktade verksamhet, utställningar, publikationer etc.

Ska särskilda restriktioner gälla för arkivet måste ett särskilt dokument upprättas (§ 12 i stadgarna för Arkiv Jönköpings län). Avgiften täcker även service som rådgivning, hämtning av arkiv m m.

Enkel överblick

  1. Kontakta Länsarkivet om när det finns en bra tid för att leverera. Passa även på att ställa eventuellt frågor inför leveransen. Kontaktuppgifter och vägbeskrivning finner ni här.
  2. Åk in till Arkiv Jönköpings län vid avtalad tid och överlämna materialet. Det är bra om den som gör leveransen är bekant med materialet och kan svara på eventuella frågor. Lämna även kontaktuppgifter.
  3. Kvitto skickas till er från Arkiv Jönköpings län när leveransen har ordnats, samt med en förteckning när en sådan är upprättad.
  4. Ert material är arkiverat och bevarat för framtiden!
Back to top