Mullsjö – Arkiv Jönköpings län

Kommunen är belägen i den östra delen av landskapet Västergötland. Sett till ytan är Mullsjö Jönköpings läns minsta kommun. Inför bildandet av Västra Götalands län den 1 januari 1998 överfördes kommunen, liksom grannen Habo kommun, från Skaraborgs till Jönköpings län. Beslutet föregicks av en rådgivande folkomröstning där invånarna röstade för förslaget att överföras till Jönköpings län. På Länsarkivet finns runt 50 arkivbildare från kommunen.

Här följer ett urval av fotografier ur Smålands Folkblads bildarkiv från Mullsjö med omnejd.

Bilar parkerade längs gata
November 1972.
Ett tiotal människor i Sjöviks Industri AB i Sandhem.
Text i anslutning till foto:”Nu tycks det gå bra för Sjöviks Industri AB i Sandhem. Håkan Jansson och Anders Johansson som var med och räddade snickerifabriken hälsade på att för att kolla dagsläget.” 23 december 1983.
Stor mängd människor vid skidbacken.
Text i anslutning till foto: ”I den nyinvigda Knaggebobacken vid Mullsjö hade ett dussintal kullblåsta träd förstört en av liftarna. Köerna blev som synes mycket långa.” 16 januari 1984. Foto: Jonas Jordberg.
En handfull arbetande brandmän
Text i anslutning till foto: ”Brandmän bär bort farliga gastuber från Ekmaluft AB Mullsjö.” 1 juli 1980. Foto: Jan-Erik Ejenstam.
Årås kvarn 1990
Text i anslutning till foto: ”Årås Kvarn som den ser ut idag. Framför bygdegården står Jens och Kais Böhn, två av initiativtagarna.” 12 juli 1990. Foto: Bengt Adolfsson.
Bandklippning för Knaggebobacken, med skidåkare.
Text i anslutning till foto: ”Karl Frithiofsson höjer saxen och klipper av bandet till Knaggebobacken i Mullsjö. Stig Strand och Bengt Fjällberg gör sig klara att åka invigningsåket.” 4 januari 1984. Foto: Bengt Adolfson.
Fem före detta elever framför journalisthögskolan.
Text i anslutning till foto: ”Före detta elever på Journalisthögskolan” 8 september 1985. Foto: Bengt Adolfsson.
Några barnfamiljer samlade i bostadsområde
”HSB har erbjudit sig att överta topplånen på husen i Torestorp (på bilden villaägare som är glada för det).” 23 februari 1984
Rondell utanför Mullsjö
Text i anslutning till foto: ”Rondellen vid Mullsjö. Ny väg invigd.” 8 januari 1984. Foto: Bengt Adolfsson.
Människor framför affisch till omröstning. För ett oberoende Mullsjö kommun
13 november 1972.
Två skidåkare
Text i anslutning till foto: ”Mats Hvit, polis från Mullsjö, är på sin fritid lärarare i Knaggebobackens skidskola. Den här dagen invigda han hustrun, Yvonne, i slalomåkandets mysterier.” 1 februari 1991. Foto: Hannu Einarsson.
Tre kvinnor framför Ambulans.
Text i anslutning till fotot: ”Mullsjös genom tiderna första ambulans och några av tjejerna som kommer att bemanna (bekvinna?) Den. Från vänster Ulldine Svensson, Vivianne Edblom och Lena Svenningsson.” 31 mars 1983. Foto: Claes Nero.
Back to top