Fotografier – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Folkrörelsearkivet har ett omfattande bildarkiv som är till stor glädje för våra medlemmar och andra forskare. Många av fotografierna tillhör föreningarnas egna arkiv, medan andra samlingar har donerats till arkivet via privatpersoner.

En av våra största bildsamlingar är Smålands Folkblads bildarkiv. Drygt 300 000 fotokopior finns i bildsamlingen som är indelad i tre huvudområden: topografi, ämne och person. Utöver dessa finns åtskilliga hundratusentals negativ sorterade på de fotografer som jobbade på Smålands Folkblad.

Ålderdomlig svart kamera.
Elioflex Ferrania från 1950-talet.

Digitaliserade foton
En del av våra foton finns digitaliserade och är sökbara genom vår arkivdatabas. (Denna del av vår hemsida är tyvärr inte färdig ännu). Ta under tiden en titt på DigitaltMuseum, som har över 4 miljoner digitaliserade objekt.

Topografiskt fotoarkiv
Vårt topografiska fotoarkiv innehåller bilder som är geografiskt kategoriserade. För tillfället är det främst Jönköpings stad som finns representerat, men fler bilder kommer att läggas till efter hand.

Foton efter samlingar eller fotografer
Här publicerar vi fotosamlingar som uppkommit antingen genom en specifik samlare eller fotograf. Det kan röra sig om både hela eller delar av samlingar som donerats till Länsarkivet.

Back to top