Arkivgatan – Arkiv Jönköpings län

Kvarteret Fiskaren 1-2Platsen där kvarteret Fiskaren finns hette tidigare Sand. Fastighetsbeteckningen blev senare Liljeholmen 11, och sedan dagens kvarteret Fiskaren. På tomten fanns på 1800-talet två äldre hus, ett större bostadshus och ett lite mindre. Det mindre huset, den s k Fiskarstugan, finns kvar än idag. Det ligger inne på gården, bakom det hyreshus som …

Read more Östra Storgatan 97

Mellan 1907 och 1958 hade Jönköping ett spårvägsnät. Än i dag kan man hitta spår av detta – inga spårvägsspår tyvärr, men om man går utefter de gator där spårvagnarna gick, så kan man på vissa äldre hus se fästen för spårvägslinans upphängning – s k rosetter. I mars 2022 tog vår medarbetare Anna Sundin …

Read more Spårvägsrosetter

Här har även medtagits de s k simhus, som uppfördes i Jönköping på 1800-talet.

1829 – Jönköpings Simsällskaps ”simhus””Det nybildade Jönköpings simsällskap inköpte sommaren 1829 Jönköpings segelsällskaps båthus, som var beläget strax söder om den inre hamnen vid Munksjöns västra strand. Detta byggdes om och försågs med två hoppbryggor, den ena på drygt tre mer och …

Read more Kallbadhus i Jönköping

Historik över Lindströms Konditori

Nedtecknat av konditori Göte Sandell och skänkt till Lars Östvall, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, oktober 2018, av dottern Agneta Linnarsson (född Sandell).Lindströms Konditori startade egentligen i Skillingaryd av en ung flicka, vilken var född i Anderstorp 1883. Hon kom till Skillingaryd med sin något äldre syster för att de skulle söka arbete där …

Read more Klostergatan 63 – Lindströms

Back to top