Klostergatan 63 – Lindströms – Arkiv Jönköpings län

Historik över Lindströms Konditori

Nedtecknat av konditori Göte Sandell och skänkt till Lars Östvall, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, oktober 2018, av dottern Agneta Linnarsson (född Sandell).

Lindströms Konditori startade egentligen i Skillingaryd av en ung flicka, vilken var född i Anderstorp 1883. Hon kom till Skillingaryd med sin något äldre syster för att de skulle söka arbete där. Så småningom kom hon på idén att öppna ett café, för där var gott om kaffesugna militärer. Hon hyrde en lägenhet av en man som hette Zikowiz. Läger var lämpligt vid den välkända Kaffegatan. Flickan hette Constantia Lindström.

Efter några år flyttade hon till Jönköping för att etablera sig med sitt café vid Vintergatan på Öster, nära granne med Östra station och den smalspåriga järnvägen Jönköping-Gripenberg. Under tiden på Vintergatan gifte hon sig med en man som var underofficer på A6. Hans namn var Berglund.

Fru Berglund var en duktig affärskvinna som såg utvecklingen på Söder i Jönköping. År 1918 blev en lokal ledig i Hemgården på Klostergatan 63. Detta hus byggdes 1917 och var ett av de första stora hyreshusen på Torpa. Under de närmaste åren var det en otrolig byggnation där ute. Kunderna blev nu i stor utsträckning byggnadsarbetare, målare, snickare, murare osv. Det nya bostadsområdet befolkades av många yngre familjer och barnkullarna växte och blev till nya kunder hos Lindströms.

Stanny Berglund, som hon kallades, hade två verkliga trotjänare i sin tjänst. Fröknarna Edit och Ada Gladh. De kom från Skillingaryd och började arbeta hos Lindströms, Edit 1919 och Ada 1921.

År 1945 tyckte fru Berglund att krigsårens besvär med råvarubrist, ransonering och kuponger tog på krafterna. Då var det dags att lämna företaget i nya händer. Tillsammans med min svåger Bertil Oswald övertog vi rörelsen den 1 mars 1945. Efter reparationer och ändringar av bageri och affärslokalerna öppnade vi så den 20 mars. Under tre år drev vi företaget tillsammans. Därefter öppnade min svåger Oswalds konditori i Moliden, Barnarp.

Under de trettiofem år som min fru och jag drev affären på Klostergatan kunde vi glädjas åt att vår personal stannade hos oss under lång tid. En av våra anställda hette fru Margit Johansson och var hos oss i 30 år.

Så rullar åren på och en dag är man pensionär och det var dags att dra sig tillbaka. Rolf Karlsson, som varit anställd hos oss under flera år, övertog företaget. Under samma namn Lindströms konditori och i samma lokaler.

Av Göte Sandell

Stort tack, Agneta Linnarsson, för din pappas fina berättelse!

Jönköping den 15 november 2023
Lars Östvall

Back to top