Klostergatan, östra sidan – Arkiv Jönköpings län

Välkommen till en fotopromenad utmed Klostergatan, från Västra Storgatan till Torpagatan. Vi går alltså söderut genom stadsdelen Väster, vidare genom Söder och ner till stadsdelen Torpa.

Klostergatan har förmodligen fått sitt namn efter det Franciskanerkloster som grundades i Jönköping år 1283, men det låg dock en bit österut, ungefär i nuvarande Rådhusparken.

Den stenlagda gatans mynning, ett antal personer tittar mot kameran.
Klostergatan sedd från Västra Storgatan, ner mot söder. Troligen 1908. Foto: Erik Åkerhielm. (Jönköpings läns museum JM G 1995/9: 165.)

Klostergatan 1

Klostergatan 1

Spårvagnsspår leder in till Klostergatan, Sofiakyrkans torn i bakgrunden.
Det äldre trähuset på adressen Klostergatan 1. Foto från Weine Karlstedts samling.
Vagt rosafärgat foto av en livlig gata med familjer, spårvagn och bilar, blåaktigt hus i bakgrunden.
Det nybyggda huset på Klostergatan 1. Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-163-221.)
Två män går över ett övergångsställe, bakom två höga byggnader och omkring dem flertalet bilar.
Klostergatans mynning, fotograferad den 7 september 1973. Foto från Gunilla Nyström. (JFA-2023-008)
Gatans mynning med bilar och gångare.
Här en bild från gissningsvis tidigt 1970-talet. I det nybyggda huset på Klostergatan 1 finns Frälsningsarmén, Hultsfreds-Hus, Kapp-Ahl m fl. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067-188.)

Klostergatan 1 – Carl E Larsson
Företaget fanns åtminstone i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet.

Stort blåaktigt hus med flertalet butiker, bil och spårvagn på gatan.
Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-163-223.)

Företag och föreningar på Klostergatan 1:
Frälsningsarmén
Ströms (1958)
Kapp-Ahl (1958-1964)

Klostergatan 3

Klostergatan 3 – Malmborgs Snörmakeri

Detaljrikt trähus vid gatukorsning, enstaka suddiga människogestalter, Sofiakyrkans torn i bakgrunden.
Foto från tidigt 1900-talet. Ur Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. (JFA 2012/314.)

Klostergatan 3 – Svenssons Läder
Bröderna Karl-Gustav och Oscar Svensson startade sin firma 1918, men då på Kapellgatan. Sedan de inköpt fastigheten Klostergatan 3 flyttades verksamheten hit 1932, och samtidigt öppnades en butik för försäljning av företagets produkter. Svenssons Läder fanns kvar i dessa lokaler till åtminstone 1984.

Butik med många föremål i skylfönstret.
Svenssons Läder, Klostergatan 3. Foto: Smålands Folkblad.
Lädermönstrat papper med texten "Svenssons Läder, skinnjackor, plånböcker, remmar, necessärer", m m.
Omslagspapper från Svenssons Läder. (JFA 2011/218.)

Övriga företag och föreningar på Klostergatan 3:
Pingstförsamlingen
Svenska Röda Korset (2010)

Sofiakyrkan

Grundstenen lades 1884 och invigningen skedde 1888.
Artiklar:
1978-03-30 JP ”Sofiakyrkan i Jönköping 90 år”, av Torsten Hägg.
1987-12-29 JP ”Sofiakyrkan 100 år. Dyster kyrkan blev bland de vackraste”, av Yvonne Teiffel.

Gulaktig bild av Sofiakyrkan
Souvenirbild. (JFA-2014-044-033.)

Klostergatan 7

Klostergatan 7 är det stora stenhuset till vänster.

Till vänster ett stort stenhus med kupoltak, till höger ett lägre trähus, och på gatan en blandning av människor, häst, och spårvagn.
Vykort.
Högt stenhus med kupoltak på ett torn, framför en parkeringsplats och i bakgrunden till vänster skymtas Sofiakyrkan.
Fastigheten Klostergatan 7, sedd från väster. Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 9

Företag på Klostergatan 9:
Imperial skrivmaskinsaffär (1918)
Aug. Peterssons Charkuteriaffär (1926)
Olssons chark, filial (1945)

Klostergatan 11

Klostergatan 11 – Källgrens Konditori / Bengts Konditori
Konditoriet på Klostergatan 11 öppnades 1936 av konditor Karl Georg Källgren. På 1950-talet var Erik Asp ägare och från mitten av 1960-talet Bengt Lagerström. Då bytte konditoriet namn till Bengts Konditori. ”Bengts hade bl a jukebox och flipperspel, vilket var populärt bland ungdomar då. Kaféet fanns kvar till början av 70-talet, när huset revs för att ge plats åt Immanuelskyrkan.” (Olofsson 1990, s 20.)
Källa:
Olofsson, Irma. 1990. Kafékultur i Jönköping under 1900-talet.

Fler företag på Klostergatan 11:
Jutanders (1945)
Kvick möbelsnickeri (1927)

Klostergatan 13

Gult hus med stora skyltfönster varav ett är förbommat.
Klostergatan 13, fotograferad i februari 2020 – efter att Einar Nilssons järnaffär flyttat. Foto: Lars Östvall.

Företag på Klostergatan 13:
Einar Nilssons järnhandel (1945)
Lagerboden (1945)
V Ljungqvist & Co (1926-1927)

Klostergatan 15

Klostergatan 15

Gult hus med klockformad skylt till vänster om ett ljusgrönt hus med flera skyltfönster.
Klostergatan 15, februari 2020. Foto: Lars Östvall.

Klostergatan 15 – J A Björks speceriaffär
Björks speceriaffär fanns på denna adress från åtminstone 1907 till 1918, troligen senare också. Den efterträddes av A Almquists speceriaffär.

Fyra herrar i hatt bakom en disk i butik.
Personal och ägare till J A Björks speceriaffär år 1907. Från vänster Alf Björk, J A Björk, F E Berg och Helge Svahn. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 94/1: 3708.)

Klostergatan 15 – Smörrebröd

Trähus på två våningar i hörnet av en korsning.
Foto från Weine Karlstedts samling.
Hörnhus på två våningar med rött tegeltak, röda skyltfönster.
Foto: Weine Karlstedt.

Pic Nique
Denna trevliga restaurang drivs av Madeleine Berg.

Ljusgrönt hörnhus i trä, två gångare utanför.
Pic Nique, vy tagen 23 november 2019. Foto: Lars Östvall.

Fler företag på Klostergatan 15:
Abrahamssons Järnaffär (åtminstone åren 1907-1918)
J A Björck speceriaffär (1918)
And J Almquists Speceriaffär
Ljungqvist & Co Bosättning (1945)
Salong Liliana (2020)

Klostergatan 21

Firma A Larzén skrädderi
A Larzén startade skrädderi i Bunn år 1904, men flyttade verksamheten till Jönköping 1914. Skrädderiet fanns på adressen Klostergatan 21 från starten till åtminstone 1942.

Klostergatan 21 – Helmer Törnqvists Färg- & Kemikalieaffär
Efter anställningar hos bl a Elander & Lundberg i Jönköping startade Helmer Törnqvist sin firma på Klostergatan år 1924. I början av 1940-talet hade fyra personer anställning hos Törnqvists.

Företag på Klostergatan 21:
Abrahamssons garn- och trikåaffär (1927)
Abrahamssons Järnaffär
Björks agentur- o kommissionsaffär (1918)
Moka Eftis Kaffehandel (1945)
Törnqvists Färg- och Kemikalieaffär (1927-1936)

Klostergatan 23

"Jönköping, motiv från Kungsgatan" in mot Klostergatan, många människor och en spårvagn.
Vykort ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-163-062.)

Klostergatan 23 – Annie Mentzers Sybehörsaffär
Med ingång på hörnet mot Kungsgatan låg Annie Mentzers Sybehörsaffär.

Stenbelagd gata med spårvagn, på ena sidan ett högt stenhus och andra ett lägre trähus.
Vykort ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-163-063.)
Kornigt foto av hörnhuset med sybehörsaffären, kvinna med barn till vänster.
Detalj av vykort. Ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-163-062.)

Klostergatan 23 – Noréns Färghandel
Företaget drevs av bröderna Carl-Erik och Viktor Norén.

Gatan med flera gående människor och byggnader på båda sidor.
Klostergatan, sedd från söder, med Noréns Färg till höger. (Jönköpings läns museum JM 1988/1: 2203.)
Två välklädda herrar bakom en butiksdisk, den ena med hatt.
Bakom disken i Noréns Färghandel står bröderna Carl-Erik (t v) och Viktor Norén. (Jönköpings läns museum JM 1988/1:2195. Originalbild från Arne Norén, Jönköping.)

Företag på Klostergatan 23:
Möllers Mekaniska Verkstad (1960)
Oscaria skor (1957)
Restaurang Creta (2018)
Video Film Center

Korsningen Klostergatan-Kungsgatan

Spårvagn en solig dag, bilar vid sidan om gatan, flera människor.
Här har vi klarat oss över den trafikerade korsningen med Kungsgatan. Till höger skymtar trähuset på Klostergatan 25. Foto ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. (JFA-2013-163-252.)

Stadsdelen Söder

Söder sett ovanifrån, bilden försedd med trycket "Jönköping, västra staden och Idas skola".
Flygbild av de centrala delarna av stadsdelen Söder. I bildens mitt synd Drottninggatans allé och parken vid Idas skola. Till höger i bild Kungsgatans allé och gränsen mot stadsdelen Väster. Foto: Oscar Bladh.

Klostergatan 25

Klostergatan 25

Klostergatan sedd ovanifrån, spårvagn och bilar på vägen.
Vy över Klostergatan söderut 1964. Till vänster kvarteret Kabeln, Klostergatan 25-31. (Foto från Peter Hallingbäck.)
Gatukorsning kantad av träd, spårvagn på avstånd.
Klostergatan söderut från Kungsgatan. Klostergatan 25 till vänster. Foto: Knut Björlingson. (JFA.)
Två ljusa höghus, skyltning för "Hagerts", "Färskvaruhall", och "Länssparbanken", bilar parkerade invid vägkanten.
Den nybyggda fastigheten i kvarteret Kabeln, fotograferad 1966. Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 25 – Fagerbergs Frisersalong
Innehavaren Einar Fagerberg startade sin salong 1927.

Trähus med skyltningen "Frisör", cykel parkerad utanför.
Fagerbergs Frisersalong, Klostergatan 25. Foto ur Sveriges Privata Företagare (1942).

Andra företag på Klostergatan 25
Sparbanken

Klostergatan 27

Klostergatan 27 – Hultenheims Konditori
På adressen Klostergatan 27 öppnade ett konditori redan 1920 – S. Rundgrens. 1937 startade istället konditor Hultenheim rörelse i lokalerna, och drev det till juli 1939. Då övertogs det av konditor Harald Julin från Trönö i Hälsingland, som i juni hade gift sig med företrädarens dotter, Inga Hultenheim. Namnet på konditoriet ändrades till Hultenheims Konditori Eftr.

Butiksdisk med kassaapparat och varor, skåp med fler varor därbakom.
Interiör från Hultenheims konditori i början av 1940-talet. Foto ur Sveriges Privata Företagare (1942).

Klostergatan 27 – Junefelts Konditori
Fd Hultenheims Konditori.

Tvåvåningshus invid vägen, bil parkerad framför.
Text: "Junefelts, medlem av Sveriges konditorförening", samt kontaktuppgifter.
Reklamtryck på en tårtkartong. (JFA.)

Klostergatan 27 – Hagerts Livs
Charkuteriet på Klostergatan 27 startades av charkuterihandlare A L Svensson i slutet av 1910-talet. Företaget övertogs senare av köpman O W Alm, och namnet var då O W Alms charkuteriaffär (1926). Han i sin tur sålde charkuteriaffären vidare till Bertil Hagert 1934. Namnet ändrades och fram till åtminstone 1942 hette firman Hagerts Charkuteriaffär. Omsider blev det Hagerts Livs, och därefter ICA Flamman.

Tre personer i vitt jobbar vid vad som kan vara en korvmaskin.
Interiör från Hagerts Charkuteriaffär. Foto ur Sveriges Privata Företagare (1942).
Två bilar parkerade utanför en tvåvåningsbyggnad med livsmedelsbutik.
När denna bild togs på 1960-talet hade namnet ändrats till Hagerts Livsmedel. Till vänster konditoriet, troligen Junefelts. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 3889.)
ICA-flamman med stora mängder skyltning om varupriser, utanför en parkerad cykel.
Sedan det gamla huset rivits efterträddes Hagerts Livs av ICA Flamman. Foto: Smålands Folkblad.

Fler företag på Klostergatan 27:
Erik Nyströms Bokhandel
Hultenheims konditori (1945)
Klosterfoto (1986)

Klostergatan 29

Klostergatan 29 – Jönköpings Kristliga Folkhögskola
Ursprunget till vår tids Södra Vätterbygdens Folkhögskola finns i Jönköpings Skol- och Bibelinstitut, som startades av Svenska Missionsförbundet 1919. Till en början låg skolan på Trädgårdsgatan, men 1921 flyttades den till Klostergatan 29. Året efter bytte skolan namn till Jönköpings Kristliga Folkhögskola. På Klostergatan fanns den kvar till 1930, då den flyttade vidare till nya lokaler på Mariebo. Sitt nuvarande namn Södra Vätterbygdens Folkhögskola fick skolan 1944-45.

Gatan med några bilar och två gående, till höger syns en del av en skylt med en tecknad gubbe.
Huset med adress Klostergatan 29 i bildens mitt, 1964. Vid den tiden hade emellertid den kristliga folkhögskolan flyttat vidare till Mariebo. Foto från Peter Hallingbäck.

Klostergatan 29 – Annie Johanssons Hembageri
Det mest långlivade företaget på Klostergatan 29 är utan tvekan Annie Johanssons Hembageri. Det grundades redan 1902 och sedan 1928 har det varit i familjen Jarls ägo. Från åtminstone 1945 har firman haft namnet Annie Johansson Eftr. Hembageri.

Entrén till bagerier med två skyltfönster.
Annie Johanssons Hembageri på Klostergatan 29 (november 1978). Det finns kvar än idag – efter 120 år! Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad.

Andra företag på Klostergatan 29
Adressen Klostergatan 29 har förstås också andra företag haft, bl a Carlssons Tapetserarverkstad. Och på 1920-talet fanns här även Jönköpings Kristliga Folkhögskola – som sedan fick namnet Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

Klostergatan 31

Klostergatan 31

På denna adress finns idag Kock & Bar. Innan det nya huset byggdes fanns här ett tvåvånings bostadshus i trä. Det har även inrymt ett och annat företag genom åren, bl a Jönköpings Fönsterputsningsaffär (åtminstone från 1910-talet till in på 1940-talet).

Hörnbyggnad i trä, spårväg och bilar utanför.
Fastigheten Klostergatan 31, någon gång på 1960-talet. (Jönköpings läns museum JM 1994/1: 3898.)

Klostergatan 31 – Esso Servicecenter
När trähuset rivits på 1960-talet etablerades en bensinstation på tomten. Den 3 juni 1967 invigdes nya tvätt- och smörjhallar. Föreståndare var då Hannes Lindbom. Macken fanns till åtminstone 1975.

Tom bensinstation intill vägen vid korsning.
Den nedlagda bensinstationen, oktober 2001. Foto: Åke Svenneborg. (Ur Hans-Ove Aldenbrinks samling. JFA-2013-170.)

Fler företag på Klostergatan 31
Jönköpings Fönsterputsningsaffär E Persson (1926)
Kock & Bar

Klostergatan 33

Klostergatan 33
Hörnhuset Klostergatan-Myntgatan uppfördes 1898.

En korsning, flera bilar, en parkering, och vad som skulle kunna vara en byggarbetsplats, i bakgrunden syns flera byggnader däribland hörnhuset.
Vy över Klostergatan och kvarteret Klostergården på 1980-talet. Tegelhuset i mitten är Klostergatan 33. Foto: Smålands Folkblad.

Klostergatan 33 – Klosters fabriker
Klosters fabriker startades av Herman Engström, son till en garvare i Bottnaryd. Engström hade först en verkstad på Väster, belägen på en åkerlycka som ska ha tillhört det gamla klostret i Jönköping. Där tillverkade han framför allt träskor. Fabriksfastigheten i korsningen Klostergatan-Myntgatan uppfördes 1894, med påbyggd andravåning 1899. Herman Engström själv hade hus både vid Brunnsgatan och ute i Bankeryd, och 1903 byggdes en fabrik även där. Tillverkningen av trätofflor blev kvar i Jönköping, och fabriken i Bankeryd tillverkade framför allt takpapp. Klosters i Jönköping fanns ännu i mitten av 1930-talet.
Läs gärna mer om Klosters i Bankeryd på Bankeryds Hembygdsförenings hemsida: http://www.hembygdbankeryd.se/industrihistoria/klosters-fabriker/.

Gulaktigt foto av tegelhus med träd framför, till synes en vinterdag.
Klosters fabrik utmed Myntgatan. Foto i Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillets arkiv. (JFA-2012-304-297.)

Klostergatan 33 – Elektriska Motorfabriken Fenix
Även detta företag drevs av Herman Engström. Fenix fanns på adressen på 1910-talet, med all säkerhet från 1918. Under eller strax efter Andra världskriget lades verksamheten ned. Vid det laget ska företaget ha ändrat namn till Sivers & Hägers elektriska fabrik.

Tekniska specifikationer och fördelar med att köpa radiomottagaren "Orion".
Reklamblad för radiomottagare. (JFA 2011/218.)

Klostergatan 33 – Möbleringscentralen
Möbleringscentralen startades 1925 av Wicktor Emanuel Frede och hade i början av 1940-talet ett femtontal anställda. Fanns här till åtminstone 1945.

Tegelbyggnad med skyltningen "Möbleringscentralen" men Ö:et saknas.
Möbleringscentralen startades 1925 av W E Frede. (Foto ur Sveriges privata företagare. 1942.)

Klostergatan 33 – Henning Möllers Mekaniska Verkstad
Möller startade firman 1919 som huvudsakligen svetsningsverkstad. Sonen Georg Möller övertog verksamheten 1935.

Klostergatan 33 – Stenhuggeri Rothé & Svensson
Rothé och Svensson tog över Nelsons Stenhuggeri 1908. I början av 1930-talet (1932) inträdde istället David Svensson i företaget. (Källa: Sveriges privata företagare. 1942.) Fanns ännu 1945 med adress Klostergatan 33. (Källa: Rikstelefonkatalogen 1942.)
Senare flyttade förmodligen firman till Klostergatan 39. På två målningar, den ena av Olle Wallberg, den andra av Gustaf Fogelberg (1959), båda publicerade i boken ”Från Sjögatans idrottsförening…” (2014). På dessa målningar är det lilla gula huset placerat på Klostergatan 39, granne till Brandts kiosk.

Litet trähus med staket, och skylt ovanför dörren.
Rothé & Svenssons stenhuggeri på Klostergatan 33. (Foto ur Sveriges privata företagare. 1942.)

Klostergatan 33 – Lindholms Klichéfabrik
Fanns åtminstone mellan 1936 och 1945.

Fyra personer i olika typer av arbetarkläder, en av dem med cykel.
Personalen på Lindholms Klichéfabrik. (Jönköpings läns museum JM 1988/1: 622.)

Klostergatan 33 – Edströms Maskinaffär
Firman fanns i huset mellan 1963 och 1974.

Tegelbyggnad på två våningar.
Foto: Stig Ljung. (JFA-2018-220-A1-S154-005.)
Två hundar och ett jaktgevär, samt kontaktuppgifter till Gunnar Edströms Maskinaffär.
Reklamskylt med hållare för almanacka. (JFA.)

Klostergatan 33 – Jönköpings Kopieringscentral Reprografia
Pressklipp:
JP 20/10 1987 ”Fastighetsaffär med förhinder. Vägrar lämna tegelhuset”.

Klostergatan 33 – Sensus

Tegelhus på vintern.
Klostergatan 33 med Sensus, samt Olgas Hus och Arkitektkopia (2015). Foto: Bosse Andersson. (JFA.)

Fler företag på Klostergatan 33:
Cardells bleck- och plåtslageri (1926-1927)
Davidsson & Co tryckeri (1945)
Jönköpings Nya Ångbageri (1936-1945)
Olgas Hus (2015)
Sivers & Hägers elektriska fabrik (fd Fenix), (1927-1936)
Svensk Stålindustri (1927)
Wahlgrens skofabrik (1936)

Klostergatan 35

Klostergatan 35 – kv Klostergården

Klostergatan 35 – Pomona Blomsterhandel
Pomona startade sin verksamhet 1918, men då i korsningen Klostergatan-Oxtorgsgatan.

Fler företag på Klostergatan 35
City Lås AB (2018)

Klostergatan 37

Klostergatan 37 – kv Klostergården

På adressen Klostergatan 37 fanns bl a Petterssons Cykelreparationsverkstad, på 1940-talet (1945). På 2000-talet låg puben Ladan här, senare med namnet Tweed´s Inn. Det blev hemmapub för Jönköpings Södra IF:s fans. Sommaren 2022 stängde puben och avlöstes istället av en restaurang – Samboosak.

Företag på Klostergatan 37
Västra Cykelverkstaden (K. Pettersson) (1939)
Petterssons Cykelreparationsverkstad (1945)
Ladan (2005)
Tweed´s Inn (2018-2022)
Samboosak (2022)

Klostergatan 39

Klostergatan 39 – kv Klostergården

Det var för övrigt i detta kvarter som idrottsklubb Cyrus hade sin första fotbollsplan.

Klostergatan 39 – Nelsons Stenhuggeri filial
Stenhuggeriet på Klostergatan 39 startades 1894 som en filial till Nelsons stenhuggeri i Linköping. Den övertogs 1908 av J Rothé och Joh. Friberg.

Klostergatan 39 – Scans gatukök
Redan på 1930-talet fanns här en kiosk – Brandts tidningskiosk. Den fanns kvar till åtminstone 1958. Långt senare byggdes det en ny kiosk på samma plats – Scans gatukök, som fanns åtminstone 1988.

Litet gatukök med några kunder i kö, bilar på vägen utanför.
Scans gatukök på Klostergatan 39, allmänt kallat ”Snik-Olles”. Trähuset som skymtar inne på gården, på den här bilden från 1988, finns fortfarande kvar. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad. (JFA SmF-A016l-048.)

Klostergatan 43

På denna adress bodde en av Jönköpings mer omtalade fotografer, Knut Björlingson (1945). Fotografi på fastigheten där han bodde finns på Jönköpings läns museum (JM 2006/2: 42).

Klostergatan 45

Klostergatan 45 – Värner Palms Frisersalong
Firman startad 1932 av Värner Palm från Norrahammar. Ännu in på 1980-talet fanns det en frisersalong på adressen. Vid den tiden flyttade emellertid leksakshandlare Hikmet in.

En spårvagn kommer körande längs gatan, längor med byggnader på båda sidor.
Vy mot söder, med Palms frisersalong till vänster. Foto: Knut Björlingson. (Jönköpings läns museum)
Högt stenhus med skyltning för frisör på bottenvåningen, cyklist utanför.
Klostergatan 45. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 27.)

Företag på Klostergatan 45
Hikmet

Boende på Klostergatan 45
I Folkrörelsearkivets egen samling finns för övrigt denna adresslapp, något som levererats till herr Dr. Isberg.

Handskriven etikett med adress och namn.
Adresslapp. (JFA)

Klostergatan 47

Klostergatan 47 – Sandéns Konditori
Sandéns öppnade någon gång på 1930-talet, på samma adress som det fortfarande ligger på. 1982 övertogs det av konditori Gunnar Wiridén och hans hustru Rigmor (paret hade tidigare haft konditori Härolden).

Konditoriet, genom skyltfönstret syns en kund.
Sandéns 1978. Foto: Roger Jonzon, Smålands Folkblad.
Mörk bild med konditoriets lampor och neonskyltar i mitten.
Kvällsbild på Sandéns, 1990-tal. Foto: Lars Östvall. (JFA-2011-218-1181.)

Klostergatan 47 – Hjerp & Johansson möbelaffär
På samma adress som Sandéns fanns på 1930- och 1940-talet en möbelaffär Hjerp & Johansson.

Klostergatan 49

Huslänga vid gatan med enstaka personer.
Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 9.)

Klostergatan 49 – Berggrens Radio-Fotomagasin
Fanns åtminstone mellan 1945 och 1957.

Tecknad bild av rund liten man eller pojke som med stirrande blick presenterar "Philips radio" mittibland en mängd växter.
Häfte för kvitto m m vid köp av Dux-radio 1957. (JFA 2011/218.)

Företag på Klostergatan 49
Aromatic AB (1945)
Jönköpings Mejeriförening, filial (1936)
Johansson Ur & Optik (1936)
Rolfs Ur & Optik (1945)
Musique (Evert Wysell)

Klostergatan 51

Gatan med övergångsställe, och hus till vänster.
Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 25.)

Klostergatan 53

Företag på Klostergatan 53
Nya Charkuteriaffären (1936)
Ingvarsons modeaffär (1945)
Litzells Chark, filial (1945)

Klostergatan 59

Mörkt hus med byggnadsställning.
Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1991/1: 3199.)

Företag på Klostergatan 59
Dahlberg & Nilssons Hembageri (1945)

Klostergatan 63

Klostergatan 63 – kv Läraren 2 ”Hemgården”

Klostergatan 63 – Lindströms Konditori
Lindströms konditori startades av Constantia Lindström från Skillingaryd och från början, ca 1910-1911, låg det på Vintergatan 3 (nära Vedtorget). 1918 flyttade Lindströms till Klostergatan 63. 1945 fick konditoriet en ny ägare som några år senare tog bort serveringen och satsade på bageri och butiksförsäljning. 1989 såldes konditoriet åter och de nya ägarna öppnade åter servering, sedan lokalerna renoverats.
Källa:
Olofsson, Irma. 1990. Kafékultur i Jönköping under 1900-talet.

Gatan sedd från mitt i spårvägen, med människor och en bil, till höger tegelbyggnad med konditori.
Klostergatan från söder, med Lindströms till höger. Vykort. (Arkiv Jönköpings län)
Tre damer på trappan till konditoriet.
Foto från Lindströms Konditori.
Korthårig kvinna bakom disken, diverse bakverk.
Möjligen är det Constantia Lindström som själv står bakom disken på denna bild. Foto från Lindströms.
Konditoriets byggnad sedd diagonalt ifrån vägen, på fasaden står det 1917.
Hemgården med Lindströms Konditori, 1980-talet. Foto från Jönköpings läns museum. (JM 1994/3: 5.)

Läs mer om Lindströms konditori här!

Fler företag på Klostergatan 63
Litzells chark, filial (1945)

Klostergatan 65

Klostergatan 65 – Percy Cykel & Sportaffär
Innehades i början av 1940-talet av Percy Gustavsson. Firman hade då tre anställda. (Källa: Sveriges privata företagare. 1942.)
Hjalmar Karlsson drev sedan firman under namnet Monarks Cykelaffär, på 1940- och 1950-talet. Karlsson hade dessförinnan haft cykelaffär på Barnarpsgatan. (Uppgift Marianne Kindstrand 2013.)
Senare hette affären Södra Cykel & Sport.

Tegelbyggnad vars bottenvåning skyltar om "Monark" och "Velocipeder".
Foto från Sveriges privata företagare (1942).
Cykel utanför och cykel i skyltfönstret, skyltning om "Monark" och "Velocipeder".
Oid fotograf.

Klostergatan 65 – 65:ans Herrshop

Tegelbyggnad i stark sol till höger.
65:ans Herrshop, 1970-talet. Foto: Rune Bunnfors. (JFA-2012-067.)

Fler företag på Klostergatan 65
Farma sjukvårdsaffär (1942-1945)
Roberts chark (1945)

Klostergatan 67

Klostergatan 67 – Cigarr- & Pappershandeln Linnea

Man vid sin bil står utanför den ståtliga hörnentrén till handeln.
Foto: Gustav Andersson. (JFA)

Klostergatan 67 – Posten
Posten var en statlig institution för förmedling av brev m m.

Ljust hus vid korsning, skyltningen "Post" ovan entrén.
Foto: Smålands Folkblad. (JFA)

Fler företag på Klostergatan 67
VIP Torpa

Klostergatan 69

Spårvagn med texten "Rosenlund-Tabergsgatan" fylld av människor framför ett högt stenhus med fyra våningar.
Spårvagn utanför fastigheten Klostergatan 69. Fotograf okänd.
Stor öppen yta omringad av hus, spårvägsspår längs vägarna.
Spårvagnarnas vändplan vid Torpagatan. Foto: Smålands Folkblad. (JFA)
Öppen yta med jord och lite gräs där några bilar parkerats, runtom finns väg och byggnader.
Den tomma tomt där Seniorboende Klostergatan senare uppfördes. Foto: Rune Bunnfors. (Arkiv Jönköpings län)
Svartlinjerad teckning över en gata med ett stort hörnhus, bilar och gående, m m.
Ritning för det nya servicehuset, 1977. (Från Smålands Folkblads fotoarkiv. JFA.)

Torpaplan – vändplats för spårvagnarna

Spårvagnar och en bil.
Fotograf okänd.
Konsum i träbyggnad, tre herrar vid entrén, inuti diverse varor och skyltning.
Foto: Conny Rich. (Jönköpings läns museum)

Gropen

Ett stort öppet område med gräs och jord, några stolpar, och på avstånd bebyggelse.
”Gropen” 1920. Foto från Jönköpings läns museum.
En gata med flervåningshus på ena sidan och tomma tomter och småhus på andra.
Foto från Jönköpings läns museum.
Den bebyggda sidan av gatan sedd från den obebyggda.
Vy från väster över det område som blev Torpaplan. I förgrunden den så kallade Gropen. Foto: Smålands Folkblad (JFA).

Brahegatans södra del

Flervåningshus invid vägen, till vänster ett staket.
Foto från Arkiv Jönköpings län. (JFA-2011-218.)
Konsums entré med ett fyllt skyltfönster.
Konsumbutiken i Klostergatans södra del. (Arkiv Jönköpings län.)

Källor och litteratur om Söder

Reiter, Ola. 1984. Torpa – program och metod för områdesvis planering av förnyelse. (Byggforskning nr 6/1984)
Vem äger Torpa? 1988. (JP 10/5 1988)
Åkerberg, L-G. 1990. Åh, gamla Söder – en vandring bland minnena på Torpa. (JP 9/6 1990)

Hör gärna av dig med kommentarer, kompletteringar eller komplimanger!

info@lansarkivet.se

Back to top