Nykterhetsorganisation – Arkiv Jönköpings län

Den 19 maj 1909 skriver kinamissionär Hanna Dahlberg hem till medlemmarna och vännerna i Vita bandet i Eksjö. Hon inleder med att be om ursäkt för att brevet dröjt något, men förklarar att hon helt enkelt haft många brev att skriva, att hon inte orkat. Hon återger ett möte hon haft med en kvinna i …

Read more Månadens dokument september 2021: Brev från kinamissionär till Vita bandet i Eksjö

”Efter ett föredrag af N.O.W. Agitator Herr Adolf Lundhgren bildades här i Anneberg lördagen 17. Nov. 1907. En ny loge av N.O.W. Den nya logen erhöll namnet Framtidens Kraf.”
– Inledande rader ur logens första protokoll.

Under hela första delen av 1900-talet förekom en livlig debatt om den höga alkoholkonsumtionen i Sverige och mängder av nykterhetsloger bildades …

Read more Månadens dokument januari 2021: NOV. Logen 683 Framtidens Krav (Smålands Anneberg)

På själva vårfrudagen 1889 samlades en grupp nykterhetsförespråkare i Vetlandas missionshus för att dryfta frågan om bildandet av en NGTO-loge i Vetlanda. Som talare på mötet hade man kallat in dåvarande komministern i Lannaskede, Sven Johan Norrlin. Han höll sitt föredrag inför en ganska liten, men nog så entusiastisk skara människor.

Initiativtagare till mötet hade i …

Read more Månadens dokument juni 2020: Logen 306 Fridsam av NTO (Vetlanda)

Logen Ragnar Kämpe uppförde i början av 1900-talet ett ordenshus vid Vattentorget (Västerlånggatan 1-3), Vattentorget 1; Folkets Hus.Bilderna är tagna över trädgården mot norr. Året är sannolikt 1906.

Anteckning på kortens baksida: ”Godtemplarträdgården i Eksjö öppnades för servering av alkoholfria drycker den 15 maj 1905 har under sommaren varit besökt av 6.000 personer. Bruttoinkomsten har uppgått …

Read more Månadens dokument mars 2020: Godtemplarträdgården i Eksjö

Månadens dokument är ett foto på en efterlängtad föreningslokal. Därtill kommer tre bilder på samma hus eller plats fast vid tre vitt skilda tillfällen och sammanhang.

Logen Sirius n:o 247 bildades den 14 oktober 1882 ”med  tio (10) chartermedlemmar av J.G. Rydén från Jönköping, vilken även blev logen förste logetemplar.”

Det hade tidigare funnits en godtemplarloge i …

Read more Månadens dokument februari 2020: IOGT 247 Sirius, Nässjö

Månadens dokument är en dikt skriven av sekreteraren till Askeryds Blåbandsförening vars 40-årsjubileum firades 29 mars 1931.

Det ett och fyrati år nu räknas

Sen dess – den tanken

hos, en ädel mann

Sin rätta lösning fann.

I det att här på denna plats

En liten Blåbands här

må växa fram.

Som bliva till gagn

för både Hem och Land.

Under de många år som …

Read more Månadens dokument mars 2019: Askeryds Blåbandsförening

Back to top