Hans-Ove Aldenbrink – Arkiv Jönköpings län

174 bilder ur Hans-Ove Aldenbrinks vykorts- och fotosamling

(medlem i Jönköpings Posthistoriska förening)

Många fotografier saknar information om tid och plats. Vet du när eller var fotot är taget? Hör av dig till länsarkivet!

Bildtextens uppgifter kommer dels från baksidan av respektive fotografi, dels från kunniga besökare på hemsidan. Ett extra tack till Stig Bergquist som hjälpt till med information till många av bilderna.

Klicka på bilderna för ursprungligt bildförhållande och högre större format. Bilderna öppnas i ny flik.

Jönköping med omnejd sedd från väster.
1. 1894.
Sofiakyrkan och folksamling på avstånd.
2. Vy mot Sofiakyrkan från Västra torget, Brunnsgatan-Kapellgatan i Jönköping. Året är 1894, enligt fotots baksida.
Man på hästdragen vagn.
3.
Smal gata mellan trähus.
4. Gröna gatan 12.
Barn utanför affär.
5. 1911.
Barn utanför träbyggnad.
6
Snö på skolgatan.
7. Skolgatan, sedd från öster. I det stora huset till vänster finns ännu Bernards Konditori.
Meddelande med stor text på fasad.
8 [Oläsligt]…vid Östra Storgatan 108. Reklamen på huset vid Föreningsgatan i Jönköping lyder: ”Undfly krogen och alla berusande drycker ty de skada din hälsa, ditt anseende och din ekonomi. Allmänna Nykterhetskommittén.” Foto: Atelje Rogö.
Snötäckta tak, Jönköping öster.
9. Kvarter på Öster. Slottsgatan till vänster i bild.
Man cyklar längs bilväg i Jönköping.
10. Västra Storgatan, sedd från öster.
Båt i hamnen.
11. Jönköpings hamn. 1892, enligt fotots baksida.
Gammalt trähus med tvättlina och stängsel utanför.
12
Äldre trähus i korsning.
13. Fastigheten i korsningen Barnarpsgatan/Västra Storgatan. 1930 (enligt fotots baksida).
Bakgård mellan äldre trähus med några barn.
14. Västra Storgatan/Trädgårdsgatan. Foto: Erik Åkerhielm.
Spårvagnar i stall.
15. Spårvägshallarna.
Trähus längs klostergatan.
16. Klostergatan, sedd från Västra Storgatan.
Hus sett från kortsidan.
17. Västra Storgatan.
Väg med äldre bilar och en cyklist.
18. Västra Storgatan, sedd från väster.
Trähus längs vatten, inklusive en vagn och en segelbåt.
19. Den så kallade Lillsjöraden vid hamnkanalen i Jönköping på 1860-talet. Numera Södra Strandgatan.
Två män vandrar längs järnvägen.
20. Kortebovägen med järnvägen, 1900.
En spårvagn i färd.
21. Spårvagn på Västra Storgatan. Till höger nuvarande Tändsticksområdet.
Äldre träbyggnad på tre våningar.
22.
Hörnhus.
23. Butiken i hörnet, Nya Malmömagasinet fanns på Smedjegatan, Barnarpsgatan och Klostergatan. Butiken öppnades redan 1904 på Smedjegatan. 1973 bytte företaget namn till Rundquist & Zälle Herrmode AB.
Äldre trähus med skylt: "Claes Skogman".
24.
Kyrka på avstånd.
25.
Äldre bilar parkerade utanför ostbutik.
26.
Hus i trä och sten.
27. Helmershus AB. Göteborgssystemets hus i korsningen Brunnsgatan – Barnarpsgatan i Jönköping. Huset revs 1966.
Gammalmodig bil parkerad längs gata.
28.
Gammalmodig bil parkerad längs gata.
29.
Industribyggnad, skylten lyder: "Amerikanska gummireparationsverkstaden". En annan "Bil Service".
30. Charles Gustafssons Gummireparationsverkstad vid Södra Strandgatan 6.
Ljus stenbyggnad i hörn.
31. Svenska Frälsningsarméns lokal vid Klostergatan.
Gata med jordunderlag, enskilda byggnader.
32. Tändsticksfabrikens arbetarbostäder vid Pilgatan i Jönköping 1883.
Tre hus på håll.
33.
Människor i gammalmodig klädsel på gata.
34.
Träbyggnad med skylt: "Jönköpings-Posten".
35. Jönköpings-Postens hus vid korsningen Kapellgatan V-Storgatan i Jönköping. Fotograf: Gustav Andersson.
Båt förankrad vid kajen.
36.
Gammalt trähus, förmodligen rött.
37. Torpet Hörnet vid a6.
Flera förankrade båtar.
38.
Flera segelbåtar och människor i hamn.
39. Inre hamnen i Jönköping.
Tom tomt, enstaka träd och hus i bakgrunden.
40. Obebyggd tomt vid Barnarpsgatan mellan Mynt- och Sjögatan i Jönköping 1905. Foto: Erik Åkerhielm.
Ståtlig stenbyggnad.
41. Järnvägsstationen i Jönköping 1910. Foto: Hjalmar Hampus Holm.
Smal gångväg av trä längsmed kanal, kantad av trähus.
42. 1920.
Folksamling på torg, de flesta välklädda.
43. Östra Torget och Kanalgatan mot Väster 1902.
Höga träpålar i marken där kyrkan ska byggas.
44. Grundläggningen av Sofiakyrkan. Byggnationen ska ha påbörjats i oktober 1884, och invigningen av den färdiga kyrkan skedde våren 1888.
Pojke på cykel, på fotot står "Smedjegatan".
45.
Fåtal människor utomhus längs en gata.
46.
Fyra människor sedda på avstånd i parkområde längsmed gata.
47. Kyrkogatan i Jönköping, 1870-talet.
Spårvagn med folkmängd på vardera sida.
48.
Stor träbyggnad, utanför en liten fotbollsplan.
49.
Ljus träbyggnad med ensam person utanför.
50. I hörnet låg Gurils Conditori och Café (Ö Storgatan 56), mittemot låg Eklund & Co Delikatessbutik vid Ö Storgatan.
Droskor på gatan utanför Östra skolan.
51.
Pojke framför bred gata kantad av butiker.
52. Östra Storgatan i Jönköping. I huset till vänster ligger enligt reklamskylten ”G. Öhman & Co Kappfabrik för svarta klädningstyger Östra Storgatan 23 Billiga priser”.
Del av  Jönköping sedd ovanifrån.
53.
Folksamling och vagn på torg.
54.
Människor på piren vid ett antal förankrade segelbåtar.
55. Segelsällskapet i Jönköpings hamn. Jönköpings gamla yttre hamn, före ombyggnaden 1915, som resulterade i att piren med vågbrytaren där segelbåtarna ligger flyttades ca 40 m norrut i Vättern. Foto: 1904. Fotograf: Björlingsson.
Obebyggd del av staden.
56. Lurakulle 1927.
Fotbollslag poserar framför mål.
57. 1917
Fotbollslag poserar framför mål.
58. 1920.
Träbyggnad vid korsning, på skylten står bland annat "TV".
59. Västra Storgatan – Klostergatan.
Några personer på tom gata.
60. Pilgatan mot norr från Kungsgatan i Jönköping 1908. Inne på gården vid Kungsgatan 20 låg Anderssons & Gustafssons bryggeri, som grundats 1894. De två bryggarna ägde också huset. Foto: Erik Åkerhielm.
Spårvagn under arbete.
61. Spårvagnshallarna vid Barnarpsgatan.
Träbyggnad vid korsning, på skylten står bland annat "TV".
62. Västra Storgatan – Klostergatan.
Teckning av "Jönköping i mitten av 1800-talet".
63.
Några personer ser ett gammaldags lok köra förbi ett hus.
64.
Segelbåtar förankrade i hamn.
65. Inre hamnen i Munksjön, Jönköping, omkring 1870-talet. Foto: N.B. Ögren.
En samling välklädda män poserar i och runt en spårvagn.
66. Spårvagnen mot Stadsparken gör ett stopp i Rådhusparken, 1907. Okänd fotograf.
Gammalt lantligt trähus med några personer utanför.
67.
Välklädda kvinnor och andra personer i en allé.
68. Kungsgatan i Jönköping år 1902. Foto: Jönköpings Litografiska AB.
Två gator möts.
69. Östra Storgatan och Smedjegatan i Jönköping, 1875.
Två spårvagnar kör jämte varandra.
70. Jönköpings Spårvägar (JS). Spårvagn 3 och 1 på Västra Storgatan i Jönköping.
Äldre trähus med stängd källarlucka.
71.
Äldre stenhus och kala träd.
72.
Träd kantar en gata.
73. Del av Kapellgatan i Jönköping.
Gammal man med skägg står utanför ett slitet träskjul.
74.
Mörka trähus med rykande skorstenar.
75.
Stor samling människor och djur på marknad.
76. Vykort från Jönköping med kreatursmarknad på Svintorget och Stora hotellet i bakgrunden 1862. Foto: Johan Fredrik Ögren.
Enstaka personer på bred gata.
77. Västra Storgatan i Jönköping mot öster år 1902. Foto: Erik Åkerhielm.
Kvinna och några barn på en jordväg.
78. Norra Strandgatan i kvarteret Censorn, Jönköping, mot öster. 1920. Fotograf: Gustav Andersson.
Bred gata kantad av träd med spårvagn längre bort.
79. Vid undergången i korsningen Östra Storgatan- Artillerigatan i Jönköping år 1920. En spårvagn är på väg med med skyltning till KASERNEN.
Jönköping från ovan.
80. Vy över en del av Jönköping med Sofiakyrkan och Tändsticksfabrikens arbetarbostäder 1894.
Mörkklädda människor på gata med butiker.
81. Till vänster i bild butiken Garnhandel Oscar Sandell vid Östra Storgatan i Jönköping 1928.
Stor stenbyggnad står ensam.
82. Södra Folkskolan 1930. Byggnaden stod färdig 1908. 1920 byggdes södra flygeln till. Idag heter byggnaden Torpaskolan.
Trevägskorsning med hus längre bort.
83. 1930.
Vy över Jönköping från väster.
84. 1915.
Många människor vid en spårvagn, de flesta med väskor.
85. Svenskbybornas ankomst till Jönköping 1929. Spårvagnsfärd till f.d. Jönköpings regementes kaserner (I 12). Foto: Rogö.
En samling skjul framför Göta hovrätt.
86. Göta Hovrätt vid Hovrättstorget i Jönköping, 1862.
Idrottsplats i stadsträdgården.
87. 1915.
Vy över Jönköping från väster.
88. 1900-1910.
Vy över Jönköpings västra del.
89. I förgrunden ser man ladugårdar som var verkstadsbyggnader till Jönköpings tändsticksfabrik, 1883.
Två båtar i hamn.
90. Motala Express i Inre hamnen, Jönköping.
Jönköping från Alphyddan.
91.
Man går på trottoar.
92.
Västra storgatan med ålderdomlig bil och spårvagn.
93.
Kanalen och en bro däröver.
94. Kanalparti vid ”Fisketorget”.
Vy över Bymarken.
95.
Vy över obebyggt område.
96.
Människor i grupper poserar för kameran.
97. Klostergatan norrut, sedd från korsningen Kungsgatan. Till vänster Eskil Jonssons Möbelfabrik, som senare blev Jönköpings Folkets Hus.
Bro över hamnkanalen.
98. 1910.
Man vid fyren som är täckt av is.
99. Vykort med motiv från Hamnpiren i Jönköping. Fotot är troligen från före 1915 då hamnpiren byggdes om omkring 1915-16.
Kanalen mellan hus, liten bro.
100. Troligen den lilla bron som gick över kanalen vid Östra Gränd, 1910.
Män på arbetsplats vid kanalen poserar.
101. Petrés garveri vid kanalen i Jönköping. 1908. Kanalen fylldes igen 1926-27.
Ett antal människor på en bred gata.
102. Pilgatan 1908.
Trängre gata mellan trähus.
103. Lantmätargränd från Södra Strandgatan.
Vy mot Jönköping öster från någonstans i Vättern.
104.
Spårvagn med tre personer som poserar.
105. Personal vid Jönköpings Spårvägar, JS spårvagn 2. Öster-Järnvägstorget-Stadsparken 1908.
Stort hus med gård och paviljong.
106. 1880-talet. Sl. 1890-1900.
Stora hotellets trädgård på 1880-talet; många träd, sittplatser, och välklädda personer.
107.
Gammaldags lok i stationen med ett antal män i uniform.
108. Banhallen i Jönköpings järnvägsstation 1902.
En rad trähus.
109.
En rad trähus.
110.
Två män och en kvinna går på trottoaren, tre bilar på vägen.
111. Troligen Västra Storgatan med Halls hörna i bakgrunden.
Gångpassage mellan två hus.
112.
En samling personer, mest barn, på en snöad gata.
113. Karlssons hus […..?] 1904.
Gångpassage under en övervåning.
114.
Gångpassage till innergård.
115.
Blommande träd framför ett trähus.
116.
Nedgånget trähus vid sjökant.
117. Kan vara Tambo vid Rocksjön. Låg ungefär där kanotstadion ligger nu.
Tvättlinor mellan två hus.
118.
Ett tåg med gammaldags lok kör över en bro.
119.
Ett antal tak.
120.
Hus med skylt "skeppshandel".
121. Södra Strandgatan 5 rivs 1962.
En samling trähus.
122. Troligen Båtmansbacken vid Vedtorget i Jönköping.
Bäckaby kyrka, äldre trähus, och tallar.
123.
Tekniska yrkesskolan.
124. Troligen Kyrkogatan med gamla brandstationen till vänster.
En familj poserar i dörren till Grunditz bageri, jämte förlagsffär Vilh. Linder.
125. Kvarteret Cigarren vid hörnet mot Vedtorget 1920.
Två personer i roddbåt nära en samling större segelbåtar.
126.
Sofiakyrkan.
127.
Spårvagn på kullerstensgata.
128.
Smalt trähus med hög skorsten.
129. Detta trähus låg ungefär där Allianskyrkan ligger nu, Ö Storgatan 56, bakom dåvarande Gurlis Conditori.
Tåg svänger förbi några trähus.
130. Det så kallade ”Trådrullatåget” på Jönköping-Gripenbergs järnväg passerar här genom stadsdelen Öster i Jönköping, 1910-1915.
Obebyggt fält med potentiell industri i bakgrunden.
131. 1905.
En samling trähus.
132. Norra Strandgatan vid Båtmansbacken i Jönköping, 1910. Fotograf: Gustav Andersson.
Ett tryckeri med flagga vid en korsning.
133. Troligen Lundgrenska boktryckeriet vid korsningen Södra Strandgatan / Hovrättsgränd.
Spårvagn kör genom en delad folksamling.
134.
Vagnar utanför en träbyggnad i dåligt skick.
135. Södra Strandgatan 15.
Några hus sedd från en klippig höjd.
136. Från Klockstapeln.
137. Kungsgatan 3.
Fyllda tvättlinor på en innergård.
138. Västra Storgatan 31.
Södra svängbron med stora hotellet.
139. 1910.
En samling skjul på hovrättstorget.
140. Gamla Rådhuset vid Hovrättstorget och Östra Storgatan,1862.
Barn leker utomhus.
141. 1910.
Fyra män bakom en disk.
142. Innanför disken mötte man handlarn själv och hans söner och bodknoddar. Det var välkänt folk för bönderna och man höll sig därför gärna till en handlanden. J. A: Björks låg på Klostergatan och J. A. Björk själv står trygg bakom disken med kubb och vadmalsrock. Foto: 1907 Bild o text är från boken: Gunnar Lindqvists, Stadens framväxt.
Några trähus och Vättern sedda ovanifrån.
143. Båtmansbacken vid Vedtorget i Jönköping.
Några kärror framför ett fallfärdigt område med trähus.
144.
Kullerstensgata med några människor.
145. Början av Kapellgatan mot söder från Västra Storgatan i Jönköping. På bilden även Järnvägsmännens Hus.
Gata mellan trähus.
146. Västgötagatan mot norr från Oxtorgsgatan i Jönköping. Huset till vänster ägdes av Krönleins bryggeri. Tegelhuset på högra sidan av gatan uppfördes 1901 av Jönköpings Spritbolag och kallades Helmershus, förmodligen efter föreståndaren Emil Helmer. Det var ritat av Fredrik Sundbärg och revs 1966. Fotograf: Erik Åkerhielm, 1908.
Trähus med Sofiakyrkans torn i bakgrunden.
147.
Gult foto av stort hus med paviljong, träd, och många sittplatser.
148. Limugnen. N.B. Ögren, Jönköping.
Motorfordon med anordning bestående av rör på flaket.
149.
Trähus vid större gata.
150. Båtmansgränd 1930.
Gata längsmed kanal; även två små broar och ett fåtal personer.
151. Kanalgatan 1925.
En tavla med reklam.
152. Holmqvists Fotografiatelier Jönköping.
Fyra bilder som visar rivningsprocessen av en byggnad i olika stadier.
153.
En byggnads rivnings två sista stadier.
154.
Korsning med en ensam person.
JFA-2013-173-001a. Korsningen Klostergatan 44-Sjögatan. I huset finns en möbel- och radioaffär.
Större byggnad omgiven av snötäckt trädgård.
JFA-2013-173-002a. ”I vinterskrud pensionat Solliden.” Fotot taget omkring 1933.
Liten familj på bänk utanför trähus.
JFA-2013-173-003a. ”Jönköpingsmotiv, troligen från Mariebo.”
En folksamling i finkläder.
JFA-2013-173-004a. Folksamling på öppen plats i grönområde, troligen Jönköping 1909.
Fyra välklädda herrar varav några på marken.
JFA-2013-173-005a. Fotografi från 1913, troligen Jönköping.
Ett rum möblerat med flera bord och stolar samt kakelugn.
JFA-2013-173-006 (A6). Oidentifierad interiör, troligen i Jönköpingstrakten.
Sex hattförsedda herrar i kostym.
JFA-2013-173-007a
Lantligt vykort föreställande hus.
JFA-2013-173-008. Oidentifierat hus, troligen i Jönköping.
Tunnhårig man med enorm mustasch.
JFA-2013-173-009a. ”Jönköpings kanske mest kända original (Kocko). Tjänade pengar på att låta sälja sina prydliga och fortväxande mustascher.” (Text på kortets baksida.)
Stenbyggnad och några människor.
JFA-2013-173-010. Jönköpings centralstation, 1800-talet.
En samling bussar framför ett bryggeri.
JFA-2013-173-011. Bussar på Järnvägstorget i Jönköping.
En grupp människor vid en korsning framför ett stenhus.
JFA-2013-173-015a. Fastighet, troligen på Väster i Jönköping.
Bred stengata omgiven av trähus.
JFA-2013-173-018a. Öppnandet av nuvarande Skolgatan i Jönköping, 1918.
En större samling finklädda och hattförsedda herrar.
JFA-2013-173-020a. Stuga i Stadsparken.
Stenhus vid korsning.
JFA-2013-173-023a. Möllerska huset. Nordvästra hörnet av Brunnsgatan och Barnarpsgatan.
skolklass med yngre barn med en vuxen man i bakgrunden.
JFA-2013-173-024a. Skolklass, Jönköping.
En grupp män, kvinnor, och barn på en altan nära en skog.
JFA-2013-173-025. Sällskap på altan, troligen Jönköping.
Torp med gärdsgård och snö.
JFA-2013-173-026a. Stuga i Jönköping.
Vägen fram till en stor byggnad, kantad av träd.
JFA-2013-173-027. Oidentifierat hus. Troligen Jönköping.
Två kvinnor i klänning framför ett större trähus.
JFA-2013-173-029a. Villa på Bäckalyckan i Jönköping.
Back to top