Nässjö arkivhus – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

I slutet av 2022 beslutade Region Jönköpings län att bygga ett nytt arkivhus i Nässjö, där också Arkiv Jönköpings län (dåvarande Jönköpings läns Folkrörelsearkiv) ska inhysas. Arkivhuset är planerat att ligga centralt, nära tågstationen. Här kommer stora mängder arkivmaterial från både Regionen och Länsarkivet att samsas och avnjuta en gemensam forskarsal.

Byggarbetet påbörjas under hösten 2023 och inflyttning är planerad till årsskiftet 2025-2026.

Back to top