Nässjö arkivhus – Arkiv Jönköpings län

I slutet av 2022 beslutade Region Jönköpings län att bygga ett nytt arkivhus i Nässjö, där också Arkiv Jönköpings län (dåvarande Jönköpings läns Folkrörelsearkiv) ska inhysas. Arkivhuset är planerat att ligga centralt, nära tågstationen. Här kommer stora mängder arkivmaterial från både Regionen och Länsarkivet att samsas och avnjuta en gemensam forskarsal.

Byggarbetet påbörjas under hösten 2023 och inflyttning är planerad till årsskiftet 2025-2026.

Back to top