Verksamhetsberättelser – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Här återfinns våra senaste verksamhetsberättelser. Notera att vi fram till 2023 hette Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

I verksamhetsberättelserna finns utöver allmän information som års- och styrelsemöten, personal, och verksamhetsplaner, även överblickar över verksamhetens olika aspekter:

 • Service och rådgivning
  – Medlemmar, allmänhet och forskare, samt studiebesök
 • Arkivleveranser och ordnande
  – Arkiv, affischer, fanor och standar, foton, film och ljud, litteratur, och föremål
 • Dokumentation och projekt
  – Exempelvis digitalisering och övrig forskning. Se enskilda år nedan
 • Utåtriktad verksamhet
  – Arkivens dag, utställningar, visningar och program, webbsida och övriga medier, besöksstatistik, med mera
 • Nätverk och utveckling
  – Region Jönköpings län, ABM-rådet, kompetensutveckling, Svenska arkivförbundet, och Jönköpings läns arkivförbund (nu upphört), med mera

Klicka på verksamhetsberättelsen för att öppna den, eller knappen jämte för att ladda ner den

2022

50-årsjubileum! Ny arkivorganisation
Projekt: Föreningslivets digitala situation

2021

Pandemi år 2
Projekt: Föreningslivets digitala situation

2020

Pandemi år 1
Projekt: Pingstväckelsen; Föreningslivets digitala situation

2019

Projekt: Pingstväckelsen; Fotografer och fotografier

2018

Projekt: Pingstväckelsen; Fotografer och fotografier

Back to top