Verksamhetsberättelser – Arkiv Jönköpings län

Här återfinns våra senaste verksamhetsberättelser. Notera att vi fram till 2023 hette Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

I verksamhetsberättelserna finns utöver allmän information som års- och styrelsemöten, personal, och verksamhetsplaner, även överblickar över verksamhetens olika aspekter:

 • Service och rådgivning
  – Medlemmar, allmänhet och forskare, samt studiebesök
 • Arkivleveranser och ordnande
  – Arkiv, affischer, fanor och standar, foton, film och ljud, litteratur, och föremål
 • Dokumentation och projekt
  – Exempelvis digitalisering och övrig forskning. Se enskilda år nedan
 • Utåtriktad verksamhet
  – Arkivens dag, utställningar, visningar och program, webbsida och övriga medier, besöksstatistik, med mera
 • Nätverk och utveckling
  – Region Jönköpings län, ABM-rådet, kompetensutveckling, Svenska arkivförbundet, och Jönköpings läns arkivförbund (nu upphört), med mera

Klicka på verksamhetsberättelsen för att öppna den eller knappen jämte för att ladda ner den

2023

Projekt: Digital kulturarvsportal; Fotodokumentation

2022

50-årsjubileum! Ny arkivorganisation
Projekt: Föreningslivets digitala situation

2021

Pandemi år 2
Projekt: Föreningslivets digitala situation

2020

Pandemi år 1
Projekt: Pingstväckelsen; Föreningslivets digitala situation

2019

Projekt: Pingstväckelsen; Fotografer och fotografier

2018

Projekt: Pingstväckelsen; Fotografer och fotografier

Back to top