Andra arkiv – Arkiv Jönköpings län

Arkiv Jönköpings län bevarar ett antal arkiv som inte har sitt upphov i föreningslivet. Dessa inkluderar personarkiv, släktarkiv, gårdsarkiv, samt arkiv efter fonder, kassor, fabriker, nämnder, forskning och stiftelser, med mera.

Nedan syns det senaste på Arkiv Jönköpings läns hemsida som rör dessa arkiv.

  • Robert Fur – Folkbildare, förkunnare & far

    För en tid sedan tog Länsarkivet emot personarkivet efter Robert Fur. Han var en av förgrundsgestalterna under 1900-talets första hälft inom kristen utbildning och frikyrklig evangelisation. Robert Fur föddes 6 […]

    Läs vidare

Ung kvinna i studentmössa bland blommor inomhus,
Ett par sitter tillsammans.
Några välklädda män framför ett trähus.
Back to top