Studieorganisationer – Arkiv Jönköpings län

Folkbildning
”Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Den bedrivs bland annat inom bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och föreläsningsföreningar. Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, bibliotek, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden.” (Wikipedia 2021.)

1876 Sörängens Folkhögskola, Nässjö – medlem 1215

1894 NBV/Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund – medlem 1208
1894 Godtemplarordens studieförbund
1971 NBV/Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund

1902 Första studiecirkeln

1912 ABF/Arbetarnas Bildningsförbund – medlem 1201

1919 Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping – medlem 1204

1929 KFUK-KFUM:s studieförbund
2002 Sammanslagning med Sensus studieförbund

1935 TBV/Tjänstemännens Bildningsverksamhet
2004 Sammanslagning med Sensus Studieförbund

1940 Medborgarskolan – medlem 1207

1942 Folkuniversitetet

1947 Bilda – medlem 1205
Frikyrkliga Studieförbundet
Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle – Bilda

1957 Ädelfors Folkhögskola – medlem 1214

1959 Studiefrämjandet – medlem 1209

1967 Studieförbundet Vuxenskolan – medlem 1211

1972 Mariannelunds Folkhögskola – medlem 1203

1977 Jönköping University – medlem 1216

1985 Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund
2020 RF-SISU

1997 Sommenbygdens Folkhögskola, Tranås -medlem 1218
Arkiv JFA 4679

2002 Sensus Studieförbund – medlem 1206

2010 Kulturens Bildningsverksamhet

Jönköpings läns bildningsförbund – medlem 1202

Senaste om våra studieorganisationer

Back to top