Vi minns – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Kennert Karlsson

(1934–2023)

Sittande man.
Kennert på sitt kontor i Norrahammars Folkets Hus. Foto: Smålands Folkblad.

Vår kollega Kennert Karlsson har gått bort. Efter ett långt liv i arbetarrörelsens tjänst har Kennert nu fått vila. I sina roller som föreståndare för Folkets Hus i Norrahammar och därefter som föreståndare för Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar har Kennert varit en starkt drivande kraft och en positiv medmänniska. Hans gedigna kunskaper om hembygden har varit till gagn för många forskare och intresserad allmänhet, bl a i de studiecirklar som Kennert var ledare för. Som kollega till oss på Jönköpings läns folkrörelsearkiv, numera Arkiv Jönköpings län, har han varit till ovärderlig nytta – och, inte minst, glädje! Vi saknar Kennert och tänker på hans närmaste.

Jönköping i oktober 2023

Lars Östvall
Arkiv Jönköpings län

Back to top