Vi minns – Arkiv Jönköpings län

Kennert Karlsson

(1934–2023)

Sittande man.
Kennert på sitt kontor i Norrahammars Folkets Hus. Foto: Smålands Folkblad.

Vår kollega Kennert Karlsson har gått bort. Efter ett långt liv i arbetarrörelsens tjänst har Kennert nu fått vila. I sina roller som föreståndare för Folkets Hus i Norrahammar och därefter som föreståndare för Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar har Kennert varit en starkt drivande kraft och en positiv medmänniska. Hans gedigna kunskaper om hembygden har varit till gagn för många forskare och intresserad allmänhet, bl a i de studiecirklar som Kennert var ledare för. Som kollega till oss på Jönköpings läns folkrörelsearkiv, numera Arkiv Jönköpings län, har han varit till ovärderlig nytta – och, inte minst, glädje! Vi saknar Kennert och tänker på hans närmaste.

Jönköping i oktober 2023

Lars Östvall
Arkiv Jönköpings län

Back to top