Jönköping – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Unnergången – Podcast om Jönköping

Unnergången är en podcast om Jönköping och dess historia. Den är inte affilierad med Arkiv Jönköpings län. Dock så är Arkiv Jönköpings läns egen arkivchef en av deltagarna. Det samtalas om Jönköping från förr i världen och besvaras lyssnarfrågor. Det får ni inte missa!

Besök också gärna Unnergångens facebooksida för mer intressant och relaterat.


Föreningar i Jönköping 1914

En ögonblicksbild ur föreningslivet i Jönköping från över 100 år sedan. Känner du igen några föreningar som är aktiva än idag?


Bilar parkerade bakom rådhuset.
Jönköping, februari 1967. Vy över den tomt där det nedbrunna Hugo Elmbladhs bosättningsmagasin en gång låg. Magasinet brann 1965. På bilden syns även baksidan av rådhuset. Från Smålands Folkblads fotosamling.
Modell av Domus-huset med omgivande byggnader
Modell över Domus-huset, 1966.

Senaste från Jönköpings kommun

 • Månadens dokument september 2023: Tittis Herrsalong

  Tittis Herrsalong är en frisersalong som många kommer ihåg. Den startades 1972 av Titti Axelsson och hade adress Klostergatan 42. Redan tidigt 1940-tal hade Egart Törnqvist drivit frisersalong i lokalerna, först tillsammans med Elis Holmgren, därefter med en frisör Larsson. De sista åren var Törnqvist ensam innehavare. Titti Axelsson började sin utbildning som herrfrisör 1963, och hon hade då plats som lärling i Bernt Svahns frisersalong på Fornkullegatan. Efter några år i W-salongerna (Waldéns) på Östra Storgatan fick Titti anställning hos Törnqvist på Klostergatan. När Egart gick i pension övertog Titti salongen. Priset var 12 000 kr, mycket för den tiden, och Titti fick ta banklån för att kunna göra köpet.

  Titti Axelsson som anställd. Här klipper hon frisör Larsson.
  Frisörmästare Egart Törnqvist klipper.
  Salongen skyltas om 1972.
  Annons från 1972.
  Titti Axelsson och Ingrid Bäckman. Foto från 1970-talet.

  På 1980-talet blev en grannlokal tom och Titti förhandlade sig till att en vägg revs, så att hon kunde utöka salongen. Hon kunde därmed ha fler stolar, fler anställda. De var 5-6 frisörer som jobbade och företaget gick ganska bra. Titti hade också kontrakt med frisörutbildningen i Jönköping och hon fungerade som vägledare åt deras elever – hon hade nästan alltid någon elev som praktikant.

  Foto från nya salongen, 1990-talet.

  Salongen hade många stamkunder, men då och då fick Titti kunder som hon minns lite extra. En gång kom en rysk tyngdlyftare på besök. Han bodde på närbelägna hotell Klosterkungen och kunde varken svenska eller engelska. De lyckades ändå kommunicera så pass bra att ryssen blev nöjd – och Titti fick en hel hundralapp i dricks! Det måste ha motsvarat en dryg femhundring i dagens pengar.

  Titti drev salongen till 2001, alltså i nästan 30 år. Då tog en av hennes anställda, Ingrid Bäckman, över. Omkring 2006-2007 lades dock frisersalongen ned. Men minnena finns kvar. Tack, Titti, för att du berättat om din salong – och tack för fina fotografier!

  Lars Östvall
  Länsarkivet

 • Föreningar i Jönköping 1914

  I 1914 års adresskalender för Jönköpings stad finns följande ”Välgörenhetsinrättningar, föreningar och sällskap” omnämnda, i ordning:

  Sällskapet ”Jultomtarne”
  Jönköpings Barnhem (Löfvingstorp)
  Föreningen för understöd åt Pauvres Honteux
  Föreningen Första Maj-Blomman
  Sällskapet Gamla fattigas vänner
  Föreningen för Värnlösa mödrar och deras barn
  Hvita Bandet
  Jönköpings Borgarhem
  Åttonde-decemberföreningen
  Allmänna nykterhetskommittén
  Jönköpings Missionsförening
  Jönköpings Stadsmissionsförening
  Jönköpings Ansgarieförening
  K.F.U.K.
  Jönköpings Kristliga Ynglingaförening
  Jönköpingskretsens kristl. ungdomsförbund
  Svenska Alliansmissionen
  Metodistförsamlingen
  Baptistförsamlingen
  Jönköpings läns Minuthandlareförbund
  Jönköpings Köpmannaförening
  Tekniska föreningen
  Kooperativa Föreningen Göta
  Handelsaktiebolaget Enighet
  Jönköpings Idrottssällskap
  Jönköpings Roddsällskap
  Jönköpings Segelsällskap
  Svenska Jägareförbundets afdelning i Jönköpings län
  Smålands Idrottsförbund
  Olympiska sällskapet
  Smålands-Östergötlands fältridtklubb
  Jönköpings läns Fångvårdsförening
  Jönköpings Kontorist- och Handelsbiträdesförening
  Smålands Sångarförbund
  Jönköpings polisförening

  Fackföreningar i Jönköping:
  Järn- och metallarbetarefackföreningen
  Murarefackföreningen
  Skoarbetarefackföreningen
  Gjutarefackföreningen
  Textilarbetarefackföreningen
  Elektriska arbetarnas fackförening
  Möbelsnickarefackföreningen
  Bleck- och plåtslagarefackföreningen
  Grofarbetarefackföreningen
  Typografiska föreningen
  Bagarefackföreningen

  Jönköpings Trädgårdsmästaresällskap
  Jönköpings läns Jaktvårdsförening
  Jönköpings Handtverks- och Industriidkareförening
  Jönköpings Orkesterförening
  Jönköpings Djurskyddsförening
  Jönköpings Schacksällskap
  Jönköpings län fruktförsäljningsförening
  Jönköpings Militärsällskap
  Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt
  Föreningen ”Sveriges Flotta” lokalafdelning i Jönköping
  Jönköpings Målaremästareförening
  Jönköpings Slakteri- och Charkuteriidkareförening
  Föreningen ”Hem och Hushållning”
  Humanistiska Förbundet
  Stadsparksstyrelsen
  Tryckeriföreningen Småland
  Jönköpings Arbetarekommun
  Jönköpings län Skytteförbund
  Jönköpings Skyttegille
  Jönköpings Bankmannaförening
  Jönköpings stads Fastighetsägareförening
  Bymarkens fastighetsägareförening
  Dunkehallars hus- och fastighetsägareförening
  Nationalföreningen mot emigrationen
  Jönköpings Borgarkassa och Bjuggska fonden
  Jönköpings läns läkareförening
  Norra Smålands Fornminnesförening
  Jönköpings Arbetareinstitut
  Jönköpings läns hemslöjdsförening
  Jönköpings juridiska förening
  Jönköpings moderata valmansförening
  Borgerliga Valmansföreningen
  Frisinnade föreningen
  Jönköpings Sjukkassors Centralförsamling

  Sida ur kalender
Back to top