Sävsjö – Arkiv Jönköpings län

Johannes Alfred Hultman, även känd som ”solskenssångaren”, var en psalmskrivare, sångare och predikant född 1861 utanför Sävsjö. När han var sju flyttande hans familj till USA, men han färdades ofta till och från hemlandet och blev populär i båda länderna.

J. A. Hultman.

Tack min gud för vad som varit (psalm 261 i den svenska psalmboken 1986).

Redan …

Read more Månadens dokument juli 2024: Föreningen J. A. Hultmans Minne

Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, (FBU) bildades den 26 mars 1929, på initiativ av dåvarande löjtnant, sedermera överstelöjtnant, Thorsten Fogelberg. Han samlade de som visat intresse för landstormsrörelsen, och fram till 30-årsjubileumet 1959 hette föreningen också Sävsjö Landstormsförening. Landstormsrörelsen var ett uttryck för folkets vilja till ett starkare försvar, och ur den växte många frivilligorganisationer upp runtom …

Read more Månadens dokument Mars 2023: Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening (FBU)

Back to top