Sävsjö – Arkiv Jönköpings län

Porträtt av Thorsten Fogelberg, Sävsjö FBU

Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, (FBU) bildades den 26 mars 1929, på initiativ av dåvarande löjtnant, sedermera överstelöjtnant, Thorsten Fogelberg. Han samlade de som visat intresse för landstormsrörelsen, och fram till 30-årsjubileumet 1959 hette föreningen också Sävsjö Landstormsförening. Landstormsrörelsen var ett uttryck för folkets vilja till ett starkare försvar, och ur den växte många frivilligorganisationer upp runtom …

Read more Mars 2023 – Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening (FBU)

Back to top