Jönköping – Arkiv Jönköpings län

Arkiv Jönköpings län (fd Folkrörelsearkivet) samlar, vårdar och bevarar dokumentation från hela länet, i första hand arkiv från föreningar och företag. Men ibland får vi in annat material och från helt andra håll – som denna lilla samling äldre fotografier, som kommit hela vägen från Australien! Hans Bojne Sander, född i Jönköping 1938, men nu …

Read more Månadens dokument maj 2024: Ett paket från Australien

Nu finns fotoutställningen Bortglömda Foton? att beskåda i Arkivhusets forskarsal! Dessa foton hittades på en vind där det infunnits en fotofirma under 1900-talets mitt. Motiven är spridda och inget knyter samman fyndet annat än den plats där de påträffades. Därför tycks det mest sannolikt att fotografierna är sådana som aldrig hämtades ut av sina beställare …

Read more Ny fotoutställning i forskarsalen!

Boken På Brukets tid har nominerats till Årets Hembygdsbok 2023! Författare är Peder Losten och arbetet med boken har varit igång i många år. I maj 2023 släpptes den äntligen! Boken är utgiven av Folkrörelsernas Arkiv i Norrahammar i samarbete med Industrimuseet och Tabergs Bergslags Hembygdsförening. Dessa tre står även för finansieringen tillsammans med bidrag …

Read more På Brukets tid – Nominerad till årets hembygdsbok 2023

I år är det 120 år sedan Huskvarna Socialdemokratiska Förening bildades! Ursprungligen hette föreningen Huskvarna Arbetarekommun, men detta ändrades den 1 april 1975 till dagens namn.

I det här bildspelet syns ett litet urval av de många händelser, handlingar, och personer som återfinns genom föreningens långa historia.

Read more Huskvarna Socialdemokratiska Förening 120 år!

Nu är det dags att glädjas åt Huskvarnas Hembygdsförenings årsbok för 2023! I denna den 76:e årgången träffar vi på ett stort antal artiklar och bilder från och omkring Huskvarna. För den som har ett intresse av Huskvarnabygden förblir årsboken en obligatorisk läsning.

Det finns återblickar över Huskvarna under 2023 och flera olika jubileum. Visste …

Read more Vår Hembygd – Huskvarna Hembygdsförenings årsbok 2023

År 1846 upphävdes det gamla skråväsendet genom den s k Fabriks- och Hantverksförordningen. Istället utfärdades en näringsfrihetsförordning som bl a stadgade att det i varje stad istället skulle bildas en hantverksförening. För Jönköpings del bildades en sådan i juni 1847 – ”Jönköpings Hantverks- och Industriidkareförening”. Den hade till en början liknande funktion som de gamla …

Read more Månadens dokument mars 2024: Jönköpings Hantverksförening

Back to top