Huskvarna Socialdemokratiska Förening 120 år! – Arkiv Jönköpings län

I år är det 120 år sedan Huskvarna Socialdemokratiska Förening bildades! Ursprungligen hette föreningen Huskvarna Arbetarekommun, men detta ändrades den 1 april 1975 till dagens namn.

Bildspel med 45 st bilder från Huskvarna Socialdemokratiska Förening.

I det här bildspelet syns ett litet urval av de många händelser, handlingar, och personer som återfinns genom föreningens långa historia.

Back to top