Samarbeten – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Våra grannar:

Jönköpings läns museum
Med länsmuseet samverkar vi i både lokala och länsövergripande kultur- och arkivfrågor och strävar tillsammans mot att berika kulturen och belysa historia i Jönköpings län.

Jönköpings kommuns stadsarkiv
Tillsammans med Stadsarkivet har vi en gemensam forskarsal och reception i arkivhuset i Jönköping.

Jönköpings stadsbibliotek
Tillsammans med Stadsbiblioteket och Länsmuseet arbetar vi för fler kontaktytor mellan ABM-institutioner.

Andra samarbeten:

Tändsticksmuseet i Jönköping
Arkiv Jönköpings län har bidragit med material till den nya basutställningen på Tändsticksmuseet i Jönköping. Museet är ett unikt fönster mot den tändsticksindustri som varit så viktig både för Jönköping och ute i världen, och är väl värt ett besök!

Region Jönköpings län
En stor del av vår budget får vi från Region Jönköpings län i form av kulturbidrag. Tillsammans med Regionens arkiv ska Länsarkivet också dela det nya arkivhuset i Nässjö.

Region Jönköpings läns logotyp
Back to top