Samarbeten – Arkiv Jönköpings län

Våra grannar:

Jönköpings läns museum
Med länsmuseet samverkar vi i både lokala och länsövergripande kultur- och arkivfrågor och strävar tillsammans mot att berika kulturen och belysa historia i Jönköpings län. En stor del av länsmuseets samlingar och arkiv finns på webbplatsen Digitalt museum.

Jönköpings kommuns stadsarkiv
Tillsammans med Stadsarkivet har vi en gemensam forskarsal och reception i arkivhuset i Jönköping.

Jönköpings stadsbibliotek
Tillsammans med Stadsbiblioteket och Länsmuseet arbetar vi för fler kontaktytor mellan ABM-institutioner.

Andra samarbeten:

Tändsticksmuseet i Jönköping
Arkiv Jönköpings län har bidragit med material till den nya basutställningen på Tändsticksmuseet i Jönköping. Museet är ett unikt fönster mot den tändsticksindustri som varit så viktig både för Jönköping och ute i världen, och är väl värt ett besök!

Region Jönköpings län
En stor del av vår budget får vi från Region Jönköpings län i form av kulturbidrag. Tillsammans med Regionens arkiv ska Länsarkivet också dela det nya arkivhuset i Nässjö.

Region Jönköpings läns logotyp
Back to top