Topografiskt fotoarkiv – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Arkiv Jönköpings län har tillgång till en skatt av foton från förr i världen. Här pågår ett projekt att tillgängliggöra dessa foton enligt topografisk princip. Fotoarkivet har sitt ursprung i ”Arkivgatan”, som föddes ur Jönköpings östra stadsdels 400-årsjubileum. Därför är detta område än så länge även det mest representerade.

Jönköping

Back to top