Arkivgatan – Topografiskt Fotoarkiv – Arkiv Jönköpings län

Arkiv Jönköpings län har tillgång till en skatt av foton från förr i världen. Här pågår ett projekt att tillgängliggöra dessa foton enligt topografisk princip. Fotoarkivet har sitt ursprung i ”Arkivgatan”, som föddes ur Jönköpings östra stadsdels 400-årsjubileum. Därför är detta område än så länge även det mest representerade.

Val av ort

Bakgrund

Arkivgatan – bilder och berättelser om Jönköping förr och nu

Stengata med kanal, hus till vänster och träd till höger, överallt står mörkklädda personer.
På denna bild från 1908 har fotografen stått på Hovrättstorget och fotograferat dåvarande Västra Holmgatan med del av kanalen. Det ljusa huset längst bort ligger på Arkivgatan och motsvarar idag entrén till Länsmuseet och Stadsbiblioteket, samt Stadsarkivet och Arkiv Jönköpings län (fd Folkrörelsearkivet). Även kommunens kultur- och fritidsförvaltning finns idag i lokalerna.

Arkivgatan var namnet på en kort sträcka mellan Södra Strandgatan och Slottsgatan. Gatan fick sitt namn av Göta hovrätts arkiv, den gula stenbyggnaden på samma tomt som Göta hovrätt. Tvärs över gatan låg Frälsningsarmén stora hus, invid det s k Fisktorget. På 1950-talet uppfördes Jönköpings läns museums nybyggnad alldeles intill Frälsningsarméns hus, och i slutet av 1960-talet tillkom Stadsbibliotekets hus, öster om museibyggnaden. Ytterligare österut byggdes, och invigdes våren 2010, det arkivhus som bland annat inrymmer Stadsarkivet (Jönköpings kommuns arkiv) och Arkiv Jönköpings län (fd Jönköpings läns folkrörelsearkiv), och numera även kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Här kan man alltså tala om ett verkligt kulturcentrum!

Projektet Arkivgatan startade i samband med stadsdelen Östers 400-årsjubileum 2020. Då skapades denna gemensamma hemsida av Arkiv Jönköpings län (dåvarande Folkrörelsearkivet) i samarbete med Stadsarkivet och Länsmuseet. Till en början omfattade sidan de centrala gatorna på Öster, Östra Storgatan och Smedjegatan, samt Hovrättstorget Sedan dess har vi fortsatt lägga in bilder från fler gator – även från stadsdelen Väster.

Bilderna som visas här finns i första hand i arkiven hos Arkiv Jönköpings län, Stadsarkivet och Jönköpings läns museum, men ett stort antal privatpersoner har också bidragit med bilder. Berättelserna är i första hand skrivna av Lennart Lindberg (Jönköpings hembygdsförening Gudmundsgillet) och Lars Östvall (Arkiv Jönköpings län).

Var gärna med och bidra, du också! Skicka dina bilder och berättelser till lars.ostvall@lansarkivet.se.

Mvh
Lars Östvall
arkivarie
Arkiv Jönköpings län

Back to top