Föreningar – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

ABF i Habo bildades 13 november 1934 på Rydells café som en ny gren av arbetarrörelsen i Habo. En ABF-förening hade länge önskats av Habos aktiva inom rörelsen, och även av föreningen SDUK – Friska Viljor (en annan utbildningsförening), som stöttade Habo ABF vid uppstarten, innan de själva var tvungna att lägga ner sin verksamhet …

Read more Månadens dokument augusti 2023: ABF Habo

I 1914 års adresskalender för Jönköpings stad finns följande ”Välgörenhetsinrättningar, föreningar och sällskap” omnämnda, i ordning:

Sällskapet ”Jultomtarne”Jönköpings Barnhem (Löfvingstorp)Föreningen för understöd åt Pauvres HonteuxFöreningen Första Maj-BlommanSällskapet Gamla fattigas vännerFöreningen för Värnlösa mödrar och deras barnHvita BandetJönköpings BorgarhemÅttonde-decemberföreningenAllmänna nykterhetskommitténJönköpings MissionsföreningJönköpings StadsmissionsföreningJönköpings AnsgarieföreningK.F.U.K.Jönköpings Kristliga YnglingaföreningJönköpingskretsens kristl. ungdomsförbundSvenska AlliansmissionenMetodistförsamlingenBaptistförsamlingenJönköpings läns MinuthandlareförbundJönköpings KöpmannaföreningTekniska föreningenKooperativa Föreningen GötaHandelsaktiebolaget EnighetJönköpings IdrottssällskapJönköpings RoddsällskapJönköpings …

Read more Föreningar i Jönköping 1914

Ett urval av fotografier ur arkivet tillhörande Frälsningsarmén Jönköping.

Frälsningsarméns lokaler i fd ridhuset.

Sista spårvagnen åker förbi Frälsningsarméns lokaler på Öster den 7 juni 1958.

Lustresa till Bunn med Gripenbergsbanan.

Utflykt till Skärstad

Sjömanöver till Visingsö i augusti 1920.

UL på utflykt till Rosenlund.

Möte i Stadsparken. Oskar Jansson M-concertina.

UL:s strängmusik 1911. Lund, Wallenberg, Gerda Ekvall, Verna Englund, Evy Andersson med …

Read more Månadens dokument juni 2023: Fotografier från Frälsningsarmén Jönköping

Under ett besök på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) och ArMedia i Jönköpings kommun under dagen blev vi varse den så kallade Huskvarnasången:

Det ligger en stad uti Smålandej stor eller stark eller rik.Den har inga storslagna anor,den grundats omkring en fabrik.Men ser Du en stad ifrån Månbergets krön,den djupblåa Vättern och dalen så grön,och blommande trädgårdar rad invid …

Read more Huskvarnasången

Tyvärr finns inga fotografier i arkivet tillhörande Gnosjö Skytteförening, men det finns andra intressanta dokument.

I föreningens matrikelbok 1900 – 1940 är 39 namn uppskrivna för första året. I kolumnen för yrkestitel har de nio översta namnen fått sin ruta ifylld. Här finner vi en pastor, en kronolänsman, en kantor, en ”ingeniör”, en schaktmästare, två industriarbetare …

Read more April 2023 – Gnosjö Skytteförening

Porträtt av Thorsten Fogelberg, Sävsjö FBU

Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, (FBU) bildades den 26 mars 1929, på initiativ av dåvarande löjtnant, sedermera överstelöjtnant, Thorsten Fogelberg. Han samlade de som visat intresse för landstormsrörelsen, och fram till 30-årsjubileumet 1959 hette föreningen också Sävsjö Landstormsförening. Landstormsrörelsen var ett uttryck för folkets vilja till ett starkare försvar, och ur den växte många frivilligorganisationer upp runtom …

Read more Mars 2023 – Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening (FBU)

Back to top