För allmänheten – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Kulturrätten, länk till hemsida

Föreställningar & kulturupplevelser för alla skolor i Jönköpings län

”Kulturrätten ska underlätta för dig som vill boka kultur till din skola. Genom Kulturrätten […] får du som arbetar med kultur i skola tillgång till ett brett och kvalitetssäkrat utbud, samt information om och kunskap kring kultur i skolan.

Kulturrättens digitala utbudskatalog innefattar flera olika kulturyttringar och ger dig en möjlighet att boka en variation av kultur till just dina elever.” Texten är hämtad från Kulturrättens hemsida.

Folkrörelsearkivet finns med i Kulturrättens utbudskatalog. Följ länken för att komma dit och upptäck vad du kan erbjuda dina elever!

Back to top