För allmänheten – Arkiv Jönköpings län

Kulturrätten, länk till hemsida

Föreställningar & kulturupplevelser för alla skolor i Jönköpings län

”Kulturrätten ska underlätta för dig som vill boka kultur till din skola. Genom Kulturrätten […] får du som arbetar med kultur i skola tillgång till ett brett och kvalitetssäkrat utbud, samt information om och kunskap kring kultur i skolan.

Kulturrättens digitala utbudskatalog innefattar flera olika kulturyttringar och ger dig en möjlighet att boka en variation av kultur till just dina elever.” Texten är hämtad från Kulturrättens hemsida.

Länsarkivet finns med i Kulturrättens utbudskatalog. Följ länken för att komma dit och upptäck vad du kan erbjuda dina elever!

Back to top