Politiska organisationer – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Socialdemokraterna

1889 Socialdemokratiska Arbetarepartiet/SAP – medlem 1008
1922 Jönköpings läns socialdemokratiska partidistrikt

Ung Vänster

1903 Ung Vänster
1903 Socialdemokratiska Ungdomsförbundet/SDUF
1921 Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund/SKU
1952 Demokratisk Ungdom
1967 Vänsterns Ungdomsförbund/VUF
1970 Kommunistisk Ungdom/KU
1991 Ung Vänster

Moderaterna

1904 Moderaterna – medlem 1006
1904 Allmänna Valmansförbundet
1952 Högerpartiet
1969 Moderaterna Samlingspartiet

Se filmen om Allmänna Valmansförbundets ”blåa bil” inför valet 1911. (Prod. Eksjö museum.) – https://www.youtube.com/watch?v=qp6Ykvi2poQ&list=PLFFEM-7iqjgB5ZfQz5ZukC2vUwrjlCsIO&index=1

Centern

1913 Centern – medlem 1001
1913 Bondeförbundet
1957 Centerpartiet

Vänsterpartiet

1917 Vänsterpartiet – medlem 1012
1917 Sveriges Socialdemokratiska vänsterparti
1921 Sveriges Kommunistiska parti
1967 Vänsterpartiet Kommunisterna/VPK
1990 Vänsterpartiet/V

SSU

1917 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund/SSU – medlem 1011

CUF

1919 Centerpartiets Ungdomsförbund/CUF – medlem 1003
1919 Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund/SLU
1962 Centerns Ungdomsförbund/CUF
2004 Centerpartiets Ungdomsförbund/CUF

S-kvinnorna

1920 S-kvinnorna – medlem 1009
1920 Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund/SSKF
S-kvinnorna

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

1929 Socialdemokrater för Tro och Solidaritet – medlem 1010

Liberalerna

1934 Liberalerna – medlem 1004
1934 Folkpartiet
1990 Folkpartiet Liberalerna
2015 Liberalerna

MUF

1934 Moderata Ungdomsförbundet/MUF – medlem 1007
1934 Ungsvenskarna
1946 Högerns Ungdomsförbund
1969 Moderata Ungdomsförbundet/MUF

Kristdemokraterna

1964 Kristdemokraterna/KD – medlem 1005
1964 Kristen Demokratisk Samling
1987 Kristdemokratiska Samhällspartiet
1996 Kristdemokraterna

Miljöpartiet

1981 Miljöpartiet de gröna – medlem 1013

Sverigedemokraterna

1988 Sverigedemokraterna

Fana: SAP, Jönköpings arbetarekommun
Fana: Centerns Kvinnoförbund
Fana: SSKF Mariannelund

Senaste om våra politiska organisationer

Back to top