Månadens dokument december 2019 – SSU Enighet, Norrboda – Arkiv Jönköpings län

Månadens dokument är två vinterbilder ur arkivet tillhörande SSU Enighet, Norrboda (ID 3009). Föreningen bildades 1929 som Norrboda SDUK Enighet. Namnbytet till SSU Enighet skedde 1959. Tyvärr har vi knapphändig information kring bilderna. Att döma av det tjugotalet bilder som ingår i Enighets bildarkiv verkar de haft roligt tillsammans och företagit sig en hel del utflykter. Om Du känner igen någon av personerna på bilden eller platsen så hör gärna av dig till Folkrörelsearkivet!

6 unga män stående i kostym. Framför dem 4 kvinnor sittande på snötäckt mark. I bakgrunden ett träskjul.
Fyra unga män och två unga kvinnor sittande på en släde i halvprofil. I bakgrunden en mindre lada.
Back to top