Föremål – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Ett kinesiskt förfädersaltare som en Kinamissionär tagit med sig hem under tidigt 1900-tal.

På Folkrörelsearkivet förvaras även föremål som har stark anknytning till föreningen eller som speglar föreningens verksamhet. Några exempel på föremål som förvaras i arkivet:

  • Ordförandeklubbor
  • Charterbrev – Brev från organisationens centrala styrelse som anger föreningens eller logens officiella bildandedatum.
  • Regalier – Olika typer av symboler och tecken som används för att utmärka en bärares rang, ämbete eller funktion. Regalier används framför allt i ceremoniella sammanhang, till exempel vid sammankomster i ordenssällskap.
  • Fanor och standar – Se Fanor och Standar
  • Tavlor
  • Balloteringsurnor – Användes, och används kanske än idag, vid omröstningar inom vissa föreningar. Se bild.

Länsarkivet har många intressanta föremål som är sökbara genom vår arkivdatabas. Du kan söka själv här (Den här delen av vår hemsida är tyvärr inte färdig ännu).

En träbägare med ett upphöjt rör i mitten.
Balloteringsurna. I hålet längst upp får de röstande lägga i en träkula i den färg som motsvarar det förslag de vill rösta på. Foto: Göran Sandstedt.
Back to top