Arbetstagarorganisationer – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Inledning
Kronologisk uppställning av arbetstagarorganisationer i Sverige. Skråväsende, sjuk- och begravningskassor etc finns i första hand under Humanitära och sociala organisationer. Fetmarkerad text anger att organisationen är medlem i Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

1846 Typografiska föreningen
Litteratur:
Typograferna i Jönköping 1883-1948. 1948.

1860 Sveriges veterinärförbund

1861-2007 Svenska Teknologföreningen
Sveriges Civilingenjörsförbund
2007 sammanslagning och bildande av Sveriges Ingenjörer

1880-1946 Sveriges allmänna folkskollärareförening
1906 utbrytare bildar Sveriges Folkskollärarinneförbund
1946 ombildad till Federationen Sveriges Allmänna Folkskollärareförening

1884 Svenska teckningslärarsällskapet

1884 Svenska Lärarsällskapet
1913 Läroverkslärarnas riksförbund
1964 Lärarnas Riksförbund

1886-1973 Svenska Typografförbundet
1973 sammanslagning och bildande av Grafiska Fackförbundet Mediafacket

1886 Svenska Barnmorskeförbundet

1886 Sveriges Postvaktbetjänteförening
1905 Svenska Postbetjänteföreningen
1908 Svenska Postmannaförbundet
1962 Svenska Postförbundet
1970 – uppgående i Statsanställdas förbund

1887 Svenska Målareförbundet – JFA 0132

1887 Svenska Bankmannaföreningen
1943 Svenska Bankmannaförbundet
1994 Finansförbundet – Financial Sector Union of Sweden

1888 Sko- och läderarbetarnas förbund

1888-2006 Svenska Metallindustriarbetareförbundet

1889-1924 Svenska Träarbetarförbundet
1924 delat i Svenska byggnadsträarbetareförbundet och Svenska träindustriarbetareförbundet

1889-1964 Skandinaviska tobaksarbetareförbundet i Sverige
1899 Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige
1918 Svenska tobaksindustriarbetareförbundet
1964 uppgående i Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1889-1972 Sveriges skrädderiarbetareförbund
1898 Svenska skrädderiarbetareförbundet
1927 Svenska beklädnadsindustriarbetareförbundet
1972 sammanslagning till Beklädnadsarbetarnas förbund

1890 Svenska Murareförbundet
1890-1961 Skånska Murareförbundet
1892 Svenska Murareförbundet
1961 uppgående i Svenska Byggnadsarbetareförbundet

1890-1962 Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet
1962 uppgående i Svenska träindustriarbetareförbundet resp Sko- och läderarbetarnas förbund

1891-1946 Sverges Kakelugnsmakeriarbetares fackföreningars förbund
1897 Sveriges Kakelugnsmakeriarbetareförbund
1928 Svenska Kakel- och plattarbetareförbundet
1946 uppgående i Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet

1891-1993 Södra distriktets grovarbetareförbund
1895 Sveriges grovarbetareförbund
1901 Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet
1949 Svenska fabriksarbetareförbundet
1993 sammanslagning och bildande av Industrifacket

1891-1948 Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet
1900 Svenska sågverksindustriarbetareförbundet
1948 uppgående i Svenska träindustriarbetareförbundet

1892-1936 Svenska tunnbinderiarbetareförbundet

1893-1964 Svenska Gjutareförbundet

1893-1973 Bokbindareförbundet – Svenska bokbindareförbundet
1973 sammanslagning och bildande av Grafiska fackförbundet

1893-2000 Svenska bleck- och plåtslagareförbundet
2000 uppgående i Svenska byggnadsarbetareförbundet

1894 Svenska Teaterförbundet
Teaterförbundet

1895-1994 Svenska gruv- och bruksarbetareförbundet
1902 Svenska gruvarbetareförbundet
1915 Svenska gruvindustriarbetareförbundet
1994 uppgående i Svenska metallindustriarbetareförbundet

1895 Sveriges litografiska förbund

1896-1896 Glasarbetareförbundsföreningen

1896-1922 Svenska bageriarbetareförbundet
1906 Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet
1914 Svenska bageri- och konditoriindustriarbetareförbundet
1922 bildande av Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1897 Svenska Stenindustriarbetareförbundet
1897-1970 Svenska avdelningen av Skandinaviska Stenhuggareförbundet
1898 Svenska Stenhuggareförbundet
1913 Svenska stenindustriarbetareförbundet

1897 Svenska Transportarbetareförbundet – JFA 0122
Svenska Transportarbetareförbundet, avd 20

1897-1905 Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet
1903 Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet

1897-1906 Svenska repslageriarbetareförbundet

1898-1907 Svenska glasarbetareförbundet
1907 uppgående i Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet

1898-1972 Svenska textilarbetareförbundet
1970 bildar Beklädnadsarbetarnas förbund och upphör sedan

1898 Landsorganisationen i Sverige/LO – JFA 0109
LO-distriktet i Jönköpings län

1899-1965 Svenska bryggeriarbetareförbundet
1917 Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet
1965 uppgående i Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1899-1970 Svenska järnvägsmannaförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1899-1909 Svenska Spårvägsmannaförbundet
1903 Svenska Spårvägsförbundet

1899 Sveriges tullvaktbetjenters förening
1991 TULL-KUST

1900-1901 Svenska skorstensfejeriarbetareförbundet

1901-1970 Sveriges rikstelefon- och telegrafarbetareförbund
1902 Telegraf- och rikstelefonarbetareförbundet
1912 Telegraf och telefonmannaförbundet
1955 Svenska teleförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1901 Journalistförbundet – JFA 0107
1901 Svenska Journalistföreningen
1950 Svenska Journalistförbundet
2000 Journalistförbundet

1902-1909 Kvinnornas fackförbund
1909 uppgående i Svenska skrädderiarbetareförbundet

1902 Svenska folkhögskolans lärarförbund

1903-1922 Svenska hattarbetareförbundet
1922 uppgående i Svenska hatt- och pälsindustriarbetareförbundet

1903 Polisförbundet
1903 Svenska Polisförbundet
Polisförbundet

1903 Sveriges Farmacevtförbund
2012 Sveriges Farmaceuter

1903 Sveriges läkarförbund

1904-1922 Svenska slakteri- och charkuteriarbetareförbundet
1922 sammanslagning och bildande av Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1904-1973 Internationella litografiska förbundet
1928 Svenska litografförbundet
1973 sammanslagning och bildande av Grafiska fackförbundet

1904 Statstjänstemannaförbundet
Fackförbundet ST

1905-1962 Kemisk-tekniska, kvarn- och läderarbetareförbundet
1907 De förenade förbunden

1905-1970 Statens vaktmästares förening
1925 Centralförvaltningens personalförening
1935 Civilförvaltningens personalförbund
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1905 – Ledarna – JFA 0102
1905 Norrköpings Verkmästareförening
1906 Sveriges Allmänna Verkmästareförbund
1926 Sveriges Arbetsledareförbund – SAF
1960 Sveriges Arbetsledareförbund – SALF
1994 Ledarna – Sveriges chefsorganisation

1906 Svenska Elektrikerförbundet – JFA 0138

1906-1963 Sveriges Folkskollärarinneförbund
1906 bildat genom utbrytning ur Sveriges Allmänna Folkskollärarförening

1906-1970 Sveriges fångvårdsmannaförbund
1963 Svenska vårdpersonalförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1906-1989 Svenska frisörbiträdesförbundet
1926 Svenska frisör- och tvättarbetareförbundet
1928 Svenska frisörarbetareförbundet
1978 Frisöranställdas förbund
1989 uppgående i Handelsanställdas förbund

1906 Handelsanställdas förbund – JFA 0119
1906 Svenska varuutkörareförbundet
1907 Svenska varuutkörare- och handelsarbetareförbundet
1916 Svenska handelsarbetareförbundet
1957 Handelsanställdas förbund

1907 Svenska musikerförbundet

1907-2011 Sveriges Fartygsbefälsförening – SFBF
2011 sammanslagning och bildande av Sjöbefälsföreningen

1908-1941 Svenska hospitalspersonalens förbund
1931 Svenska sinnessjukvårdspersonalens förbund
1941 uppgående i Statens sjukhuspersonals förbund

1908-2001 Svenska Lantarbetareförbundet
2001 uppgående i Svenska Kommunalarbetareförbundet

1910 Svensk sjuksköterskeförening – SSF

1910 Sveriges Arbetares Centralorganisation – SAC – JFA 0101

1910 Svenska kommunalarbetareförbundet – JFA 0125

1911 Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet

1914-1970 Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet
1949 Svenska vägarbetareförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1917-1970 Arméns civila personals förbund
1920 Försvarsverkens civila personals förbund
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1917 Sveriges statstjänstemannanämnd
1946 Statstjänstemännens Riksförbund – SR

1918-1998 Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet
1962 Svenska skogsarbetareförbundet
1998 uppgående i Skogs- och träfacket

1918-2002 Försäkringsmännens riksförbund
1920 Försäkringsfunktionärernas förbund
1969 Försäkringsanställdas förbund
2002 uppgående i Statstjänstemannaförbundet

1918 Hotell- och restaurangfacket – JFA 0136
1918 Sverges hotell- och restaurangpersonals förbund
1961 Hotell- och restauranganställdas förbund
1996 Hotell- och restaurangfacket

1919-1922 Svenska pälsvaruarbetareförbundet
1922 sammanslagning till Svenska hatt- och pälsindustriarbetareförbundet

1919-1981 Svenska skorstensfejeriarbetareförbundet (2)
1976 Svenska skorstensfejareförbundet
1981 uppgående i Svenska kommunalarbetareförbundet

1919 Försäkringstjänstemannaförbundet
2002 FTF – facket för försäkring och finans

1919 Försvarsförbundet
1919 Marinens civila tjänstemannaförening
1936 Försvarets civila tjänstemannaförbund – FCTF
2001 Försvarsförbundet

1920-1963 Sveriges Folkskollärarförbund
1963 sammanslagning med Sveriges folkskollärarinneförbund till Sveriges Lärarförbund

2000 SIF
1920-2007 Sveriges verkstäders tjänstemannaförening – SVT
1932 Svenska industritjänstemannaförbundet – SIF
2000 SIF

1920 Daco – De anställdas centralorganisation

1920 Svenska pappersindustriarbetareförbundet – JFA 0113

1921-1970 Statens vattenfallsverks tjänstemannaförbund
1948 Vattenfallsverkens personalförbund
1963 Kraftverkens personalförbund
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1922-1933 Svenska hatt- och pälsindustriarbetareförbundet
1933 uppgående i Svenska beklädnadsarbetareförbundet

1922 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet – JFA 0120

1923 Svenska kontoristföreningarnas förbund
1935 Svenska kontoristförbundet
1937 sammanslagning och bildande av Svenska Handelstjänstemannaförbundet

1923-1939 Statstjänarnas centralorganisation

1924-1949 Svenska byggnadsträarbetareförbundet
1949 uppgående i Svenska byggnadsarbetareförbundet

1924-1998 Svenska Träindustriarbetareförbundet

1926 Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

1932-1995 Svenska Officersförbundet
1995 sammanslagning och bildande av Officersförbundet

1932-1996 Svenska sjöfolksförbundet

1936 Svenska fastighetsarbetareförbundet
1966 Fastighetsanställdas förbund

1936 Vision – JFA 0108
1936 Sveriges kommunaltjänstemannaförbund – SKTF
2011 Vision

1937-1970 Statstjänarkartellen

1937-2007 Handelstjänstemannaförbundet
1994 Tjänstemannaförbundet HTF
2007 upplösning och sedan uppgående i Unionen 2008

1937 Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer – FST

1941-1967 Statens sjukhuspersonals förbund

1943 Fysioterapeuterna
1943 Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Fysioterapeuterna

1943 Sveriges yngre akademikers centralorganisation – SYACO
1947 Saco

1944 Tjänstemännens centralorganisation/TCO – JFA 0111

1945 Brandmännens riksförbund

1946-1967 Federationen Sveriges Allmänna Folkskollärareförening

1947 Sveriges Juristförbund
1969 Jurist- och samhällsvetarförbundet – JUS
1979 JUSEK
1997 Jusek

1947 Sveriges akademikers centralorganisation – Saco

1948 Svensk Pilotförening/SPF
1948 Skandinavisk Flygpersonalförening/SFPF
1961 Svensk Pilotförening/SPF

1949 Svenska Byggnadsarbetareförbundet – JFA 0133

1954 Kyrkans Akademikerförbund
1954 Svenska prästförbundet
1979 Svenska Kyrkans Personalförbund
1998 Kyrkans Akademikerförbund

1955 Sveriges psykologförbund

1958 Akademikerförbundet SSR
1958 Sveriges Socionomers Riksförbund – SSR
1993 Akademikerförbundet SSR

1966 Sveriges Reservofficersförbund

1966 Sveriges skolledarförbund

1968 SRAT

1970 Statsanställdas förbund – SEKO
1995 Seko, Service- och Kommunikationsfacket

1970 SEKO Södra – JFA 0145

1970 SEKO Post – JFA 0124

1970 SEKO Green Cargo – JFA 0126

1972-1993 Beklädnadsarbetarnas förbund
1993 bildade istället Industrifacket

1972 DIK

1972 Svenska hamnarbetarförbundet

1973-2009 Grafiska Fackförbundet Mediafacket

1973 Privattjänstemannakartellen/PTK

1977 Vårdförbundet – JFA 0105

1981-1995 Officerarnas riksförbund

1984 Sveriges universitetslärarförbund

1984 Sveriges Yrkesmusikerförbund – SYMF

1991 Lärarförbundet – JFA 0110, 0139, 0140, 0141, 0143

1993 Industrifacket

1995 Officersförbundet

1997 Svensk lokförarförening

1998-2009 Skogs- och träfacket
2009 sammanslagning och bildande av GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

2002 Sveriges Arkitekter

2006 Industrifacket Metall – JFA 0147, 0148, 0149

2007 Sveriges Ingenjörer

2008 Unionen – JFA 0106

2009 GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch – JFA 0146

2009 Naturvetarna

Fana: "8 timmars arbetsdag, Högre arbetslöner!"
Fana: svenska måleriarbetarförbundet, Jönköping
Fana: Svenska järn & metallarbetareförbundet, Jönköping
Fana: Svenska byggnadsträarbetareförbundet, Eksjö
Fana: Svenska livsmedelsarbetareförbundet, Eksjö
Fana: Svenska textilarbetareförbundet, Tranås
Fana: Svenska järnvägsmannaförbundet, Nässjö
Fana: Svenska vägarbetareförbundet, sävsjö

Senaste om våra arbetstagarorganisationer

Back to top