Arbetstagarorganisationer – Arkiv Jönköpings län

Inledning
Kronologisk uppställning av arbetstagarorganisationer i Sverige. Skråväsende, sjuk- och begravningskassor etc finns i första hand under Humanitära och sociala organisationer. Fetmarkerad text anger att organisationen är medlem i Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Läs om arbetarrörelsens framväxt i Jönköping här.

1846 Typografiska föreningen
Litteratur:
Typograferna i Jönköping 1883-1948. 1948.

1860 Sveriges veterinärförbund

1861-2007 Svenska Teknologföreningen
Sveriges Civilingenjörsförbund
2007 sammanslagning och bildande av Sveriges Ingenjörer

1880-1946 Sveriges allmänna folkskollärareförening
1906 utbrytare bildar Sveriges Folkskollärarinneförbund
1946 ombildad till Federationen Sveriges Allmänna Folkskollärareförening

1884 Svenska teckningslärarsällskapet

1884 Svenska Lärarsällskapet
1913 Läroverkslärarnas riksförbund
1964 Lärarnas Riksförbund

1886-1973 Svenska Typografförbundet
1973 sammanslagning och bildande av Grafiska Fackförbundet Mediafacket

1886 Svenska Barnmorskeförbundet

1886 Sveriges Postvaktbetjänteförening
1905 Svenska Postbetjänteföreningen
1908 Svenska Postmannaförbundet
1962 Svenska Postförbundet
1970 – uppgående i Statsanställdas förbund

1887 Svenska Målareförbundet – JFA 0132

1887 Svenska Bankmannaföreningen
1943 Svenska Bankmannaförbundet
1994 Finansförbundet – Financial Sector Union of Sweden

1888 Sko- och läderarbetarnas förbund

1888-2006 Svenska Metallindustriarbetareförbundet

1889-1924 Svenska Träarbetarförbundet
1924 delat i Svenska byggnadsträarbetareförbundet och Svenska träindustriarbetareförbundet

1889-1964 Skandinaviska tobaksarbetareförbundet i Sverige
1899 Internationella tobaksarbetareförbundet i Sverige
1918 Svenska tobaksindustriarbetareförbundet
1964 uppgående i Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1889-1972 Sveriges skrädderiarbetareförbund
1898 Svenska skrädderiarbetareförbundet
1927 Svenska beklädnadsindustriarbetareförbundet
1972 sammanslagning till Beklädnadsarbetarnas förbund

1890 Svenska Murareförbundet
1890-1961 Skånska Murareförbundet
1892 Svenska Murareförbundet
1961 uppgående i Svenska Byggnadsarbetareförbundet

1890-1962 Svenska sadelmakare- och tapetserareförbundet
1962 uppgående i Svenska träindustriarbetareförbundet resp Sko- och läderarbetarnas förbund

1891-1946 Sverges Kakelugnsmakeriarbetares fackföreningars förbund
1897 Sveriges Kakelugnsmakeriarbetareförbund
1928 Svenska Kakel- och plattarbetareförbundet
1946 uppgående i Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet

1891-1993 Södra distriktets grovarbetareförbund
1895 Sveriges grovarbetareförbund
1901 Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet
1949 Svenska fabriksarbetareförbundet
1993 sammanslagning och bildande av Industrifacket

1891-1948 Svenska sågverks- och brädgårdsarbetareförbundet
1900 Svenska sågverksindustriarbetareförbundet
1948 uppgående i Svenska träindustriarbetareförbundet

1892-1936 Svenska tunnbinderiarbetareförbundet

1893-1964 Svenska Gjutareförbundet

1893-1973 Bokbindareförbundet – Svenska bokbindareförbundet
1973 sammanslagning och bildande av Grafiska fackförbundet

1893-2000 Svenska bleck- och plåtslagareförbundet
2000 uppgående i Svenska byggnadsarbetareförbundet

1894 Svenska Teaterförbundet
Teaterförbundet

1895-1994 Svenska gruv- och bruksarbetareförbundet
1902 Svenska gruvarbetareförbundet
1915 Svenska gruvindustriarbetareförbundet
1994 uppgående i Svenska metallindustriarbetareförbundet

1895 Sveriges litografiska förbund

1896-1896 Glasarbetareförbundsföreningen

1896-1922 Svenska bageriarbetareförbundet
1906 Svenska bageri- och konditoriarbetareförbundet
1914 Svenska bageri- och konditoriindustriarbetareförbundet
1922 bildande av Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1897 Svenska Stenindustriarbetareförbundet
1897-1970 Svenska avdelningen av Skandinaviska Stenhuggareförbundet
1898 Svenska Stenhuggareförbundet
1913 Svenska stenindustriarbetareförbundet

1897 Svenska Transportarbetareförbundet – JFA 0122
Svenska Transportarbetareförbundet, avd 20

1897-1905 Kemisk-tekniska industriarbetareförbundet
1903 Kemisk-tekniska och kvarnindustriarbetareförbundet

1897-1906 Svenska repslageriarbetareförbundet

1898-1907 Svenska glasarbetareförbundet
1907 uppgående i Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet

1898-1972 Svenska textilarbetareförbundet
1970 bildar Beklädnadsarbetarnas förbund och upphör sedan

1898 Landsorganisationen i Sverige/LO – JFA 0109
LO-distriktet i Jönköpings län

1899-1965 Svenska bryggeriarbetareförbundet
1917 Svenska bryggeriindustriarbetareförbundet
1965 uppgående i Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1899-1970 Svenska järnvägsmannaförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1899-1909 Svenska Spårvägsmannaförbundet
1903 Svenska Spårvägsförbundet

1899 Sveriges tullvaktbetjenters förening
1991 TULL-KUST

1900-1901 Svenska skorstensfejeriarbetareförbundet

1901-1970 Sveriges rikstelefon- och telegrafarbetareförbund
1902 Telegraf- och rikstelefonarbetareförbundet
1912 Telegraf och telefonmannaförbundet
1955 Svenska teleförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1901 Journalistförbundet – JFA 0107
1901 Svenska Journalistföreningen
1950 Svenska Journalistförbundet
2000 Journalistförbundet

1902-1909 Kvinnornas fackförbund
1909 uppgående i Svenska skrädderiarbetareförbundet

1902 Svenska folkhögskolans lärarförbund

1903-1922 Svenska hattarbetareförbundet
1922 uppgående i Svenska hatt- och pälsindustriarbetareförbundet

1903 Polisförbundet
1903 Svenska Polisförbundet
Polisförbundet

1903 Sveriges Farmacevtförbund
2012 Sveriges Farmaceuter

1903 Sveriges läkarförbund

1904-1922 Svenska slakteri- och charkuteriarbetareförbundet
1922 sammanslagning och bildande av Svenska livsmedelsarbetareförbundet

1904-1973 Internationella litografiska förbundet
1928 Svenska litografförbundet
1973 sammanslagning och bildande av Grafiska fackförbundet

1904 Statstjänstemannaförbundet
Fackförbundet ST

1905-1962 Kemisk-tekniska, kvarn- och läderarbetareförbundet
1907 De förenade förbunden

1905-1970 Statens vaktmästares förening
1925 Centralförvaltningens personalförening
1935 Civilförvaltningens personalförbund
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1905 – Ledarna – JFA 0102
1905 Norrköpings Verkmästareförening
1906 Sveriges Allmänna Verkmästareförbund
1926 Sveriges Arbetsledareförbund – SAF
1960 Sveriges Arbetsledareförbund – SALF
1994 Ledarna – Sveriges chefsorganisation

1906 Svenska Elektrikerförbundet – JFA 0138

1906-1963 Sveriges Folkskollärarinneförbund
1906 bildat genom utbrytning ur Sveriges Allmänna Folkskollärarförening

1906-1970 Sveriges fångvårdsmannaförbund
1963 Svenska vårdpersonalförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1906-1989 Svenska frisörbiträdesförbundet
1926 Svenska frisör- och tvättarbetareförbundet
1928 Svenska frisörarbetareförbundet
1978 Frisöranställdas förbund
1989 uppgående i Handelsanställdas förbund

1906 Handelsanställdas förbund – JFA 0119
1906 Svenska varuutkörareförbundet
1907 Svenska varuutkörare- och handelsarbetareförbundet
1916 Svenska handelsarbetareförbundet
1957 Handelsanställdas förbund

1907 Svenska musikerförbundet

1907-2011 Sveriges Fartygsbefälsförening – SFBF
2011 sammanslagning och bildande av Sjöbefälsföreningen

1908-1941 Svenska hospitalspersonalens förbund
1931 Svenska sinnessjukvårdspersonalens förbund
1941 uppgående i Statens sjukhuspersonals förbund

1908-2001 Svenska Lantarbetareförbundet
2001 uppgående i Svenska Kommunalarbetareförbundet

1910 Svensk sjuksköterskeförening – SSF

1910 Sveriges Arbetares Centralorganisation – SAC – JFA 0101

1910 Svenska kommunalarbetareförbundet – JFA 0125

1911 Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet

1914-1970 Svenska väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet
1949 Svenska vägarbetareförbundet
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1917-1970 Arméns civila personals förbund
1920 Försvarsverkens civila personals förbund
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1917 Sveriges statstjänstemannanämnd
1946 Statstjänstemännens Riksförbund – SR

1918-1998 Svenska skogs- och flottningsarbetareförbundet
1962 Svenska skogsarbetareförbundet
1998 uppgående i Skogs- och träfacket

1918-2002 Försäkringsmännens riksförbund
1920 Försäkringsfunktionärernas förbund
1969 Försäkringsanställdas förbund
2002 uppgående i Statstjänstemannaförbundet

1918 Hotell- och restaurangfacket – JFA 0136
1918 Sverges hotell- och restaurangpersonals förbund
1961 Hotell- och restauranganställdas förbund
1996 Hotell- och restaurangfacket

1919-1922 Svenska pälsvaruarbetareförbundet
1922 sammanslagning till Svenska hatt- och pälsindustriarbetareförbundet

1919-1981 Svenska skorstensfejeriarbetareförbundet (2)
1976 Svenska skorstensfejareförbundet
1981 uppgående i Svenska kommunalarbetareförbundet

1919 Försäkringstjänstemannaförbundet
2002 FTF – facket för försäkring och finans

1919 Försvarsförbundet
1919 Marinens civila tjänstemannaförening
1936 Försvarets civila tjänstemannaförbund – FCTF
2001 Försvarsförbundet

1920-1963 Sveriges Folkskollärarförbund
1963 sammanslagning med Sveriges folkskollärarinneförbund till Sveriges Lärarförbund

2000 SIF
1920-2007 Sveriges verkstäders tjänstemannaförening – SVT
1932 Svenska industritjänstemannaförbundet – SIF
2000 SIF

1920 Daco – De anställdas centralorganisation

1920 Svenska pappersindustriarbetareförbundet – JFA 0113

1921-1970 Statens vattenfallsverks tjänstemannaförbund
1948 Vattenfallsverkens personalförbund
1963 Kraftverkens personalförbund
1970 uppgående i Statsanställdas förbund

1922-1933 Svenska hatt- och pälsindustriarbetareförbundet
1933 uppgående i Svenska beklädnadsarbetareförbundet

1922 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet – JFA 0120

1923 Svenska kontoristföreningarnas förbund
1935 Svenska kontoristförbundet
1937 sammanslagning och bildande av Svenska Handelstjänstemannaförbundet

1923-1939 Statstjänarnas centralorganisation

1924-1949 Svenska byggnadsträarbetareförbundet
1949 uppgående i Svenska byggnadsarbetareförbundet

1924-1998 Svenska Träindustriarbetareförbundet

1926 Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap

1932-1995 Svenska Officersförbundet
1995 sammanslagning och bildande av Officersförbundet

1932-1996 Svenska sjöfolksförbundet

1936 Svenska fastighetsarbetareförbundet
1966 Fastighetsanställdas förbund

1936 Vision – JFA 0108
1936 Sveriges kommunaltjänstemannaförbund – SKTF
2011 Vision

1937-1970 Statstjänarkartellen

1937-2007 Handelstjänstemannaförbundet
1994 Tjänstemannaförbundet HTF
2007 upplösning och sedan uppgående i Unionen 2008

1937 Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer – FST

1941-1967 Statens sjukhuspersonals förbund

1943 Fysioterapeuterna
1943 Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
Fysioterapeuterna

1943 Sveriges yngre akademikers centralorganisation – SYACO
1947 Saco

1944 Tjänstemännens centralorganisation/TCO – JFA 0111

1945 Brandmännens riksförbund

1946-1967 Federationen Sveriges Allmänna Folkskollärareförening

1947 Sveriges Juristförbund
1969 Jurist- och samhällsvetarförbundet – JUS
1979 JUSEK
1997 Jusek

1947 Sveriges akademikers centralorganisation – Saco

1948 Svensk Pilotförening/SPF
1948 Skandinavisk Flygpersonalförening/SFPF
1961 Svensk Pilotförening/SPF

1949 Svenska Byggnadsarbetareförbundet – JFA 0133

1954 Kyrkans Akademikerförbund
1954 Svenska prästförbundet
1979 Svenska Kyrkans Personalförbund
1998 Kyrkans Akademikerförbund

1955 Sveriges psykologförbund

1958 Akademikerförbundet SSR
1958 Sveriges Socionomers Riksförbund – SSR
1993 Akademikerförbundet SSR

1966 Sveriges Reservofficersförbund

1966 Sveriges skolledarförbund

1968 SRAT

1970 Statsanställdas förbund – SEKO
1995 Seko, Service- och Kommunikationsfacket

1970 SEKO Södra – JFA 0145

1970 SEKO Post – JFA 0124

1970 SEKO Green Cargo – JFA 0126

1972-1993 Beklädnadsarbetarnas förbund
1993 bildade istället Industrifacket

1972 DIK

1972 Svenska hamnarbetarförbundet

1973-2009 Grafiska Fackförbundet Mediafacket

1973 Privattjänstemannakartellen/PTK

1977 Vårdförbundet – JFA 0105

1981-1995 Officerarnas riksförbund

1984 Sveriges universitetslärarförbund

1984 Sveriges Yrkesmusikerförbund – SYMF

1991 Lärarförbundet – JFA 0110, 0139, 0140, 0141, 0143

1993 Industrifacket

1995 Officersförbundet

1997 Svensk lokförarförening

1998-2009 Skogs- och träfacket
2009 sammanslagning och bildande av GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

2002 Sveriges Arkitekter

2006 Industrifacket Metall – JFA 0147, 0148, 0149

2007 Sveriges Ingenjörer

2008 Unionen – JFA 0106

2009 GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch – JFA 0146

2009 Naturvetarna

Fana: "8 timmars arbetsdag, Högre arbetslöner!"
Fana: svenska måleriarbetarförbundet, Jönköping
Fana: Svenska järn & metallarbetareförbundet, Jönköping
Fana: Svenska byggnadsträarbetareförbundet, Eksjö
Fana: Svenska livsmedelsarbetareförbundet, Eksjö
Fana: Svenska textilarbetareförbundet, Tranås
Fana: Svenska järnvägsmannaförbundet, Nässjö
Fana: Svenska vägarbetareförbundet, sävsjö

Senaste om våra arbetstagarorganisationer

Back to top