Nyhet – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Höstbio på Arkivhuset 2023. Filmerna rullar 10.00 – 14.00. Fri entré. Begränsat antal platser. Samarrangemang mellan Jönköpings kommun (Stadsarkivet), Jönköpings läns museum och Arkiv Jönköpings län.

15 september, Verkstadsfilm från Jönköpings Motorfabrik. Speltid: ca 12 minuter, färg, ej ljudsatt, 1962. Jönköpings Stadsarkiv.

29 september, Jönköping på 1950-60-talet. Speltid: ca 15 minuter, färg, ej ljudsatt. Arkiv Jönköpings län.

13 …

Read more Höstbio på Arkivhuset 2023

Under perioden november-maj kommer Folkrörelsearkivet ha begränsade öppettider för allmänheten. För arkivbesökare har vi öppet en dag i veckan, torsdagar kl 10-14, då vi hänvisar till Arkivhusets forskarsal. Kontaktar man oss i förväg, så finns arkivmaterial på plats när man kommer. Service till våra medlemmar fortgår som vanligt. Inlämning av material sker dock endast efter …

Read more Tillfällig begränsning av service till allmänheten

Back to top