Funktionsrättsorganisationer – Arkiv Jönköpings län

Inledning
Redan 1868 bildades t ex Dövstumföreningen i Stockholm. Det bildades sedan organisationer för olika typer av funktionshinder under 1800-talet, men det är framför allt från tiden efter Andra världskriget som sådana organisationer bildats. Om förteckningen nedan innehåller någon felaktighet, så hör gärna av dig till oss med rättelse eller kompletteringar.

1889 Synskadades Riksförbund – JFA 0503

1908 Kristna Synskadades Förening – Syskonbandet

1921 Hörselskadades Riksförbund

1922 Dövas förbund – SDR – JFA 0501

1923 DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet – JFA 0502
Bildat 1923 under namnet De Handikappades Riksförbund

1939 Hjärt- och lungsjukas Riksförbund – JFA 0509

1942 Funktionsrätt Sverige – JFA 0510
Fd HSO

1943 Svenska Diabetesförbundet – JFA 0512
Diabetesföreningen i Jönköpings län

1945 Reumatikerförbundet – JFA 0504

1946 Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade – JFA 0505

1949 Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

1954 Svenska Epilepsiförbundet

1955 Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

1956 Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna – FUB – JFA 0506

1956 Astma- och Allergiförbundet

1958 Neuroförbundet – JFA 0507

1959 Förbundet Sveriges Dövblinda

1963 Psoriasisförbundet – JFA 0511

1965 Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade – ILCO – JFA 0508

1967 Riksförbundet för social och mental hälsa

1969 Njurförbundet

1969 Riksförbundet Cystisk Fibros

1973 Autism- och Aspergerförbundet

1975 Hjärtebarnsförbundet

1975 Svenska Cellakiförbundet

1977 Stamningsförbundet

1978 Primär immunbristorganisationen PIO

1979 Mag- och tarmförbundet

1981 Afasiförbundet i Sverige

1981 MyRight

1982 Blodcancerförbundet

1982 Bröstcancerförbundet

1983 STROKE-Riksförbundet

1984 Demensförbundet

1986 Alzheimer Sverige

1986 Parkinsonförbundet

1987 Handikapphistoriska föreningen

1987 Schizofreniförbundet
Intresseföreningen för schizofreni

1988 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

1989 HIV-Sverige

1998 Riksförbundet Sällsynta diagnoser

2003 Marschen för tillgänglighet

2019/2020 Lika Unika

Mun- och halscancerförbundet

Senaste om våra handikappsorganisationer

Back to top