Forskning – Arkiv Jönköpings län

Boka alltid tid innan besök och begränsa förfrågan om material till fem volymer per tillfälle.

Till Länsarkivet är du välkommen om du vill forska i något av vårt arkivmaterial. Arkiv Jönköpings län har tillsammans med Stadsarkivet och Jönköpings läns museum en forskarsal i arkivhuset. I forskarsalen finns tillgång till allehanda litteratur kring släktforskning och lokalhistoria. Det finns även en microfilmsläsare och en uppsättning tidningar att studera. Forskar du på något arkivmaterial kommer du att få sitta i forskarsalen under uppsyn av någon av institutionerna.

Vissa arkiv ligger under sekretess och kräver särskild tillåtelse för att ta del av. I de allra flesta fallen är denna sekretess upprättad på arkivbildarens egen begäran, och kräver således även arkivbildarens godkännande innan man får ta del av materialet. Om arkivbildaren är aktiv underlättar det mycket om du som forskare på egen hand hör av dig till dem och skaffar tillåtelse innan du hör av dig till oss. Tillåtelse för sekretessbelagt föreningsmaterial kräver styrelsebeslut.

Eftersom vi har stora mängder arkiv innebär det att inte allt material nödvändigtvis hunnit bli förtecknat. Skulle du eftersöka något av det oförtecknade materialet vill vi varna för att det både kan ta längre tid för oss att plocka fram och att det kommer vara svårare att hitta vad du söker i.

Vi tillgodoser vid bokning material för forskning i forskarsalen tisdag-fredag, mellan kl. 10-15, med lunchstängt mellan kl. 12-13. Kontakta oss i förväg så att vi kan förbereda det material du är intresserad av. Vill du ha hjälp av Länsarkivets personal är vi på plats i forskarsalen nästan alla tisdagar och torsdagar under ovan öppettider.

Vi tillgodoser i regel som mest fem volymer åt gången. Skulle du hinna färdigt med de första fem volymerna kan vi plocka fram upp till fem nya därefter.

Här hittar du även vårt referensbibliotek, som du får ta del av på plats.

Back to top