Ljud och Musik – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

I vanliga fall drar kanske inte ordet arkiv tankarna till ljud och musik, men även dessa är att anse som arkivhandlingar. Det gäller allt från moderna digitala inspelningar till äldre tiders stenkakor och allt däremellan. Hos Arkiv Jönköpings län bevaras mångfaldigt av både olika typer av skivor, exempelvis lokalhistoriskt relevant musik, samt inspelningar. Inspelningarna kan vara intervjuer, annat som inkommit från föreningarna eller skänkts av privatpersoner.

Back to top