Kulturverksamhet – Arkiv Jönköpings län

Arkivens Dag

Vad är Arkivens dag?

I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet” som består av landets arkivorganisationer Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Riksarkivet, Svenska Arkivförbundet och Sveriges kommuner och regioner (SKR).” Texten är hämtad från hemsidan för Arkivens dag.

Följ länken för att läsa mer om Arkivens dag – eller för att som arrangör anmäla ett program! https://arkivensdag.nu/ (ny flik)

Kulturrätten

Föreställningar & kulturupplevelser för alla skolor i Jönköpings län

”Kulturrätten ska underlätta för dig som vill boka kultur till din skola. Genom Kulturrätten […] får du som arbetar med kultur i skola tillgång till ett brett och kvalitetssäkrat utbud, samt information om och kunskap kring kultur i skolan.

Kulturrättens digitala utbudskatalog innefattar flera olika kulturyttringar och ger dig en möjlighet att boka en variation av kultur till just dina elever.” Texten är hämtad från Kulturrättens hemsida.

Arkiv Jönköpings län finns med i Kulturrättens utbudskatalog. Följ länken för att komma dit och upptäck vad du kan erbjuda dina elever!

Kulturrätten (ny flik)

Back to top