Förvarat material – Arkiv Jönköpings län

Arkivmaterial som lämnas till Länsarkivet får ett unikt leveransnummer. Det är samma nummer som finns på mottagningskvittot. Vid inlämnandet finns det möjlighet att villkora materialet med till exempel sekretess. Därefter blir materialet genomgånget och uppdelat i olika arkivbildare. Om det finns fler än en arkivbildare räknas detta som flera leveranser även om det sker vid ett och samma tillfälle, och därmed även flera leveransnummer. Därefter läggs materialet i arkivbeständiga lådor och placeras i en av våra arkivlokaler. Arkivlokalerna är klimatstyrda, med en viss temperatur och luftfuktighet enligt de föreskrifter som finns hos Riksarkivet.

Efterhand förtecknas det inkomna materialet enligt det allmänna arkivschemat, vilket gör att det blir enkelt att eftersöka specifika handlingar. Vissa serier läggs efter behov separat, såsom foto, vissa trycksaker, video, ljudupptagningar, och föremål. Särskilt känsligt material läggs i ett kylrum.

Om det inlämnade arkivmaterialet har en tydlig befintlig ordning, så försöker denna bevaras enligt den så kallade proveniensprincipen. Principen bygger på tanken att arkivets eller samlingens struktur innehåller nycklar till hur sammanhanget ska tolkas, eftersom den är ett resultat av hur arkivbildaren eller samlaren verkade.

Om inget annat angetts vid leverans är foto och annan media av delad copyright mellan arkivbildaren och Arkiv Jönköpings län. Det innebär att vi tar oss rätten att digitalisera och publicera sådant material efter eget tycke. När arkivbildaren avtalat sekretess publiceras aldrig något material ur deras arkiv. Om materialet av någon anledning skulle tyckas särskilt känsligt tillfrågas arkivbildaren/ägaren innan publicering.

Arkivmaterialet finns alltid tillgängligt för arkivbildaren, och om inte sekretess avtalats, även för forskare.

Allmänna arkivschemats huvudavdelningar

A. Protokoll
B. Arkivexemplar av utgående handlingar
C. Diarier
D. Register och liggare
E. Inkomna handlingar
F. Handlingar ordnade efter ämne
G. Räkenskaper
H. Statistik
J. Ritningar och Kartor
K. Fotografier
L. Trycksaker
Ö. Övriga handlingar

Arkivkartonger i arkivhyllor.
Del av slutarkivet. Foto: Richard Fransson.
Back to top