Tillgänglighet – Arkiv Jönköpings län

Tillgänglighetsutlåtande för arkivjonkopingslan.se

Åtgärder för att stödja tillgänglighet

Arkiv Jönköpings län vidtar följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till arkivjonkopingslan.se:

Tillhandahåller medel för att navigera på webbplatsen och få tillgång till vårt material och länets historia, i enlighet med Region Jönköpings läns riktlinjer. Dessa inkluderar:

Möjlighet att påverka sidans kontrast och färg,

Möjlighet att påverka layoutens storlek,

Möjlighet att påverka textens storlek och mellanrum,

Särskild meny för att kunna tabba direkt till innehåll eller till startsidan,

Navigeringsmeny där samtliga sidor finns presenterade i listformat.

Status för överensstämmelse

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) definierar krav för designers och utvecklare för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. WCAG definierar tre nivåer av överensstämmelse: Nivå A, Nivå AA och Nivå AAA. Arkivjonkopingslan.se är delvis överensstämmande med WCAG 2.1 nivå AA. Delvis överensstämmelse innebär att vissa delar av innehållet inte helt överensstämmer med tillgänglighetsstandarden. Arkiv Jönköpings län arbetar fortgående med att utveckla och förbättra tillgängligheten på hemsidan.

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (öppnas i ny flik)

Återkoppling

Vi välkomnar din feedback om tillgängligheten på arkivjonkopingslan.se. Meddela oss gärna om du stöter på hinder för tillgängligheten på arkivjonkopingslan.se:

E-post: info@lansarkivet.se

Besöksadress: Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Postadress: Box 1029, 551 11 Jönköping

Vi försöker svara på feedback inom två vardagar.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Arkivjonkopingslan.se är utformad för att vara kompatibel med följande hjälpmedel:

Webbplatsen är byggd i Google Chrome med hjälp av WordPress, med Windows 10 som operativsystem. Den har även testats i Microsoft Edge och Mozilla Firefox.

Arkivjonkopingslan.se är inte kompatibel med:

Arkiv Jönköpings län kan inte garantera att äldre versioner av ovan angivna webbläsare fungerar felfritt.

Internet Explorer stöds inte och har problem med att ladda flera funktioner på webbplatsen.

Tekniska specifikationer

Tillgängligheten på arkivjonkopingslan.se är beroende av att följande teknologier fungerar med den specifika kombinationen av webbläsare och eventuella hjälpmedel eller tillägg som är installerade på din dator:

HTML

CSS

JavaScript

Cookies

Arkivjonkopongslan.se förlitar sig på dessa teknologier för att överensstämma med den tillgänglighetsstandard som anges.

Media och länkar

Vi strävar efter att ha alternativa texter, så kallade alt-texter, till alla bilder.

Det finns möjlighet att beställa anpassning av texter till stor stil, ljud eller punktskrift genom en service som Region Jönköpings län erbjuder. Kontakta oss och ange vilken text det rör sig om, men tänk på att det kan ta lite tid att anpassa texter.

Hemsidan har många bilder som oftast överträffar storleken de presenteras i på sidan. Därför fungerar även majoriteten av bilderna som länk för att se bilden i dess originalstorlek. Dessa och länkar till annan media öppnas i ny flik.
Dokument öppnas i nuvarande flik.
Övriga länkar öppnas enbart i ny flik om detta anges i länken.

Dokument är märkta med filformat för att tydligt visa detta. Dokumenten som är publicerade på webbplatsen är i PDF-format. För att kunna läsa PDF-dokument krävs gratisprogrammet Adobe Reader. Du kan ladda ner den senaste versionen från Adobes webbplats:

Adobe Reader från Adobes webbplats (öppnas i ny flik)

Begränsningar och alternativ

Trots att vi gör vårt bästa för att säkerställa tillgängligheten till arkivjonkopingslan.se kan det finnas vissa begränsningar. Nedan följer en beskrivning av kända begränsningar och potentiella lösningar. Kontakta oss om du upptäcker ett problem som inte anges nedan.

Kända begränsningar för arkivjonkopingslan.se:

Publicerat arkivmaterial: Materialets karaktär gör det svårt att tillgängliggöra för alla. Mycket av materialet är bilder, varav en del föreställer pappersdokument som ofta är handskrivna. Vi använder oss av beskrivande bildtexter samt alt-texter, men dessa kan inte på ett tillfredställande vis sammanfatta hela sidor med text. Vänligen kontakta oss om det skulle vara problem att uppfatta visst material så kan vi berätta mer om det än vad som annars framgår på hemsidan, eller på annat sätt underlätta tillägnandet av materialet efter vår bästa förmåga.  

Tillvägagångssätt för bedömning

Arkiv Jönköpings län har själva bedömt tillgängligheten till arkivjonkopingslan.se genom intern granskning. Som verktyg vid bedömningen har vi använt oss av WAVE, Web Accessibility Evaluation Tool. Därutöver har vi även manuellt granskat hemsidan, vilket också är ett kontinuerligt arbete allteftersom vi fortsätter att utveckla arkivjonkopingslan.se.

Du kan läsa mer om Web Accessibility Evaluation Tools (WAVE) här (öppnas i ny flik)

Formella klagomål

Vi eftersträvar att svara på återkoppling om tillgänglighet inom 2 arbetsdagar och att föreslå en lösning inom 10 arbetsdagar. Om du är missnöjd med vårt svar till dig, vänligen kontakta oss igen via den e-postadress som anges på vår kontaktsida.

Formellt godkännande av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande har godkänts av:

Arkiv Jönköpings län

Sebastian Karlberg, webbadministratör

Datum

Detta tillgänglighetsutlåtande publicerades den 2 januari 2024

Back to top