Försvars- och fredsorganisationer – Arkiv Jönköpings län

Under kategorin Försvars- och fredsorganisationer ryms flera olika rörelser vars bakgrunder kan bottna i vitt skilda drivkrafter, syften och mål.

De landstormsföreningar som växte fram från och med 1885 och som omfattade alla vapenföra män mellan 33 och 40 år som inte tillhörde armén eller beväringen är exempel på en rörelse som uppstod ur en önskan om ett starkare försvar av Sverige. Landstormen avskaffades 1942. Dock fanns det vid denna tid fortfarande behov av frivillig befälsutbildning och 1943 bildades FBU (Frivillig befälsutbildning). FBU fanns fram till 2005 med målsättningen att kompletteringsutbilda det värnpliktiga befälet. 2006 bytte rörelsen namn till Svenska försvarsutbildningsrörelsen. Detta för att markera att man ligger i takt med de förändringar som skett med Sveriges försvars- och säkerhetspolitik – och Försvarsmaktens utveckling.

Skarpskytterörelsen som uppstod under 1860-talet var ett uttryck för liknande idéer. Sveriges försvar ansågs av initiativtagarna vara för svagt, och försvarsviljan upplevdes som dålig. I stället för den gamla indelta yrkesarmén ville man ha allmän värnplikt och en frivillig folkbeväpning efter samma mönster som i Schweiz. De första föreningarna bildades i Stockholm och Göteborg.

Jubileumsmässa på köpcenter. En grupp människor står vid ett bord. I förgrunden utställningsskärmar. Över utställningen i taket hänger ett camouflagenät.
Jönköpings FBU-förening firar 75-årsjubileum och håller en utställning vid A6 i Jönköping.
Sju stycken män i militärkläder samlade i en grupp i vinterlandskap.
”Kvartermästarna rådslår”. Foto ur arkivet tillhörande Jönköpings läns FBU-förening.
Sju stycken män i militärkläder samlade i en grupp i vinterlandskap.
”Kvm [oläsligt] under genomgång av förl. rednande”. Foto ur arkivet tillhörande Jönköpings läns FBU-förening.

Som en parentes kan nämnas en annan rörelse som ryms under rubriken, men som trots det får ses som något av en motsats till föregående försvarsivrande strömningar, nämligen Antimilitarismen. Det var en stark rörelse som gick hand i hand med arbetarrörelsen under 1800-talets andra hälft. Kampen för dem var inte mot arbetare i andra länder. De var ju olycksbröder. Kampen var i stället riktad mot de som hade mycket och som inte ville dela med sig. Varför skulle man ikläda sig mördarkappan och rikta vapen mot sina bröder i lidande i andra länder? De som engagerade sig i den antimilitaristiska rörelsen såg det som orimligt att någon skulle behöva kriga för en stat där man inte ens betraktades som en fullvärdig medborgare med rösträtt.

Tre kvinnor i Lottauniform uppställda för foto. Den främre håller en fana.
Foto ur arkivet tillhörande Norra Smålands Lottaförbund.
Två kvinnor i uniform sitter vid ett bord med radioutrustning på ett trädäck. I bakgrunden syns ett militärtält.
Foto ur arkivet tillhörande Norra Smålands Lottaförbund.
En grupp uniformsklädda lottor samlade på en äng för paus och fika.
Foto ur arkivet tillhörande Norra Smålands Lottaförbund.

En stor och och än idag aktiv rörelse är Svenska Lottakåren – före 1942 kallad Sveriges Landstormskvinnor. Lottakåren, som den idag kallas i vardagstal, är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor om samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Sedan 1924 har Svenska Lottakåren stått för folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle. För Lottakåren är fred, demokrati och mänskliga rättigheter viktiga frågor värda att försvara.

Svenska Lottakåren består av lokala lottakårer runt om i landet. Lottakårerna har egna styrelser och en egen verksamhet som varierar från lottakår till lottakår. De lokala lottakårerna har ofta en egen och delvis unik verksamhet.

I Sverige finns idag runt 100 aktiva lottakårer, fyra av dessa finns i Jönköpings län: Anderstorps lottakår, Jönköping-Eksjö lottakår, Villstads lottakår och Värnamobygdens lottakår. Bredaryds Lottakår var först en underavdelning av Värnamo lottakår innan den blev en egen kår. På Länsarkivet har vi dokument från 20 olika lottakårer inom länet.

affisch föreställande Lottasoldat.
Affisch ur Eksjö Lottaförenings arkiv.

Avslutningsvis något om Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen som grundades den 2 april 1883. Detta gör den till världens äldsta ännu aktiva fredsförening. 42 riksdagsledamöter var drivande vid bildandet av föreningen som startade som en reaktion mot planer på ökade försvarskostnader. Den liberale riksdagsledamoten Klas Pontus Arnoldson var en av dessa ledamöter och han räknas som föreningens grundare. Som förste svensk fick han Nobels fredspris 1908. Idéerna föreningen kämpat för från start genomsyrar verksamheten än idag: mot upprustning och krig, för fredliga vägar att lösa konflikter, för rätten att vapenvägra och mot vapen. Kampen mot svensk vapenexport och för kärnvapennedrustning har pågått i decennier. Grundarna trodde på att lösa konflikter utan våld, genom skiljedom, vilket även tar sig i uttryck i namnets andra led.

Som framgår av listan nedan så finns det många fler föreningar och organisationer än de som nämns i denna text.

Följande föreningar i Länsarkivets ordnade arkivbestånd sorterar in under kategorin Försvars- och fredsorganisationer:

Arkiv-IDArkivnamn§12 sekretessAntal volymerYngsta handlingÄldsta handling
22361940 års volontärer vid A 6, Jönköping119891975
301A 6 kompaniofficersförening, Jönköping419821897
302A 6 Officersförening, Jönköping219851928
303A 6 Plutonofficersförening, Jönköping419821944
2237ABF-avdelning Huskvarna-Hakarp, Huskvarna lokala Genévekommitté119361932
4179Alice Bruun, förbundslottachef , Norra Smålands Lottaförbund219831925
4000Aneby Fredsråd119991984
4204Bankeryds Lottakår119721947
2238Björkö lottakår119621954
2239Bredaryds lottakår119751950
3404Brusafors sulfitfabriks kassa för familjebidrag vid krigstjänstgöring019451940
2240Bäckseda lottakår119711941
5293Dag Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping720151956
2241Eksjö frivilliga befälsutbildningsförening (FBU)3220041925
2242Eksjö unglottakår219691946
2243Eksjöortens lottakår5219991904
2244Flisby lottaavdelning119601940
2245Forserums lottakår119671944
4951Föreningen för Civilförsvarsbefäl i Jönköpings län119791966
2544Föreningen för Militär Musik Småland Öland119981994
5260Försvarets Civila Tjänstemannaförbund avd 16 Jönköping919831939
333Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2 Jönköping7519701917
334Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2 Jönköping, tjänstemannasektionen319691946
332Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2, A 6 verkstadsklubb, Jönköping119491944
335Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2, Kungliga Krigsmaterielverkets verkstadsklubb, Tenhult 1124219491943
3986Hakarp-Huskvarna Lottakår120001996
3987Hakarp-Lekeryds Lottakår319951955
4494Hemvärnets musikkår Eksjö – återtagen deposition319991997
4551Hemvärnsbefälets riksförbund, Eksjö-sektionen420001964
2246Hoks fredsförening119401936
3985Huskvarna Lottakår1019951927
2247Höreda lottaavdelning119751942
2248Ingenjörsbefälsföreningen, Ing 2, Eksjö119621947
4436Jönköping-Huskvarna Hemvärnsmusikkår119941982
4227Jönköpings Armé- och marinlottakår119991997
4950Jönköpings Civilförsvarsförening420121958
4129Jönköpings Dövas Fiskeklubb119971977
4225Jönköpings Flyglottakår519971954
4226Jönköpings flygunglottakår119841972
4341Jönköpings FN-förening420071973
2249Jönköpings frivilliga befälsutbildningsförening (FBU)3420081914
4140Jönköpings Hemvärn520021941
4141Jönköpings Hemvärns Kamratförening119721950
4609Jönköpings Hemvärnskrets2119891940
4608Jönköpings Hemvärnsrusthåll119501943
2250Jönköpings landstormsförenings ungdomsavdelning119431932
2251Jönköpings lottakår4619901927
4228Jönköpings lottakårs flyglottasektion110541950
5253Jönköpings läns Artilleribefälsförening720091946
4793Jönköpings läns Civilförsvarsförbund2520101953
23Jönköpings läns distrikt av Svenska FN-förbundet520141979
4553Jönköpings läns FBU-förbund, ungdomssektionen520021992
2252Jönköpings läns frivilliga befälsutbildningsförbund, FBU8520071917
147Kamratföreningen Smålandsartilleristerna A 64320051895
385Kungliga Smålands artilleriregementes furirklubb219441895
386Kungliga Smålands artilleriregementes konstapelförening019441928
5214Kvillsfors Lottakår120091961
2253Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté i Eksjö119431940
2254Kvinnoföreningarnas beredskapskommitté i Jönköping019461940
3836Kvinnornas Civilförsvarskommitté i Jönköpings län319821951
5115Landsbro lottakår219761944
4021Linköpingskretsen av Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)719891982
4795Norra Smålands Försvarsutbildningsförbund1420091907
93Norra Smålands lottaförbund, Jönköping11020061927
2255Norra Smålands unglottaförbund3120051963
2256Norra Solbergaortens lottaavdelning119751941
2257Nässjö lokalkommitté för Världssamling för fred119391938
2258Nässjö lottakår1419801930
409Officerarnas Riksförbunds (ORF) lokalavdelning A 6, Jönköping119851982
411Reservofficerssällskapet i Jönköpings länx4719921934
2259Skillingaryd-Vaggeryds lottakår019431940
2260Skillingaryds lottakår119801943
4552Smålands Karoliner1020091992
2261Stengårdshults lottaavdelning119461944
3765Stiftelsen Eksjö hemvärns- och lottagård119751955
2262Svenska Blå Stjärnan, Eksjö ungdomsavdelning119821978
2263Svenska Blå Stjärnan, Eksjökretsen119621959
2264Svenska Blå Stjärnan, Eksjökåren819931952
2265Svenska Blå Stjärnan, Hestra Svenska Blå Stjärnan, Eksjö ungdomsavdelning119841977
2266Svenska Blå Stjärnan, Jönköpings distrikt119621958
2267Svenska Blå Stjärnan, Jönköpings ungdomsavdelning119871978
2268Svenska Blå Stjärnan, Jönköpingsförbundet919941962
2269Svenska Blå Stjärnan, Jönköpingskretsen119631952
2270Svenska Blå Stjärnan, Jönköpingskåren419931964
2271Svenska Blå Stjärnan, Vetlandakretsen119621960
2272Svenska Blå Stjärnan, Vetlandakåren119631963
2273Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Anderstorps lokalavdelning119691924
1901Sävsjö Frivilliga Befälsutbildningsförening, FBU319801929
2274Sävsjö lottakår319801952
3988Tenhults Lottaavdelning119691958
4868Tranås FBU-förening919971954
2275Tranås lokalkommitté för Världssamling för fred119431938
2276Tranåsbygdens lottakår219911956
1714Underofficerskårens sparkassa, Jönköping019681930
4987Vetlanda Civilförsvarsförening520061954
2277Vetlanda frivilliga befälsutbildningsförening (FBU)319821949
2278Vetlanda lottakår2920111928
5114Vetlanda lottakårs unglottaavdelning119881963
2279Värnamo FN-förening319931979
4020Östsvenska distriktet av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF)1119971939

Senaste om våra freds- och försvarsorganisationer

Back to top