Nässjö – Arkiv Jönköpings län

OBS! Jönköpings läns folkrörelsearkiv har bytt namn till Arkiv Jönköpings län.
Vi jobbar fortfarande för att bevara länets föreningshistoria, men också för att bli en stödjande funktion åt alla arkiv i länet och för att bevara vårt läns företagshistoria.

Den här sidan är ännu under uppbyggnad. Om informationen du söker inte finns här får du gärna titta på vår tidigare hemsida: Jönköpings läns Folkrörelsearkiv.

Ett urval av fotografier ur fotosamling tillhörande ABF Nässjö.

Ett par människor vid ett marknadsstånd en regnig dag
Arbetarrörelsens dag i Folkets Park i Nässjö 31 augusti 1980.
Sju välklädda män.
Stort ABF möte 6 juni 1962. Fr.v. Gunnar Gustavsson, Nils Persson, Rune Svensson, Helge Andersson, Henry Carlsson, Rune Williamsson, Åke Ekelund (skymd). Ordförande Nils Wedin höll i kameran.
Folkets hus 1963
Folkets Hus på Mariagatan tidig vår 1963. Snart inflyttningsklart.
Nils Jönsson vid stencilapparaten
Nils Jönsson vid stencilapparaten februari 1973. Foto: B. Laang.
Flagghissning, Folkets hus.
Bruno Granath hissar flaggan invigningsdagen och ABF:s musikkår spelar. Våren 1963. Dirigent är Sture Lindén från Eksjö.
Musikkår marscherar längs en gata.
Höglandskåren.
Engelskaelever i separata bås under lektion.
Ny metod för studiecirklar i engelska. Här en inlärningsstudio med cirkelledaren i vänstra delen av fotot.
Framträdande med orkester och kör inför fullsatt sal.
100 medverkande och 350 lyssnande vid ABF:s femtioårsjubileum den 15 november 1964.
Lärare pekar på griffeltavla inför en samling elever.
Gunnar Jonsson undervisar gitarrelever i ABF:s studiehem på Kyrkogatan 7. Någon gång 1960-1964.
Matutdelning vid läger
Sommarens lägerliv vid egen stuga i Ugglekärr är en väsentlig del av Ungar Örnars verksamhet. Året är 1962.
Ungdomar runt ett bord
Ungdomsteatern på Kyrkogatan 7 under 1960-talets första hälft. Ledare är Ingeborg Pettersson. Foto: N. Wedin.
Lotteristånd på torg
ABF Nässjös lotteristånd 1960 vid Stora torget.
Lotteristånd på torget
ABF Nässjös lotteristånd vinter/vår 1961 vid Stora torget.
Stor folksamling utomhus.
Bilskoleelever bakom bil.
Kursavslutning vid ABF:s bilkurs hos Söderbergs bil hösten 1961.
En handfull människor firar med fika.
Kursavslutning vid ABF:s bilkurs hos Söderbergs bil hösten 1961.
Rolf Björling i ett kök
Operasångaren Rolf Björling skriver autografier i Studiehemmets kök våren 1964 i Folkets Hus i Nässjö.

Ett urval av fotografier ur fotosamling tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 84 Nässjö.

Åtta män i kostym
Föreningens styrelse och funktionärer vid avdelningens 50-årsjubileum 1948.
Fem män i kostym framför en fana
Invigning av fana 29 april 1937.
Stor samling arbetare uppradade framför fabrik
Sju män i kostym framför fana
Stor samling arbetare framför fana
Nässjö Lådfabriksarbetare. Faninvigning 1927.

Senaste från Nässjö kommun

Back to top