Nässjö – Arkiv Jönköpings län

Ett urval av fotografier ur fotosamling tillhörande ABF Nässjö.

Ett par människor vid ett marknadsstånd en regnig dag
Arbetarrörelsens dag i Folkets Park i Nässjö 31 augusti 1980.
Sju välklädda män.
Stort ABF möte 6 juni 1962. Fr.v. Gunnar Gustavsson, Nils Persson, Rune Svensson, Helge Andersson, Henry Carlsson, Rune Williamsson, Åke Ekelund (skymd). Ordförande Nils Wedin höll i kameran.
Folkets hus 1963
Folkets Hus på Mariagatan tidig vår 1963. Snart inflyttningsklart.
Nils Jönsson vid stencilapparaten
Nils Jönsson vid stencilapparaten februari 1973. Foto: B. Laang.
Flagghissning, Folkets hus.
Bruno Granath hissar flaggan invigningsdagen och ABF:s musikkår spelar. Våren 1963. Dirigent är Sture Lindén från Eksjö.
Musikkår marscherar längs en gata.
Höglandskåren.
Engelskaelever i separata bås under lektion.
Ny metod för studiecirklar i engelska. Här en inlärningsstudio med cirkelledaren i vänstra delen av fotot.
Framträdande med orkester och kör inför fullsatt sal.
100 medverkande och 350 lyssnande vid ABF:s femtioårsjubileum den 15 november 1964.
Lärare pekar på griffeltavla inför en samling elever.
Gunnar Jonsson undervisar gitarrelever i ABF:s studiehem på Kyrkogatan 7. Någon gång 1960-1964.
Matutdelning vid läger
Sommarens lägerliv vid egen stuga i Ugglekärr är en väsentlig del av Ungar Örnars verksamhet. Året är 1962.
Ungdomar runt ett bord
Ungdomsteatern på Kyrkogatan 7 under 1960-talets första hälft. Ledare är Ingeborg Pettersson. Foto: N. Wedin.
Lotteristånd på torg
ABF Nässjös lotteristånd 1960 vid Stora torget.
Lotteristånd på torget
ABF Nässjös lotteristånd vinter/vår 1961 vid Stora torget.
Stor folksamling utomhus.
Bilskoleelever bakom bil.
Kursavslutning vid ABF:s bilkurs hos Söderbergs bil hösten 1961.
En handfull människor firar med fika.
Kursavslutning vid ABF:s bilkurs hos Söderbergs bil hösten 1961.
Rolf Björling i ett kök
Operasångaren Rolf Björling skriver autografier i Studiehemmets kök våren 1964 i Folkets Hus i Nässjö.

Ett urval av fotografier ur fotosamling tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 84 Nässjö.

Åtta män i kostym
Föreningens styrelse och funktionärer vid avdelningens 50-årsjubileum 1948.
Fem män i kostym framför en fana
Invigning av fana 29 april 1937.
Stor samling arbetare uppradade framför fabrik
Sju män i kostym framför fana
Stor samling arbetare framför fana
Nässjö Lådfabriksarbetare. Faninvigning 1927.

Senaste från Nässjö kommun

Back to top