Månadens dokument januari 2024: Nässjö KFUK-KFUM – Arkiv Jönköpings län

Nässjö KFUK-KFUM (förkortning för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Kristliga Föreningen av Unga Män) bildades 1925 och upphörde i samband med årsmötet den 21 juni 2007. Deras arkiv utgörs av 25 arkivkartonger med olika typer av dokument. Därtill kommer en rik fotosamling med motiv från många olika händelser och platser. Här nedan följer ett axplock av negativ som nyligen skannats. Tiden är kring första hälften av 1960-talet. Fotografen är okänd.

Back to top