Arbetstagarorganisation – Arkiv Jönköpings län

Bruket av fanor och standar har en lång historia som går tillbaka ända till kejsartidens Rom. Olika härar och andra militära grupperingar använde fanor och standar för att hjälpa härföraren att hålla sina trupper samlade och för att kunna urskilja fienden. Fanor lär även förekommit i olika sammanhang under vikingatiden och från 1000-talets slut fram …

Read more Månadens dokument december 2023: fana från Sv. järnvägsmannaförb. avd. 56 Nässjö

En tavla signerad Koge (Karl-Olof Gustavson) från 1969 är månadens dokument. Tavlan inkom i december 2021 i samband med en större mängd arkivmaterial från Unionen Småland.

Koge var dekoratör till yrket och verksam i Jönköping. Han började med en reklambyrå på Smedjegatan, sedan på Östra Torget innan han flyttade sin ateljé till museigatan (JP 2 augusti …

Read more Månadens dokument januari 2022: Koge och Svenskbyborna

Förbundet bildades 1918 och upphörde 1962. Avdelningarna delades då upp i andra förbund.

Tranås har en lång tradition av att arbeta med skinn och läder. Redan under tidigt 1900-tal kom verksamheten igång när en körsnär började bereda skinn i ett tält i Tranås.

1917 grundades AB Tranås Skinnberederi som när det gick som bäst hade hundratals anställda och …

Read more Månadens dokument augusti 2020: Fotografier ur arkivet tillhörande De Förenade Förbundens (DFF) avdelning 69 Tranås

Industrialisering

Industrialiseringen kom igång ganska sent i Jönköping. Runt 1850 började en liten industri växa fram, men det var inte förrän kring början av 1900-talet som den industriella utvecklingen kom igång på allvar. Därför kom även arbetarrörelsen igång ganska sent i Jönköping, både den politiska och fackliga rörelsen.Något som inverkade på arbetarrörelsens långsamma utveckling var religionen …

Read more Arbetarrörelsens framväxt i Jönköping

Standaret kommer från Svenska Gruvarbetareförbundets avdelning nr 48, Spexeryd. Avdelningen bildades, vilket även texten på standaret anger, den 27 juli 1907. Standaret är troligen avdelningens första, men säkerligen tillverkat före 1915. Gruvarbetareförbundet bildades 1895 som Svenska gruv- och bruksarbetareförbundet, men bytte 1902 namn till Svenska Gruvarbetareförbundet. Namnet ändrades ånyo 1915, till Svenska Gruvindustriarbetareförbundet, och därmed …

Read more Månadens dokument oktober 2019: Sv. Gruvarbetareförb. avd. nr 48, Spexeryd

Den 13 november 1941 hade Bokbindareförbundets avdelning 4 Jönköping möte på café Gillestugan som låg på hörnet Klostergatan / Kungsgatan i Jönköping.  På dagordningen stod uppenbarligen även fotografering. Ordföranden i lokalavdelningen var Folke Nilsson. I avdelningens protokoll står att läsa att förbundsordförande Gunnar Jansson överlämnade förbundets hedersmärke i silver till avdelningens äldste medlem, Karl Pettersson …

Read more Månadens dokument november 2018: Bokbindareförbundets avd. 4 Jönköping

Back to top