Aneby – Arkiv Jönköpings län

Att musik kan väcka starka känslor, det är svårt att diskutera mot. Ett tydligt exempel på detta är den lilla konflikt som ägde rum i Smålandstidningen i januari 1968. I en insändare skrev signaturen Jan Hellgren att kunskapen inom Sveriges Jazzklubbars Riksförbund var för honom bristande och han beklagade sig över att standarden sjunkit så …

Read more Månadens dokument oktober 2023: Aneby Jazzklubb

En församlingsbok över de första 20 åren (1885-1905) från Askeryds baptistförsamling (Aneby kommun) har i dagarna via Equmeniakyrkan i Bromma funnit sin väg till Folkrörelsearkivet. Gåvan blir en komplettering till det församlingsmaterial omfattande 8 arkivkartonger som finns på arkivet sedan tidigare.

Read more Leverans 2022/043 Askeryds Baptistförsamling

Aneby Folkets park-förening bildades 1939. Här nedan kan ni se köpebrevet på tomten som Gottfrid Zetterstrand sålde till föreningen den 25 september 1939. Det andra dokumentet är en beviljad ansökan om att anordna ”offentlig nöjestillställning, omfattande dans jämte två st. s.k. amerikanska lotterier och lotteriet ”peka rätt”. Det sista dokumentet är ett avtal mellan parkföreningen …

Read more Månadens dokument augusti 2021 – Aneby Folkets park

I oktober 2015 lämnade Frinnaryds hembygdsförening fotografier och glasplåtar till Folkrörelsearkivet. Glasplåtarna har skannats och ligger numer i tryggt förvarar i ett kylrum.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1. Ingen info. 2. Ålderdomshemmet. 3. Skolan 1912. 4. Vireda station 1913. 5. Harpolekare. 6. Skogsarbetare.7. Gåva av Roland Sundbring vid årsmöte 30 mars 2001, se bildtext. 8. Se bildtext. 9. Ingen info …

Read more Månadens dokument juli 2020 – fotografier och glasplåtar från Frinnaryds hembygdsförening

Månadens dokument är en dikt skriven av sekreteraren till Askeryds Blåbandsförening vars 40-årsjubileum firades 29 mars 1931.

Det ett och fyrati år nu räknas

Sen dess – den tanken

hos, en ädel mann

Sin rätta lösning fann.

I det att här på denna plats

En liten Blåbands här

må växa fram.

Som bliva till gagn

för både Hem och Land.

Under de många år som …

Read more Månadens dokument mars 2019 – Askeryds Blåbandsförening

Fotografier ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 12, sektion Aneby som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Information på baksida av foto: ”Artur Karlsson i sin verkstad, inrymd i ”Gamla missionshuset” [i Aneby] på 1970-talet. Artur Karlsson var den siste tunnbindaren i vårt land, när smörexporten upphörde år 1974 och därmed tillverkningen av drittlar.”

Information på baksida av …

Read more Månadens dokument februari 2018 – Sv. Träindustriarbetareförbundet avd. 12, sekt. Aneby

Back to top