Politisk organisation – Arkiv Jönköpings län

I år är det 120 år sedan Huskvarna Socialdemokratiska Förening bildades! Ursprungligen hette föreningen Huskvarna Arbetarekommun, men detta ändrades den 1 april 1975 till dagens namn.

I det här bildspelet syns ett litet urval av de många händelser, handlingar, och personer som återfinns genom föreningens långa historia.

Read more Huskvarna Socialdemokratiska Förening 120 år!

Fotografierna är tagna den 8 april 1972, då Eksjö Socialdemokratiska Arbetarekommun firade 70-årsjubileum på Eksjö Stadshotell. Fotografierna finns i arkivet tillhörande Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (2) (ID 2710) som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

/ Richard Fransson, arkivarie

1

2

3

4

5

6
1. Ett tack till redaktionskommittén för minnesskriften överlämnades till (fr v) Olof Nilsson, Hjalmar Gustafsson, Einar Karlén, Lennart Palmér och …

Read more Månadens dokument april 2020 – Eksjö Socialdemokratiska Arbetarekommun

Månadens dokument är två vinterbilder ur arkivet tillhörande SSU Enighet, Norrboda (ID 3009). Föreningen bildades 1929 som Norrboda SDUK Enighet. Namnbytet till SSU Enighet skedde 1959. Tyvärr har vi knapphändig information kring bilderna. Att döma av det tjugotalet bilder som ingår i Enighets bildarkiv verkar de haft roligt tillsammans och företagit sig en hel del …

Read more Månadens dokument december 2019 – SSU Enighet, Norrboda

Fotografi ur arkiv Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (1) som bildades 1902 och upphörde 1974. Innefattade Eksjö med landsförsamling. Vid omorganisationen 1974 bildades Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (2) som omfattar hela Eksjö kommun.

Lockout  är en stridsåtgärd där en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats och används normalt i samband med förhandlingar om nya avtal. Den är endast effektiv …

Read more Månadens dokument oktober 2018 – Eksjö Socialdemokratiska arbetarekommun (1)

Back to top