Månadens dokument oktober 2018: Eksjö Socialdemokratiska arbetarekommun (1) – Arkiv Jönköpings län

Fotografi ur arkiv Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (1) som bildades 1902 och upphörde 1974. Innefattade Eksjö med landsförsamling. Vid omorganisationen 1974 bildades Eksjö socialdemokratiska arbetarekommun (2) som omfattar hela Eksjö kommun.

Lockout  är en stridsåtgärd där en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats och används normalt i samband med förhandlingar om nya avtal. Den är endast effektiv om arbetsgivarna är organiserade, men kan då snabbt bli omfattande eftersom den ofta berör alla anställda inom ett visst fackligt område.

I Sverige var lockout en effektiv åtgärd för arbetsgivarsidan vid exempelvis storstrejken år 1909 och metallstrejken år 1945.

Vid pennan, Richard Fransson

Ett tjugotal arbetare poserar för fotografering i naturen.
Information i anslutning till fotografi: ”Förkämpar samlade till möte i Guds fria natur under lockouten år 1905 i Bruzaholm. I främre raden fr. v. Viktor Svensson, Karl Burman, Karl Wennerlund, Hjalmar Pettersson, August Lagerberg, Edvin Pettersson, Leonard Sjödin, Albin Sjödin, Hjalmar Gräns, Axel Ekholm samt avdelningens förste ordförande Johan August Lindström. I bakre raden fr. v. Knut Liljeblad, Karl Ekholm, Emil Eriksson, Karl Granath, Gustaf Henriksson, Axel Henriksson, Arvid Henriksson, Claes Henriksson, Hellkvist, Pettersson och Hammarström.”
Back to top