Projekt – Arkiv Jönköpings län

Det pågår just nu två spännande projekt för att lyfta fram kvinnorna som kämpade för rösträtt för över hundra år sedan! Projekten drivs av Monir Bounadi och Mattias Folkestad, som båda är doktorander vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, i samarbete med Riksarkivet.

Om projekten

Rösträttsföreningarnas ordföranden

Projektbeskrivning:Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) var den kvinnliga …

Read more I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt

Back to top