Urban Björlings konst – Arkiv Jönköpings län

Urban Bruno Björling är en konstnär verksam i Jönköping. Han föddes i Norrköping 1947, men flyttade till Jönköping i sexårsåldern, där han sedan dess bott på Kålgården, Liljeholmen, och Öster. Tecknandet började han med i slutet av 1983, vilket han nu alltså finslipat i 40 års tid. Krita är hans mest använda redskap, tillsammans med den cykel som bär honom allestädes i både ur och skur för att året runt återge olika scener och miljöer.

Motiven är inte sällan kopplade till det maritima. Just båtar, i synnerhet av äldre slag, är ett av Urbans stora intressen och ett ämne som få kan jämföra sig med i teoretisk kunskap. Han har även skildrat en hel del Jönköpingsmotiv, samt många platser utom länet, såsom Göteborg, Stockholm, Spanien, med mera.

Urban har generöst skänkt många alster i gåva till Arkiv Jönköpings län, och vi fick det stora nöjet att på Arkivens dag 2023 ställa ut flera av dem inom ramen för årets tema: Färg och form.

Nedan följer ett urval av bilderna, ordnade efter motiv.

Stiliserad teckning av man i basker.
Självporträtt av Urban Björling

Maritimt

Skeppsvrak, Göteborg i bakgrunden.
Segelbåt på stormigt vatten, brunskala.
Båtar i hamn, bro i bakgrunden.
Segelbåt på öppet hav.
Fem skepp i hamn, sepiaton.
Segelbåtar tills havs i månsken.
Skepp med många master, kranar i bakgrunden, sepiaton.
Skepp framför Jönköpings pir och Kristinekyrkan.
Segelbåt på vatten.
Flera båtar i hamn i Munksjön.
Ensam segelbåt på mörkt vatten, sepiaton.
Segelfartyg på vatten, rödskala.
Fartyg i sluss, med träd och hus, rödskala.
skuta i vagga, tunnor.
Segelbåt på öppet vatten.
Båten "Mariefred" vid kajen.
Flera båtar förankrade tillsammans.
Fören av en vit segelbåt, hamn i bakgrunden.
Segelbåt med bred mast, stad och fyr i bakgrunden.
Segelbåt på öppet vatten.
Många segelbåtar till sjöss.
Båten "Nya Skärgården" sedd framifrån, förankrad.

Natur

Tre ensamma träd, varav ett med stor grenklyka.
Kal och knotig gammal ek.
Träd och högt gräs vid liten väg, brunskala.
Några träd och en liten bäck framför resterna av en stenmur, brunskala.
Hus skymtat mellan träd i slutet av en skogsväg.
Damm omgiven av växtlighet och hus som skymtar fram på andra sidan, rödskala.
Liten väg på en höjd med ett par träd, rödskala.
Två hopgående järnvägsspår mellan växtlighet, tågvagn i bakgrunden, rödskala.

Bebyggelse

Smalt hus med sluttande tak och andra byggnader, rödskala.
En hög tunnor och skräp framför en mur och ett antal spetsiga hustak.
Back to top