Frilufts- och naturvårdsorganisation – Arkiv Jönköpings län

Rädda Vättern bildades 1987 på initiativ av Ingmar Wätterheim. Mellan åren 1994-2004 var fotografen Gunnar Lundquist ordförande. Efter att föreningen varit vilande en period återuppstod den som Aktionsgrupp Rädda Vättern. Materialet har skänkts som gåva till Folkrörelsearkivet av Gunnar Lundquist och omfattar pressklipp, korrespondens, fotografier mm

Här är några av de bilder som lämnats digitalt till …

Read more Leverans 2022/007: Rädda Vättern

I en intervju med Knut Nordin (Smålandstidningen, odat.) berättar han om sitt engagemang i Eksjö Frisksportklubb med anledning av att föreningen kan fira 50 år. Knut var en av dem som var med från allra första början. Inspiration till att bilda en frisksportklubb kom i mångt och mycket från tidningen Frisksport med Swing, berättar han …

Read more Månadens dokument februari 2021 – Eksjö Frisksportklubb

Tranåsortens Biodlareförening bildades 1912, hela 6 år tidigare än länsförbundet. Vid starten bestod föreningen av sammanlagt 17 biskötare.

1962 var det 50-årsjubileum. Detta år var också ett av de dittills mest lönsamma åren för hela länets biodlare. Honungsförsäljningen under sommarmånaderna, som tidigare år varit närmast obefintlig, översteg detta år även de tidigare årens toppmånader.

En av de …

Read more Månadens dokument december 2018 –

Månadens dokument mars 2017

Mullsjö lokalavdelning startade 1936 och har sedan dess varit en aktiv förening i Mullsjö kommun. Här kommer ett urval av fotografier från arkivet tillhörande Mullsjö lokalavdelning.

Read more Månadens dokument mars 2017: Friluftsfrämjandet – Mullsjö lokalavdelning

Back to top